Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí

21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí

Publikováno: 13.6.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

V Medlově proběhl 23. a 24. května 2018 již 21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. V minulém roce slavila konference kulaté 20. výročí. Tomu odpovídal i úvodní přednáškový program a hlavně odpolední a večerní volnočasové aktivity. Na letošní konferenci jsme na loňské oslavy navázali.

TESPO (TESPO Brno s.r.o. a následně TESPO engineering s.r.o.) slaví 25 let od svého založení. Tedy pod sloganem „25 let jsme tu s Vámi a hlavně pro Vás“ přednášející Ing. Radek Strnad krátce nastínil historii značky TESPO a firmy TESPO engineering s.r.o. Druhým oslavencem je firma WARMAN (dnes součást koncernu WEIR Minerals) – 80 let od založení firmy. Ing. Petr Hroch zavzpomínal na historii firmy od jejího vzniku v roce 1938 a také na počátky jejího působení na českém trhu. Slavnostnímu charakteru konference odpovídaly také odpolední a večerní volnočasové aktivity.

Letos se prezentovalo formou krátkých přednášek 12 firem. Účastnilo se 115 posluchačů a 36 zástupců přednášejících. Firma TESPO engineering s.r.o. tentokráte nepředstavila nový stroj – prototyp ze své dílny, ale poreferovala o technickém stavu instalovaných řetězových dopravníků, deskových uzávěrů a dalších instalovaných strojů po několikaletém provozu v extrémních podmínkách.

Firma WEIR Minerals představila čerpací techniku a další zařízení pro těžbu a třídění různých materiálů jednotlivých společností, patřících do portfolia koncernu WEIR Minerals. Zajímavý byl také referát o doporučeních, jak tato zařízení udržovat, aby pracovala a sloužila co nejdéle.

Firma MOSA Solution s.r.o. poreferovala o zajímavých aplikacích řešení toku sypkých materiálů, realizovaných v teplárnách a elektrárnách v Polsku.

Firma EUTIT s.r.o. přednesla zajímavou přednášku o mechanické a také chemické odolnosti Čediče a Eucoru.

Ve středečním odpoledním přednáškovém bloku, zaměřeném na kotle, řešení emisí NOx, CO, SOx, TZL a nově také Hg, firma PROVYKO s.r.o. zhodnotila metody řešení problematiky emisí a nastínila trendy do budoucna. Zajímavou přednášku o možnostech energetického využití odpadů (spoluspalování, výstavba malých spaloven) přednesla firma EVECO Brno s.r.o. Velmi očekávaná a také zajímavá přednáška byla přednesena za firmu ČEZ a.s. - Ing. Patrikem Tůmou, který velmi zajímavým a zasvěceným způsobem poreferoval o výstavbě a současném provozu nového bloku o výkonu 660MW, který byl postaven a je provozován Elektrárnou Ledvice. Tato přednáška byla zajímavá a poučná především v tom, že se posluchači dověděli nejenom o všech problémech při výstavbě ale také o jejich řešení.

Čtvrteční ráno zahájila přednáška firem RSBP spol. s r.o. a VVUŮ, a.s. Ostrava-Radvanice, které posluchače seznámily s analýzou rizik v provozech nejen s nebezpečím výbuchu, ale také s možným řešením těchto problémů. Nově se jako přednášející konference zúčastnila firma CODET s.r.o. Brno, která poreferovala o možnostech třídění tuhých paliv pro elektrárny a teplárny, zejména potom dřevní štěpky. Konferenci uzavřela přednáška firmy PEWAG s.r.o. Czech, která představila nové abraziodolné řetězy pewag HERO, svářené třením, které mohou najít využití u řetězových dopravníků a především u vynášečů strusky.

Ve středu navečer po ukončení přednáškového programu, absolvovali milovníci turistiky krátkou procházku po malebné krajině vysočiny. Navečer na nás čekala dozlatova upečená selátka, doprovázená koštem piv z malých pivovarů, doprovázený velmi neformálním a zajímavým výkladem pana Marka Zemana, který sám vlastní a provozuje malý domácí pivovar. Večer potom probíhal v režii firmy RSBP Ostrava-Radvanice, která nám mezi 21:30 – 22:00 hodinou připravil ohňovou show (simulace výbuchu různých výbušných směsí - uhelný prach atd.) – tímto kolegům ze jmenované firmy děkujeme.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 21. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po té relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další, 22. ročník, který proběhne ve dnech 22. a 23. května 2019 opět v hotelu Medlov. Program a podklady pro přihlášení budou zveřejněny v první polovině března 2019.

Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší Ing. Radek Strnad + kolektiv TESPO engineering

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (562x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (538x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (530x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...