Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Akumulace elektrické energie    Akumulace elektřiny u decentralizovaných kogeneračních/trigeneračních energetických zdrojů

Akumulace elektřiny u decentralizovaných kogeneračních/trigeneračních energetických zdrojů

Jednou z dnes již takřka dostupných technologií pro akumulaci elektřiny je její akumulace ve stačeném vzduchu. Ve Vítkovice Power Engineering a.s. probíhal v rámci grantového projektu FFR-TI1/073 v letech 2009 až 2012 vývoj Flexibilního energetického systému (FES), který umožňuje využít kombinovaný PPC i při spalování uhlí. V průběhu jeho vývoje se ukázalo, že FES je s výhodou využitelný i pro akumulaci elektřiny. Pro pokračování vývoje FES získaly VPE nový grantový projekt Technologické agentury ČR TA04021687 v programu Alfa 4.

Klíčová slova: decentralizovaný zdroj, FES, akumulace elektřiny, systémy CAES

Celý článek (autoři: Doc. Ing. Ladislav Vilimec, Ing. Jiří Vatral, Ing. Nela Dobrovodská, Vítkovice Power Engineering a.s., Ing. Jaroslav Konvička, Vítkovice ÚAM) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Electricity storage in decentralised cogeneration/trigeneration energy sources

One of today’s virtually available technologies for electricity storage is its storage in compressed air. At Vítkovice Power Engineering a.s. the Flexible Energy System (FES) was developed as part of the FFR-TI1/073 grant project in years 2009 to 2012, making it possible to utilise combined PPC in coal burning. During its development it was shown that the FES can also be utilised viably for electricity storage. VPE was awarded a new grant project TA04021687 of the Technology Agency of the Czech Republic in the Alfa 4 program.

Аккумуляция электричества у децентрализованных когенерационных/тригенерационных энергетических источников

Одной из доступных сегодня технологий аккумуляции электричества является её аккумуляция в сжатом воздухе. В компании Vitkovice Power Engineering a.s. в рамках грант-проекта FFR-TI1/073 в 2009 —2012 годах проходило развитие Флексибильной энергетической системы (FES), которое дает возможность использовать комбинированный PPC и при сжигании угля. Во время его развития оказалось, что FES можно выгодно применять и для аккумуляции электричества. Для продолжения развития FES компания Vitkovice Power Engineering a.s. получила новый грант-проект Технологической агенции Č TA04021687 в программе Alfa 4.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (473x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Kompozitní materiály jsou vhodné k uplatnění i v energeticeKompozitní materiály jsou vhodné k uplatnění i v energetice (145x)
Při realizacích stavebních objektů v energetickém průmyslu se stále častěji objevují materiály, které byly dříve spojová...
Technologie bioplynové stanice Rapotín obsahuje některá řešení, která jsou v České republice unikátníTechnologie bioplynové stanice Rapotín obsahuje některá řešení, která jsou v České republice unikátní (100x)
Bioplynová stanice Rapotín byla v místě bývalé kotelny v areálu skláren realizována v roce 2015 generálním dodavatelem, ...