Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Akumulační systém pro skladování elektrické energie v distribuční soustavě ABB PowerStoreTM

Akumulační systém pro skladování elektrické energie v distribuční soustavě ABB PowerStoreTM

Publikováno: 24.10.2018
Rubrika: Rozvody energií

Australská společnost AusNet Services je prvním distributorem energie v Austrálii, který spustil zkušební provoz velkého systému pro skladování elektrické energie. Pro tento systém si vybrala řešení ABB PowerStoreTM, které nabízí celou řadu funkcí vhodných pro danou instalaci. Cílem zkušebního provozu systému bylo získat znalosti a zkušenosti s novou technologií, včetně informací o možném snížení nákladů a možnostech zlepšování systémů skladování energie po technické stránce.

Výhody

Jednou z velkých výhod, kterou distributorům elektrické energie přináší možnost skladování energie, je schopnost vykrývat odběrové špičky a díky tomu provozovat distribuční síť efektivněji.

Snižování odběru elektrické energie z distribuční sítě v době špiček nebo přesun spotřeby mimo špičky snižuje riziko přetížení sítě. V dlouhodobém horizontu může snížit nebo odložit potřebu investice do zvýšení kapacity vedení, která by byla využita pouze během špiček. Uchovávání energie nabízí i řadu dalších důležitých výhod, jako je vyšší spolehlivost sítě a řízení dopadu nových trendů a technologií např. distribuované instalace fotovoltaických elektráren.

Mezi hlavní výhody, které ocení jak distribuční společnosti, tak i koncový zákazníci patří:

 • Řízení špičkové spotřeby v síti a snížení rizik možných výpadků u zákazníků;
 • Odložení nebo snížení investičních nákladů do sítě;
 • Snížení provozních nákladů (např. za pronájem generátorů na pokrytí špičkové spotřeby);
 • Zvýšení kvality dodávek energie pomocí regulace účiníku a napěťové hladiny;
 • Možnost dodávek energie v ostrovním režimu během výpadku distribuční sítě;
 • Vyrovnávání nestabilních dodávek energie z obnovitelných zdrojů energie (např. solárních a větrných elektráren).

Instalace

Instalovaný systém ABB PowerStoreTM se skládá z:

 • Bateriového úložiště 1MW/1MWh s chytrým invertorem: systém ukládá energii do lithium-iontových baterií a v návaznost na provozní stavy sítě nabíjí a vybíjí baterie pomocí invertoru, který řídí 4 kvadranty činného a jalového výkonu. Systém řízení energie je naprogramován tak, aby řídil chování celého PowerStoreTM.
 • Dieselového generátoru 1MW: který efektivně navyšuje kapacitu baterie a umožňuje plné pokrytí doby špičkového zatížení.
 • Ostatní komponenty: oddělovací transformátor 3MVA 22/0,4kV, rozváděč vn, měřící a řídicí systém SCADA RTU

Systém pro skladování energie ABB PowerStoreTM (viz Obr. 2) je uložen do 7 kontejnerů, většinou se jedná o standardní 20‘ dopravní kontejnery. Ve 4 kontejnerech jsou uloženy baterie a v samostatných kontejnerech je pak instalován invertor, generátor, rozváděč vn a oddělovací transformátor. Celkově může systém dosáhnout jmenovitého výkonu přes 2 MW a je možné jej provozovat jak v síťovém režimu (připojený k distribuční síti), tak v ostrovním režimu (nezávisle na distribuční síti). Kontejnerové řešení podporuje mobilitu a umožnuje, aby byl systém v případě potřeby, přemístěn i na jiná místa distribuční sítě společnosti AusNet Services.

Požadované funkce

Vykrývání špiček
Primární funkcí instalovaného systému je snižování špičkového odběru na lokálním vedení distribuční sítě tím, že ve špičkách přímo napájí zákazníka na konci distribučního vedení.

Ostrovní režim
Společnost AusNet Services také prověřovala možnosti ostrovního režimu systému PowerStoreTM s cílem zvýšit spolehlivost dodávek v případě poruch nebo výpadků v síti.

Na Obrázku 3 je zobrazen systém připojený k distribuční síti a systém v ostrovním režimu. V případě výpadku sítě přejde systém do ostrovního režimu tak, že dojde k vypnutí vypínače na straně distribuční sítě (reprezentován zeleně). Tím vznikne ostrovní mikrosíť, kterou může systém PowerStoreTM zásobovat až do vyčerpání akumulované energie nebo do obnovení provozu distribuční sítě. Po obnovení dodávek ze sítě je systém schopen se automaticky připojit k síti. Dobíjení baterií pak probíhá podle předem nastaveného harmonogramu, aby byly připraveny pro další případný výpadek nebo jinou mimořádnou událost v síti.

Kvalita dodávek energie

Požadavek na kvalitu dodávek energie ze systému ABB PowerStoreTM lze zajistit jedním ze dvou níže uvedených způsobů:

 • Stabilizace napěťové hladiny: Systém udržuje napětí v síti v rozmezí +/-3 % od předem nastavené hodnoty. Rozdíl zjištěný porovnáváním napětí sítě s nastavenou hodnotou, se používá k určení jalového výkonu dodaného nebo absorbovaného do sítě střídačem Powerstore za účelem stabilizace napětí v síti.
 • Korekce účiníku (cos φ): Systém pomocí čtyřkvadrantního invertoru PowerStore udržuje aktuální účiník systému na předem nastavené hodnotě.

Výše uvedené funkce neovlivňují stav nabití baterií, protože nevyžadují žádný činný výkon z baterií.

Zkušenosti z provozu

Systém PowerStoreTM zajišťuje zákazníkům nepřerušenou dodávku energie
2. února 2016, v důsledku poruchy sítě, došlo k výpadku vedení WT12, ke kterému je systém PowerStoreTM připojen. Systém přešel do ostrovního režimu, ve kterém zajištoval dodávku energie do 104 komerčních a průmyslových zákazníků. Ostrovní režim byl již dříve testován při uvedení do provozu, toto byl však první případ využití v reálných podmínkách sítě.

Vedoucí směny, který měl v době výpadku službu, uvedl: „Díky systému PowerStoreTM pracujícím v ostrovním režimu jsme byli schopni dodávat energii 104 zákazníkům a doba výpadku se tak zkrátila o 2 hodiny a 20 minut. To byl skvělý výsledek zejména pro komerční zákazníky, protože k výpadku došlo během běžné pracovní doby. Myslím, že tento příklad jasně dokazuje výhodnost a efektivnost koncepce dodávek energie v ostrovním režimu.“

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Obr. 1 – Systém PowerStoreTM společnosti AusNet Services instalovaný ve městě Thomastown (Foto: ABB)Obr. 2 – a) Koncepce systému ABB PowerStoreTMObr. 3 – Režimy provozu systému PowerStoreTM – síťový a ostrovní režim

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (447x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Celkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních státůCelkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních států (177x)
Radikální změny v energetice se zásadně dotknou i provozovatele přenosové soustavy ČEPS. I proto společnost poprvé vydal...
Flexibilita známá a neznámá (121x)
V minulém čísle jsme vám představili projekt MAFRI, legislativní oporu pro a způsob hodnocení zdrojové (výkonové) přiměř...