Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Alstom zvažuje návrh GE na převzetí své energetické divize a následné vytvoření nejsilnějšího samostatného hráče na trhu železničních systémů

Alstom zvažuje návrh GE na převzetí své energetické divize a následné vytvoření nejsilnějšího samostatného hráče na trhu železničních systémů

Publikováno: 2.5.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Představenstvo společnosti Alstom dnes oznámilo, že od společnosti General Electric (GE) obdrželo závaznou nabídku na převzetí svých aktivit v oblasti energetiky. Transakce by zahrnovala divize termální energie, obnovitelných zdrojů a rozvodných sítí a dále podnikové a sdílené služby. Celkem tyto části společnosti Alstom mají 65 000 zaměstnanců a v účetním roce 2012/2013 vykázaly výnosy ve výši 14,8  miliardy eur. Navrhovaná cena je pevná a vychází z hodnoty kapitálového ocenění společnosti ve výši 12,35 miliardy EUR, tržního ocenění ve výši 11,4 miliardy EUR nebo 12,2 násobku EBIT (zisk před zdaněním).

Klíčová slova: energetika, Alstom, GE

Pokud bude nabídka schválena a realizována, Alstom se zaměří na obchodní aktivity v oblasti dopravy, kde je světovým lídrem. Alstom by využil výnos z prodeje energetické divize k posílení své divize dopravy, které by věnoval prostředky na ambiciózní rozvojové plány, splacení dluhu a vyplacení finančních prostředků akcionářům.

Uskutečnění transakce bude záviset na souhlasu orgánů dohledu nad fúzemi a akvizicemi a dalších regulatorních předpisech. Podle kodexu podnikání veřejně obchodovatelných společností AFEP-Medef bude transakce předložena akcionářům ke konečnému schválení. Společnost Bouygues, která vlastní 29% podíl ve společnosti Alstom, se zavázala před tímto schválením své akcie neprodat a naznačila, že podpoří doporučení představenstva společnosti Alstom.

Představenstvo se také zabývalo prohlášením o zájmu ze strany společnosti Siemens, které se týká jiné potenciální transakce. Siemens bude mít spravedlivý přístup k potřebným informacím, aby mohl podat závaznou nabídku, pokud se pro ni rozhodne. Prohlášení bude posuzováno z hlediska obchodních zájmů společnosti Alstom a z hlediska zájmů všech dotčených osob v souladu s přijatými závazky.

Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom, uvedl: „Spojení vhodně se doplňujících obchodních aktivit společností Alstom a GE v oblasti energetiky by vytvořilo konkurenceschopnějšího hráče na trhu, který by dokázal lépe naplňovat potřeby zákazníků. Zaměstnanci společnosti Alstom by přešli do známé, významné globální společnosti, která má prostředky k investicím do rozvoje lidí i technologií, aby dokázala dlouhodobě sloužit zákazníkům na celém světě. Navrhovaná transakce by umožnila společnosti Alstom rozvíjet svoji divizi dopravy jako samostatnou, kapitálově silnou společnost, která dokáže využít příležitostí na dynamickém trhu železniční přepravy.“

Alstom by zůstal kotovaný na burze jako společnost zaměřená na dopravu.

Divize dopravy společnosti Alstom se sídlem v St. Ouenu ve fiskálním roce 2012/2013 vykázala výnosy ve výši 5,5 miliardy eur, působí v 60 zemích a má 27 000  zaměstnanců, z toho 9 000 ve Francii.

Navrhovaná transakce by přesunula zaměření společnosti Alstom, kotované na pařížské burze, k aktivitám v oblasti dopravy a poskytla by divizi přepravy finanční prostředky k urychlení expanze na trhu, který se slibně rozvíjí díky ekonomickému růstu, postupující urbanizaci a zájmu o ochranu životního prostředí. Divize dopravy pod vedením současného managementu a společnosti Bouygues jakožto hlavním akcionářem by měla dobrou pozici pro další růst.

Alstom Group je světový lídr v dodávkách zařízení pro výrobu a přenos elektřiny, stejně jako v oblasti dopravních systémů. Divize Thermal Power je globální hráč na poli integrovaných elektráren a enviromentálních řešení. Alstom dodává zařízení pro výrobu energie ze všech zdrojů (uhlí, plyn, atom, ropné produkty, voda, vzduch) a je lídrem v technologické inovaci a ochraně životního prostředí (snížení emisí CO2, odstraňování znečištění). Alstom Group vyvíjí také technologie k zachytávání CO2, které již instaloval do svých pilotních projektů. Společnost dále nabízí mnoho komponentů a řešení pro přenos elektrické energie, usiluje o to, aby sítě byly chytřejší, flexibilnější a schopny přenést větší objemy. Divize Transport dodává kolejové systémy počínaje vlakovými soupravami a světelnou signalizací a konče údržbou. Na počátku stálo TGV v roce 1978, dnes Alstom vyrábí AGV, čtvrtou generaci vysokorychlostních vlaků s velmi silnou pozicí na trhu. Technologie v roce 2007 umožnily Alstomu dosáhnout s vlaky světového rychlostního rekordu 574.8 km/h. Alstom Group zaměstnává 92 000 lidí zhruba ve 100 zemích. Prodej v roce 2011/12 dosáhl 20 mld. eur spolu s objednávkami v hodnotě dalších 22 mld. eur.

Alstom v České republice působí od roku 1999 v sektoru dodávek pro energetiku a rozvodné sítě. Zastoupeny jsou zde tři divize - Transport, Thermal Power a od roku 2010 také divize Grid. Společnost je ověřeným dodavatelem technologických řešení pro snížení emisí, zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti  a dalších servisních služeb v českých elektrárnách a teplárnách. V současné době se  soustředí na dokončení největšího českého uhelného kotle 660MW v Ledvicích. Do budoucna se chce v České republice podílet na dodávkách pro nové jaderné zdroje a silněji se prosadit v sektoru transportu, zejména v oblasti kolejových vozidel a automatizace. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (564x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (539x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (532x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...