Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Anketa: Účast CzechTrade na úspěšných obchodních případech v zahraničí

Anketa: Účast CzechTrade na úspěšných obchodních případech v zahraničí

Publikováno: 23.12.2016
Rubrika: Firemní zpravodajství

Díl I: (Kazachstán, Itálie, Polsko, Rusko, Turecko, Srbsko)

  1. Kam směřuje energetika ve vaší destinaci?
  2. Máte přehled o aktuálních, či aktuálně připravovaných projektech v energetice?
  3. Jaká je možnost uplatnění českých firem na těchto projektech?
  4. Které české firmy z oblasti energetického strojírenství působí ve vaší destinaci?
  5. Popište konkrétní příklad z poslední doby, kdy CzechTrade pomohl zprostředkovat úspěšný byznys.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE KAZACHSTÁN – ING. PETR JURČÍK

Ad1) V Kazachstánu dominuje především energetika zaměřená na spalování uhlí. Jedná se o ekologicky náročnou oblast, kde jsou oproti ČR mnohonásobně překračovány emisní limity. Kazachstán se však snaží o omezení škodlivých spalin a uhelné elektrárny prochází určitou mírou „ekologizace“.

Ad2) Ekonomika Kazachstánu a plánované investice byly silně postiženy devalvací místní měny, která se v závěru roku 2015 propadla téměř dvojnásobně. Je však řada projektů, které mají velmi akutní charakter a budou muset být realizovány i přes propad měny. Je však zřejmé, že odběratel bude co nejvíce tlačit na výslednou cenu dodávky.

Ad3) Je možnost účastnit se tendrů přímo nebo v konsorciu s místním dodavatelem. S ohledem na složitost teritoria doporučuji spíše druhou variantu, kdy je partner lepším znalcem místního prostředí a prostřednictvím svého lobby může dosáhnout lepšího výsledku.

Ad4) Řada českých firem se zde úspěšně pokoušela proniknout, za zmínku stojí např. SIGMA GROUP v oblasti dodávek čerpadel či MPOWER, který úspěšně dodal armatury pro místní elektrárny.

Ad5) Firma SIGMA GROUP, a.s. uspěla hlavně díky nesmírné trpělivosti, kdy se podařilo přesvědčit zákazníka o kvalitě a spolehlivosti svých výrobků. Po prvotním otevření dveří v rámci energetické mise s CzechTrade zástupce Sigma Group podnikl několik cest do Kazachstánu a snažil se neustále jednat s managementem energetického holdingu CAEPCO, argumentovat a přesvědčovat. Tímto přístupem si získal lidi z CAEPCA na svoji stranu a přesvědčil zákazníka, že Sigma bude spolehlivým dodavatelem pro jeho elektrárny.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE ITÁLIE – DOTT.SSA IVANA TŘOSKOVÁ

Ad1) Energetická účinnost a diverzifikace zdrojů je a bude pro Itálii klíčová. Země bude na tyto výzvy odpovídat otevřením nových transportních tras a vytvářením nových koridorů pro tranzit energetických surovin. Itálie by se do budoucna chtěla více soustředit na podporu výroby a rozvoj technologií v oblasti OZE a dekarbonizaci průmyslu. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, Itálie zpracovává aktualizaci národní strategie za účelem dosažení cílů do roku 2020, tato by měla být k dispozici v příštím roce. Co se týče dekarbonizace, podle názoru italského ministra pro Hospodářský rozvoj C. Calendy lze dekarbonizaci průmyslu z velké části založit na využití zemního plynu, k čemuž již dnes disponuje IT technologiemi a, vedle rozšíření užití této suroviny do domácností a průmyslu, velmi slibně rozvíjí např. v sektoru dopravy, včetně lodní, v čemž IT patří do značné míry k průkopníkům.

V příštím roce (duben 2017) bude Itálie organizovat v rámci svého předsednictví G7 summit k energetice, který bude příležitostí k formulaci italských stanovisek v energetické politice na globální úrovni.

Ad2) Zmíníme tři hlavní projekty. První je projekt společnosti ENI, která patří mezi největší soukromé ropné společnosti na světě. ENI představila Progetto Italia, který si klade za cíl valorizovat ekonomicky nezajímavé průmyslové oblasti v Itálii. Projekt zahrnuje výstavbu elektráren z obnovitelných zdrojů. Bylo předběžně vybráno 400 hektarů pozemků k dispozici v šesti italských regionech (Ligurie, Sardinie, Sicílie, Kalábrie, Puglia, Basilicata). Progetto Italia má dvě fáze. První fáze zahrnuje vývoj pěti projektů s celkovým instalovaným výkonem kolem 70 MWp. Ve druhé fázi dojde k vypracování zbývajících projektů s celkovým instalovaným výkonem cca 150 MWp. Pokud jde o technologie, většina projektů bude koncipovaných jako fotovoltaické elektrárny, ale nejsou vyloučeny i jiné zdroje (biomasa nebo solární koncentrace). Celkově Progetto Italia zahrnuje instalaci, která bude probíhat až do roku 2022, více než 220 MWp nových výrobních kapacit a investici cirka 230 milionů euro.

Dále je v Itálii v platnosti ministerská vyhláška pro podporu jiných obnovitelných zdrojů energie než fotovoltaických. V průběhu příštích dvaceti let vláda investuje zhruba 9 miliard eur do OZE ve formě státní podpory. Nejvíce zdrojů hodlá investovat do nejúčinnějších „zralých“ technologií, jako je větrná energie, té bude přidělena cca polovina určených finančních zdrojů. Zbývající část bude rovnoměrně rozdělena mezi technologie s vysokým potenciálem (jako je solární termodynamika) a biologické zdroje, jejichž použití je zapojeno do cyklického hospodářství (využití odpadů).

Dále je možné v Itálii využít takzvaný Ekobonus, daňovou výhodu, kterou stát poskytuje daňovým poplatníkům, kteří investují do snížení energetické náročnosti domu. Tato státní podpora je aktuálně odsouhlasena na období 2017 – 2021. Nástroj přináší mimo jiné zlepšení výkonu stavebního sektoru.

Ad3) Energetickým sektorem v Itálii se konstantně zabývá spíše Zastupitelský úřad (ZÚ) v Římě než naše kancelář CzechTrade. ZÚ Řím spatřuje potenciál pro české firmy v energetickém sektoru především v oblasti vyřazování jaderných zařízení včetně uzavřených jaderných elektráren v Itálii, které se z hlediska objemu zakázek dostává do vrcholné fáze. Italské státní společnosti Sogin a Nucleco jsou otevřené spolupráci s kvalifikovanými a zkušenými českými partnery. ZÚ Řím pořádal několik seminářů za účelem dát prostor českým firmám představit expertům ze Sogin a Nucleco své kapacity, znalosti a zkušenosti z realizovaných projektů. Některé české společnosti již pracují na konkrétních projektech. České firmy by mohly též navázat spolupráci s italskými partnery pro prosazení na třetích trzích.

Ad4) Na italském energetickém trhu významně figuruje český Energetický a průmyslový holding (EPH), jenž koupil v Itálii od německého koncernu E. ON šest elektráren s celkovým výkonem 5 000 MW, a který zde působí pod značkou EP Produzione. Jedná se o následující elektrárny: Livorno Ferraris, Tavazzano e Montanaso, Ostiglia a Scandale (plynové elektrárny s kapacitou 4 409 MW), dalších asi 600 MW představuje výkon černouhelné elektrárny Fiume Santo na Sardinii. EPH nákup části italského podílu E.ON prezentuje jako logickou část své strategie vstupu na vyspělé západoevropské trhy. Pravidelně se v Itálii prezentují společnosti jako FANS, a.s., PBS Power Equipment, s.r.o., Prague Casting Service, a.s. a další.

Ad5) CzechTrade Itálie zorganizoval kolektivní účast českých firem na prestižním energetickém veletrhu Power-Gen Europe, který se v letošním roce konal v Miláně. Na společném stánku CzechTrade vystavovalo osm českých firem: Elektroporcelán a.s., FANS, a.s., PBS Power Equipment, s.r.o., Prague Casting Service a.s., Škoda Praha a.s., Vítkovické slévárny, spol. s r. o., ZVU Strojírny, a.s. a ŽĎAS, a.s. CzechTrade spolupracoval s firmou ComAp, která se účastnila v rámci kolektivního stánku veletrhu SOLAREXPO ve Veroně. Podle slov Tomáše Jelena byla účast na stánku CzechTrade počáteční impuls a potvrzení, že je firma na správném místě. Dále si firma ověřila, že potřebuje certifikaci pro místní trh. Následovala půlroční práce na certifikaci, změna distributora (během veletrhu ve Veroně si ověřili, že ten stávající nebyl vhodný) a následně se „oprášily“ kontakty získané na veletrhu SolarExpo a také přibývaly další. Firma dokázala velmi rychle reagovat na aktuální situaci na italském fotovoltaickém trhu. V Itálii začaly platit podmínky, na které nebyli konkurenti připraveni (nové certifikace). ComAp byla jediná společnost na trhu, která mohla produkt v dané chvíli prodávat. CzechTrade spolupracoval se společností v období přípravné a rozhodovací fáze, která je u každého projektu klíčová. Pan Jelen potvrdil, že mnoho kontaktů ze stánků v Miláně a Veroně bylo nakonec realizováno v podobě objednávek. Tato úspěšná česká firma se sídlem v Praze otevřela v Itálii také svou vlastní pobočku, která se zařadila mezi další dceřiné společnosti ComAp založené ve strategických oblastech po celém světě.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE VARŠAVA - ADAM SUCHANEK

Ad1) V současné době je velmi těžké odhadnout, kam polská energetika směřuje. Nová polská vláda (rok po volbách) oficiálně dává maximální podporu konvenčním tepelným elektrárnám, kvůli podpoře odbytu skomírajícího domácího důlního průmyslu. Zřejmý je silný odklon od OZE, zejména od, do té doby dominantní, větrné energetiky, se kterou zde měl velké plány i ČEZ. To vše je však poněkud v konfliktu s tlakem Evropské unie na snížení znečišťování ovzduší zastaralými technologiemi spalování uhlí a také nastavenými limity podílu OZE na celkové produkci energie v letech 2020 a dále. Ke všemu stále žije projekt první polské jaderné elektrárny. Jak se polské vládě z těchto rozporných předpokladů podaří vybruslit, ukážou následující roky.

Ad2) Díky zmíněné podpoře uhelných elektráren znovu ožívají projekty, které byly před několika lety kvůli situaci na energetickém trhu pozastaveny (např. elektrárna Ostroleka). Snad se povede také pokračovat v projektech, které jsou z různých důvodů zablokované – jako elektrárna Turow nebo Stalowa Wola. Zahraniční kancelář CzechTrade ve Varšavě se snaží průběh přípravy těchto projektů sledovat a shromažďovat informace o nich, situace se mění dost dynamicky.

Ad3) Přes výše zmíněné plánované oživení v energetice, je zde stále tlak na maximální zastoupení polských dodavatelů, který s novou vládou ještě zesílil. Z druhé strany je díky velikosti trhu a počtů rozběhnutých projektů (běží velké projekty výstavby nových bloků Kozienice, Opole, Jaworzno) určitě prostor i pro české firmy. Malá pravděpodobnost úspěchu a politická nejistota však vstupu větších českých firem, které by měly ambici být přímo generálním dodavatelem anebo alespoň součástí významného konsorcia, příliš nenahrává.

Ad4) Firem, které zde již mají svoje realizace je celá řada, určitě o všech ani nemáme jako CzechTrade přehled, namátkově jde o Vítkovice Machinery, REKO Praha, ZK Termochem, Modřany Power, Doosan Skoda Power, ZVVZ Enven Engineering. Další velká skupina firem kolem Polska „krouží“ a čeká na vhodnou příležitost.

Ad5) Příkladů je celá řada. Firmy, se kterými spolupracujeme, ale často nechtějí dát kvůli ochraně obchodního tajemství souhlas s jejich zveřejňováním. Pokud jde o kancelář CzechTrade ve Varšavě, v poslední době se nám např. podařilo najít polského partnera pro českou firmu z oblasti biotechnologií, stejně tak pro poskytovatele pokročilých IT řešení z oblasti software pro virtuální prototypování. Aktuálně pracujeme pro českou firmu vyvíjející software pro řízení výroby, snad se nám podaří také zahájit spolupráci s českým dodavatelem řešení pro 3D skenování a tisk. To je jen pár vybraných příkladů z oborů s větší přidanou hodnotou. Je třeba však dodat, že často se nám v Polsku, na rozdíl od kolegů v západní Evropě, stává, že projekt končí sice úspěchem pro CzechTrade v podobě nalezení vhodného partnera pro českou firmu, ale nekončí úspěchem v podobě zahájení úspěšného byznysu – často z důvodu cen výrobku nebo služeb. Toto jsou však parametry, které už CzechTrade není schopen ovlivnit.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE MOSKVA – ING. JIŘÍ MAŠATA

Ad1) V Rusku patří energetika k hlavním ekonomickým odvětvím, resp. energetika tvoří základ a páteř ruské ekonomiky. Rusko je zároveň jedna z nejvýznamnějších energetických mocností. Má největší kumulované zásoby energetických surovin na světě. Její význam dokládá podíl energetiky a energetických zdrojů na příjmech státního rozpočtu (před poklesem cen ropy cca 50 %, aktuálně víc než třetina) a na exportu (dříve až 70 %, dnes o něco méně). S ohledem na význam sektoru pro Ruskou federaci a citlivost všech údajů o něm, neexistují oficiální podrobné statistiky odvětví energetického sektoru. Největším problémem tohoto sektoru je, stejně jako v mnoha dalších odvětvích, zastaralá výrobní základna, resp. její technická opotřebovanost a zastaralost, problematický technický stav přenosových soustav a regionální disproporce.

Ad2) Především z důvodu snížení cen energetických surovin a mezinárodních sankcí došlo k poklesu investiční přitažlivosti tohoto odvětví, tj. k poklesu objemu investic. Působí zde však řada dalších faktorů, např. propad kurzu rublu, a tím i zdražení dovozových technologií a služeb, značné dluhy za dodanou a nesplacenou energii a podobně.

Ad3) Směřování ruské energetiky je určeno Energetickou strategií Ruské federace. Původně je platná do roku 2020, dnes je platná do 2030 a měla by být aktualizována každých 5 let. Aktuální platná koncepce si celkem logicky klade za cíl zvýšení produkce i exportu energetických surovin, výzkum a rozvoj nových těžebních oblastí (včetně arktického šelfu), rozvoj exportních tras energetických surovin, modernizace a efektivita odvětví. Aktualizace strategie je připravena, ale z řady důvodů nebyla dosud schválena.

Ad4) V uvedených směrech se připravuje nejvíc energetických projektů a české firmy mají za určitých podmínek šanci se na řadě z nich podílet. Zejména v oblasti modernizace stávajících zařízení, zvýšení produktivity, efektivity a ekologických parametrů, těžba a zpracování základních surovin, jejich doprava a podobně.

Ad5) O významu, které tomuto sektoru ruské ekonomiky ve vztahu k českým firmám přikládá náš stát, svědčí značná marketingová podpora, a to zejména ve formě podpory výstav a veletrhů, např. české oficiální účasti na největších energetických výstavách v Moskvě a Petrohradě v roce 2016 a bude pokračovat i v roce 2017. O zájmu českých firem o tento trh svědčí i pravidelné účasti na oborových výstavách Ropa a plyn nebo MIOGE v Moskvě.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE TURECKO – VLADISLAV POLÁCH

Ad1) Vláda AKP stanovila Vizi 2023, tzn. sérii kroků, které chce do 100. letého výročí založení Turecka dosáhnout. Energetika v této vizi hraje zásadní roli. Otázkou však zůstává, do jaké míry budou její cíle naplněny. Směřování je však jasné: Nárůst celkové kapacity ve všech druzích výroby, větší důraz na obnovitelné zdroje, nutné investice do rozvodných sítí. Podle nedávných prohlášení ministra Berata Albayraka bude vláda usilovat o podporu elektráren využívající místní uhlí na úkor toho dováženého.

Ad2) Ano, situaci na místním trhu sledujeme. Odebíráme například odborné periodikum Teba News, které monitoruje tendry, legislativní návrhy a podobně. Víme tak například, které elektrárny čekají na udělení licence, kdo se přihlásil k jednotlivým tendrům atd. Je pravdou, že Turecko je již za vrcholem v oblasti privatizačních projektů, stále se zde však najdou zajímavé příležitosti. Kromě privatizace se však v Turecku spouští nebo již byly spuštěny další mezinárodní projekty, jako například výstavby dvou jaderných elektráren (Akkuyu, Sinop) či produktovodů (TANAP, Turkish stream).

Ad3) V Turecku vše běží přece jen o něco pomaleji než u nás ve střední Evropě a místní reference jsou velmi důležité. Proto si myslím, že je důležité vytrvat a postupnými krůčky ideálně s místním partnerem se na místním trhu prosazovat.

Ad4) Jak jsem psal před nedávnem, tak zajímavý svým příběhem byl rozhodně případ společnosti MICo, která tady podepsala smlouvu na dodávku tepelných výměníků v hodnotě cca 5 milionů eur, a to krátce po pokusu o puč. Dále zde působí řada dalších českých společností. Namátkou bych uvedl Energo-Pro, Škoda Praha, Janka Engineering, Brush Sem, ZVVZ - Enven Engineering a mnohé další.

Ad5) CzechTrade především propojuje a nemusí to být nutně mezi zahraniční a českou stranou. V dubnu tohoto roku jsme tak například před veletrhem ICCI pořádali odbornou misi energetiků do teritoria, kde se navzájem poprvé poznali zástupci dvou českých společností MICo a Janky Engineering. Na základě jejich vzájemné spolupráce pak vznikl onen výše zmiňovaný obchodní případ.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CZECHTRADE SRBSKO – JUDR. SVATOPLUK ČECH

Ad1) Srbsko je na cestě do Evropské unie, přístupová jednání jsou však ještě na počátku. Otevřením kapitoly „Energetika“ budou nastartovány potřebné změny v místní energetice. Jedná se především o postupné zvyšování konkurenčního prostředí, realizaci unbundlingu a také narovnání cen elektřiny, které nejsou dosud plně tržní. Srbsko by mělo více rozvíjet především obnovitelnou energii z vody, kde existuje zajímavý potenciál pro omezení závislosti na starých tepelných elektrárnách spalujících značně nekvalitní lignit s velkým množstvím zbytkového popílku. Srbsko přijalo závazek, že do roku 2020 by měl podíl obnovitelných zdrojů energie dosahovat 27 %.

Ad2) Celý sektor energetiky má ambiciózní plány a projekty a investice musí směřovat k dosažením evropských standardů v energetice, především výrobě čisté energie a ochraně životního prostředí. V červnu vláda Srbska přijala nová opatřením, týkající se podmínek pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Obzvláštní zájem mezi investory vyvolávají nová pravidla pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), která uvádějí nové výkupní ceny (tzv. FID-IN tarify). Rozvoj malých vodních elektráren (MVE), solární nebo větrné energetiky a větší využití biomasy je v současné době jednou z atraktivních příležitostí pro investování do srbského sektoru energetiky. V energetice je poptávka zejména po malých a středních hydroelektrárnách, Srbsko má vytipováno cca 800 míst, kde by mohly být postaveny MVE. Zajímavá je také informace ministra energetiky A. Antiće, že státní, dosud prakticky monopolní energetická společnost EPS, musí v následujícím období investovat do ochrany životního prostředí částku 700 až 800 milionů eur. V tepelné elektrárně Kostolac se připravuje projekt výstavby velkého termo energetického bloku s 350 MW. V Srbsku dále probíhá průběžná modernizace tepelných zdrojů, které jsou celkově poměrně zastaralé. Cílem je zlepšit jejich výkonnost a také ochranu životního prostředí. To může být pro české firmy z oboru zajímavá příležitost.

Ad3) České firmy v dřívější době působily v energetických projektech bývalé Jugoslávie poměrně aktivně. Je zde potenciál obnovy a servisu původně dodaných starších českých komponentů. A samozřejmě je zde také značný potenciál pro účast českých firem v nutných inovacích, dodávkách a investování v celé oblasti energetiky Srbska, včetně např. kompletní obnovy zastaralého teplárenství.

Ad4) V teritoriu působí, nebo se do něj svými dodávkami či službami snaží dostat, značný počet českých firem z oblasti energetiky, jako např.: Alta, Mavel, Báňské projekty, Tenza, Technoexport, Aquatis, BPS, Enviros, Cink, Energas, Inco, Baest a další.

Ad5) Zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě poskytuje v současné době svoji podporu a pomoc několika českým firmám v oblasti energetiky, některé jsem uvedl v předešlém bodě.

Z podkladů CzechTrade

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (529x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
Anketa: Účast CzechTrade na úspěšných obchodních případech v zahraničí (516x)
Díl I: (Kazachstán, Itálie, Polsko, Rusko, Turecko, Srbsko) Kam směřuje energetika ve vaší destinaci? Máte přehled o...
Výstavba a provoz Podzemního výzkumného pracoviště Bukov bude pokračovat (513x)
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek informoval na schůzi vlády o zadání veřejné zakázky, kterou bude zajištěna provozu...