Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Vodní    Černá Hora chce zvýšit podíl výroby elektrické energie z OZE. Hlavně z vodních elektráren.

Černá Hora chce zvýšit podíl výroby elektrické energie z OZE. Hlavně z vodních elektráren.

Publikováno: 3.7.2017
Rubrika: Vodní, Zajímavosti, Rozhovory

Na konferenci All for Power Export Days 2017, který se konal 29. a 30. května 2017 v pražském hotelu International, byla velká pozornost věnována i balkánským zemím. V této souvislosti se hovořilo i na téma: Možnosti exportu českých firem do Černé Hory. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Izudina Gušmiroviće, vedoucího zahraniční kanceláře CzechTrade (Podgorica).

Na úvod si pojďme popsat vzájemný obchod mezi Českou republikou a Černou Horou?
Republika Černá Hora je malá evropská země s 600 tisíci obyvateli. Lze říci, že objemy vzájemné obchodní výměny odpovídají možnostem této balkánské země. V otázce energetiky zažívají obecně státy západního Balkánu proces ekonomické transformace. Energetika je každopádně jedním z nejdůležitějších odvětví průmyslu. Navíc je Černá Hora kandidátskou zemí, s níž už byly zahájeny přístupové rozhovory o podmínkách začlenění do Evropské unie. Vedení země proto přijímá řadu opatření k tomu, aby byly výrobní kapacity a technologie uvedeny do souladu s legislativou EU a s unijními nároky na energetickou bezpečnost.

Hovoříte o prioritách a o energetice. Můžete popsat stav tohoto oboru ve vaší destinaci?
Představitelé Černé Hory mají v plánu v příštích deseti letech zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE), a to především z vodních a větrných elektráren. Dále je nutná rekonstrukce stávající tepelné elektrárny ve městě Pljevlja, aby provoz dosáhl na unijní ekologické standardy. Velké obchodní příležitosti vidím pro naše exportéry jak v modernizaci tepelných technologických celků, tak i elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Zajímavé možnosti spolupráce se nabízejí také ve strojírenství a v ocelářství. Příkladem je česká akvizice továrny na zpracování oceli a výrobu ocelových konstrukcí Metalac Termochem d.o.o. ve městě Nikšič, kde byla nedávno obnovena výroba. Pozornost si zaslouží rovněž připravovaná rekonstrukce závodu na výrobu hliníku v Podgorici, který ročně vyrábí až 100 tisíc tun hliníku v ingotech.

Jak je na tom Černá Hora v oblasti místní výroby elektřiny a tepla, čili jak se rozvíjejí lokální zdroje energie, například výroba z biomasy, bioplynu?
Černá Hora leží v jižní části mírného klimatického pásma, a tak vytápění v zimních měsících nepatří k významným položkám, naopak v létě zvyšuje spotřebu energie klimatizace. Na severu země se staví nové teplárny na spalování biomasy, jež by měly dodávat teplo do ústředního vytápění města Pljevlja. Projekt spolufinancuje Evropská komise.

Co se týká složení zdrojů energie, jsou v zemi dvě velké státní vodní elektrárny a jedna tepelná. Většinu energie dodávají lokální výrobci. Černá Hora ze tří čtvrtin pokrývá spotřebu energie vlastní výrobou, zbytek dováží.

Můžete nám ještě přiblížit rozvoj elektrizační a přenosové soustavy?
Země se stává klíčovým bodem pro přenos elektrické energie na Balkáně, a to díky stavbě podmořského propojení mezi Balkánem a jihem Itálie s kapacitou 1 000 MW, které umožní přenos elektroenergetických přebytků. Propojení má být uvedeno do plného provozu v roce 2019. Sektor obnovitelných zdrojů energie prožívá boom – soukromí investoři staví přes 40 malých vodních elektráren a další dva nové větrné parky o celkovém výkonu 100 MW.

Které české firmy z oblasti energetického strojírenství nyní úspěšně působí ve vaší destinaci?
Uplatnění na černohorském trhu nalezlo mnoho českých firem. Z oblasti strojírenství nebo dodávek vybavení, generátorů a turbín pro malé vodní elektrárny stojí za zmínku ZK - Termochem, ČKD Blansko, TES generátory či Hydrohrom.

Jaká je aktuální situace kolem projektu elektrárny Pljevlja a možné účasti českých firem?
Projekt počítá s výstavbou nové uhelné elektrárny v Pljevlje o výkonu 254 MW. Momentálně probíhají jednání mezi Škodou Praha a bankovním domem GE o způsobu financování projektu a další jednání s investorem Elektroprivreda Crne Gore. Možnosti obchodních zakázek pro české firmy budou jmenovitě spočívat v subdodávkách.

Popište konkrétní příklad z poslední doby, kdy CzechTrade pomohl zprostředkovat úspěšný obchodní případ v Černé Hoře.
Naše zastoupení v Podgorici pokrývá území významné části západního Balkánu. Jako příklad úspěšného zapojení do zdejšího byznysu mohu uvést třeba to, že v Bosně
a Hercegovině se po dlouhodobé spolupráci se ZK - Termochem podařilo dojednat zakázku na rekonstrukci elektrofiltrů pro elektrárnu Ugljevik.

Na kterých veletrzích a konferencích v Černé Hoře by české firmy neměly chybět a proč?
Určitě bude pro české firmy zajímavý veletrh Energy Budva 2017, který se koná začátkem podzimu. Kromě energetiky a alternativních zdrojů energie má přesah do oborů elektra, stavebnictví a vodohospodářství a pokrývá celý Balkán.

(Z podkladů CzechTrade)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (1200x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Centrum SUSEN bude šancí pro český průmysl a export výrobků, ale i vizí a budoucností pro mladé výzkumníkyCentrum SUSEN bude šancí pro český průmysl a export výrobků, ale i vizí a budoucností pro mladé výzkumníky (540x)
Před šesti lety, přesně v prosinci 2011, byl schválen Evropskou komisí projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy...
České strojaře zajímá vodík – jako palivo i jako byznysČeské strojaře zajímá vodík – jako palivo i jako byznys (370x)
K nejzajímavějším současným vývojovým úkolům patří vodíkové technologie. Vodík je stále častěji označován za zdroj energ...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz