Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    České firmy se formou společné oficiální účasti představily na konferenci s doprovodnou výstavou Electrify Europe 2018 ve Vídni

České firmy se formou společné oficiální účasti představily na konferenci s doprovodnou výstavou Electrify Europe 2018 ve Vídni

Publikováno: 13.10.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Prvního ročníku konference s doprovodnou výstavou Electrify Europe 2018, která se konala ve dnech 19. – 21. 6. 2018 ve vídeňském výstavním a kongresovém centru, se za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Sdružení dodavatelů investičních celků SDIC účastnilo také 8 českých firem, a to formou oficiální účasti.

Akce, zaměřená na oblasti energetiky a elektrotechniky, díky své návaznosti na významné veletrhy DistribuTECH a POWER-GEN, přilákala velké množství účastníků z celého světa. Mezi delegáty konference a vystavovateli se pohybovali zástupci ze Spojených států amerických, Jižní Koreje, Indie, Velké Británie, Japonska, Číny, a mnoha dalších zemí.

Českou oficiální účast podpořili paní Martina Tauberová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Českého velvyslanectví v Rakousku, vedoucí kanceláře CzechTrade v Rakousku pan Vladimír Degťar a sektorový manager agentury CzechInvest pan Petr Vítek.

„Se Sdružením dodavatelů investičních celků SDIC se účastnilo osm českých strojírenských společností. Díky podpoře MPO a programu Českých oficiálních účastí byla účast tak hojná. Pro české zástupce bylo na výstavišti vytvořeno příjemné zázemí se vším pohodlím. Věřím, že veletrh přinesl další obchodní příležitosti a možnosti navázat nové kontakty,“ vyjádřil se k veletrhu zástupce SDIC Ondřej Zavadil.

Jednou ze zastoupených firem na stánku byla společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s., která dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek z průmyslu a energetiky. „Výstavy se účastníme díky podpoře MPO a SDIC, jehož jsme členy. Využili jsme možnosti rozesílání pozvánek na naše partnery a domluvili si několik schůzek. Ve výrobním řetězci se nacházíme přibližně uprostřed, proto se tady potkáváme se svými subdodavateli i zákazníky. Bereme to jako dobrou příležitost pro zviditelnění,“ hodnotí účast na veletrhu vedoucí MKT a PR společnosti Dušan Molík.

Mezi vystavovateli se představila také společnost ŽĎAS, a.s., výrobce tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů. Za firmu se účastnili zástupci divize metalurgie Jiří Němec a Pavel Růžička: „Jako zástupci divize metalurgie vyrábíme hodně produktů pro energetiku, například odlitky na vodní turbíny, proto zde máme velké množství potenciálních odběratelů. Nepodcenili jsme přípravu a zaměřili jsme se na cílené zvaní v době před konáním veletrhu. Potkáváme zde své stávající i nové potenciální zákazníky.“

Návštěvy zástupce agentury CzechTrade na stánku využila společnost Mavel, a.s., specializující se na turbíny a příslušná zařízení a technologii pro vodní elektrárny. „Účast na veletrhu hodnotíme jako přínosnou, obzvláště pak možnost setkání s panem Degťarem z CzechTrade, jelikož postrádáme přímé vazby na tento trh. Navázali jsme spolupráci a věříme, že se nám podaří v Rakousku, Švýcarsku a Německu opět prorazit,“ vyjádřil se k účasti na veletrhu obchodní manažer firmy Pavel Skála.

„Účastníme se jednak díky dobré zkušenosti s veletrhem POWER-GEN, jednak díky společné účasti členů SDIC. Oceňujeme organizační podporu. Zatím jsme se setkali s různými partnery, například z Finska nebo Belgie, a potenciálními zákazníky. Uvidíme, jak navázaná jednání budou pokračovat,“ shrnul účast na veletrhu Petr Fukač, zástupce firmy JSP, s.r.o., která je výrobcem a dodavatelem v oboru měření a regulace.

Vedle výše jmenovaných firem se dále účastnily společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s., výrobce výkonových a speciálních transformátorů a generátorů, firma FANS, a.s., dodavatel investičních celků, technologií průmyslového chlazení, služeb a produktů pro energetiku a průmysl, firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., dodavatel jeřábů a aparátů pro chemický a petrochemický průmysl, a firma SIGMA GROUP a.s., zaměřující se na výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a unikátních čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (726x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (725x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (714x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...