Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    ČEZ rozběhl projekt obnovy uhelných elektráren a investoval již 5,2 miliardy korun

ČEZ rozběhl projekt obnovy uhelných elektráren a investoval již 5,2 miliardy korun

Publikováno: 22.8.2007, Aktualizováno: 27.4.2009 14:14
Rubrika: Klasické

V prvním pololetí 2007 ČEZ úspěšně zahájil projekt obnovy zdrojů ve třech uhelných elektrárnách. Významnými kroky jsou zejména zahájení demontážních prací v Tušimicích a získání státní autorizace a územního rozhodnutí v Ledvicích. Celkově již ČEZ proinvestoval 5,2 miliardy korun, Plán ČEZ zahrnuje v následujících šesti letech obnovu až deseti stávajících a výstavbu až tří nových hnědouhelných bloků.

Aktivity v rámci plánu komplexní obnovy uhelných zdrojů již probíhají ve třech lokalitách – v Tušimicích II, v Ledvicích a v Prunéřově II.

  • V rámci elektrárny Tušimice II, kde budou do r. 2010 komplexně obnoveny 4 bloky, již probíhají základní demontážní a bourací práce.
  • V lokalitě Ledvice se podařilo pro nový blok (660 MW) získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Získáno bylo také územní rozhodnutí spolu s demoličními výměry pro objekty, které musí ustoupit novému zařízení. Současně bylo vydáno kladné stanovisko MŽP (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Výškov.
  • Aktuálně probíhají jednání s dodavateli pro další elektrárny, mj. s dodavateli technických zařízení pro elektrárnu Prunéřov II, kde budou provozovány tři obnovené bloky, každý o výkonu 250 MW.

„V současnosti jsme úspěšně zrealizovali první kroky komplexní obnovy. Během následujících šesti let chceme obnovu dokončit. Celková investice přesáhne 100 miliard korun,“ řekl Jiří Borovec, místopředseda představenstva a ředitel divize výroba ČEZ. „Komplexní obnova uhelných elektráren je klíčovým krokem jak pro zajištění energetické soběstačnosti ČR, tak pro snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a oxidu uhličitého. Největším faktorem snižujícím emise bude vyšší účinnost spalování,“ dodal.

Pokles CO2, které komplexní obnova přinese, je jedním z prostředků, jimiž chce ČEZ dosáhnout celkového snížení intenzity emisí tohoto plynu o 15%. Dalším způsobem snižování emisí CO2 je i plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren a biomasy. Celkové investice do jejich rozvoje by měly do roku 2013 dosáhnout až 30 miliard korun.

ČEZ zvažuje také stavbu nových paroplynových elektráren v ČR, pokud získá dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu. Výhoda paroplynových elektráren spočívá v nižších emisích CO2 (zhruba poloviční oproti uhelným) spolu s rychlejší a méně nákladnou výstavbou (zdroj ČEZ, a.s.)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (98x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
Denitrifikace Elektrárny Dětmarovice pomocí technologie selektivní katalytické redukce (74x)
Díky společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE) Elektrárna Dětmarovice vypouští do ovzduší výrazně méně emisí dusíku ...
Obnova tří bloků největší uhelné elektrárny v Česku s sebou nese nasazení technicky inovovaných kotlů (62x)
Podpis smlouvy v roce 2007 o zajištění obchodního balíčku č. 02 - kotelna pro komplexní obnovu (KO) Elektrárny Prunéřov ...