Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Chladicí a cirkulační centrum CC8 projektu Edison

Chladicí a cirkulační centrum CC8 projektu Edison

Publikováno: 27.12.2012
Rubrika: Energetické strojírenství, Technologie, materiály

Představovaný projekt realizace cirkulačního centra č. 8 navazuje cílově na energetické zabezpečení rozvoje rafinérské a petrochemické výroby ve SLOVNAFT, a.s., Bratislava. Stavba je jednou z hlavních realizačních aktivit firmy FANS, a.s. v roce 2012 a je v současné době v závěrečné fázi výstavby. Zadání pro řešení chladícího okruhu vyžaduje komplexní návrh pro bezproblémové zajištění provozu energetického centra se stanovenou maximáalní účinností bloku. Chladící věž je součástí technologické sestavy za účelem odvodu tepla, které nelze dále ekonomicky zhodnotit. Chladící soustava pracuje jako systém, to znamená, že navržené termodynamické parametry musí vyústit v optimální konstrukční řešení, zajišťující požadované provozní parametry s pozitivními ekonomickými výstupy spotřeb, provozní a investiční náročnosti včetně ochrany životního prostředí.

Klíčová slova: cirkulační centrum, chladící okruh, věž

Celý článek (autor: Ing. Zdeněk Tichy, projekt manažer, FANS, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Cooling and circulation centre CC8 for the Edison project
Each cooling centre, whether concerning centre cooling steel works, power plants for the refinery industry, cools the circulating water which is heated by manufacturing processes and technologies. In the case of the newly constructed cooling centre in SLOVNAFT, a.s., the situation is different. This new centre is located in block No. 65 (this is another centre owned by Slovnaft and is the eighth centre in a sequence, therefore CC8 – circulation centre 8) consisting of cooling towers, buildings for chemically treating water and a pumping station. Individual buildings are connected by size DN 1600 underground piping, cooling towers and the circulating pump pit by DN 1400 piping. Access to cooling towers is ensured by the round service path with a width of five metres. On the northern part of the towers there is a pumping station and a water treatment building. At the water treatment building is a filling place for non-flammable raw materials serving for filling chemicals transported to the SLOVNAFT, a.s., site in cisterns. The whole site will be lit by external lighting.

Центр охлаждения и циркуляции CC8 проекта Эдисон
Каждый центр охлаждения, будь то центр охлаждения металлургического комбината, электростанции или нефтеперерабатывающего завода, служит для охлаждения циркуляционной воды, которая нагревается во время производственных и технологических процессов. Совершенно новый недавно построенный центр охлаждения на заводе SLOVNAFT, a.s., в этом смысле ничем не отличается. Этот новый центр находится в блоке № 65. (прим.: Речь идёт о ещё одном центре , который на заводе SLOVNAFT, a.s., уже есть. Этот центр – восьмой по порядку, поэтому СС8 – Циркуляционный Центр 8) и состоит из охлаждающей башни, здания химической очистки воды и насосной станции. Отдельные объекты соединены между собой подземными трубопроводами DN 1600, охлаждающая башня и циркуляционные насосы – трубопроводом DN 1400. Доступ к охлаждающим башням обеспечит круговая вспомагательная односторонняя система шириной 5 метров. С северной стороны башни размещена насосная станция и здание подготовки воды. У здания подготовки воды находится место для размещения негорючих материалов. Здесь помещаются химические вещества, привозимые на завод цистернами. Весь комплекс будет оборудован внешним освещением.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (473x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (464x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (439x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...