Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Co se chystá v polské energetice v roce 2016?

Co se chystá v polské energetice v roce 2016?

V roce 2016 budou pokračovat práce na třech největších polských uhelných blocích a měly by byt definitivně ukončený práce při výstavbě tři plynových jednotek. Tento rok bude také významný pro několik dalších klíčových projektů, např. spaloven odpadů. Polsko je současně největším energetickým staveništěm v Evropě. Během výstavby nových energetických bloků energetické skupiny aplikuji nejnovější a nejefektivnější technologie a řešení.

Investice v energetice 2014 až 2020:

PGE – 50 mld. PLN
Investiční náklady kapitálové skupiny PGE v letech 2014 – 2020 budou činit cca. 50 mld. PLN:
• 15,2 mld. PLN do výstavby nových výkonů v konvenční energetice, především ve vysoce efektivních blocích v Opoli a v Turově.
• 1,7 mld. PLN do OZE (do roku 2020). Vznikne mj. 234 MW nových výkonů ve větrné energetice (do roku 2016). Realizace dalších projektů je závislá od konečné podoby systému pro podporu OZE.
• 16,3 mld. PLN do modernizace a otevření nových výrobních aktiv.
• 700 mil. PLN do jaderného programu v letech 2014 až 2016. PGE předpokládá, že investiční rozhodnutí by mělo padnout v roce 2017. Začátek výstavby prvního jaderného bloku v Polsku byl naplánován kolem roku 2020.
• 12,3 mld. PLN na vývoj a modernizaci distribučních sítí. Cíl: redukce neplánovaných přerušení dodávek elektrické energie o 50 %.
• Nové tepelné elektrárny o celkovém výkonu 187 MW (do roku 2020)
• 1100 MW výkonu v kogeneraci (realizace bude možná po zavedení dlouhodobého systému podpory této technologie).
• 1,5 % čistého zisku ročně od roku 2015 bude investováno pro potřeby vědy a výzkumu.

Tauron - 29 mld. PLN
Celkové investiční náklady skupiny Tauron v letech 2014 – 2023 – ok. 37 mld. PLN (do roku 2020 – 29 mld. PLN)
• Zprovoznění výrobních výkonů – cca. 2200 MW. V tom 1030 MW pro technologie spojené s černým uhlím (nový blok 910 MW v elektrárně Jaworzno III) a výkony pro kogeneraci: 55 MW pro Zakład Wytwarzania Nowa a 65 MW pro Zakład Wytwarzania Tychy.
• Zprovoznění výrobních výkonů pro plynové technologie 675 MW (225 MW v elektrárně Stalowa Wola (společně s PGNiG) a kolem 450 MW v elektrárně Łagisza).
• 500 MW pro větrnou energetiku. V roce 2023 skupina Tauron má mít k dispozici větrné zdroje o celkovém výkonu cca. 700 MW, což pomůže dosáhnout cíl pro nové zdroje OZE na úrovni 800 MW (vč. biomasy).
• Skupina plánuje účast v projektu výstavby jaderné elektrárny v Polsku (nákup 10 % akci ze základního kapitálu účelově založené společnosti s PGE).
• 21,1 mld. PLN pro investice v oblasti distribuce (hl. pro připojení nových zákazníků a zdrojů)

Enea - 20 mld. PLN
V letech 2014 - 2020 skupina plánuje investici ve výši 20 mld. PLN:
• 13,7 mld. PLN pro oblast výroby. Pokračování ve výstavbě bloku 1075 MWe v elektrárně Kozienice , investice do kogenerací (cca. 3,2 mld. PLN cca. 300 MWe a cca 1500 MWt) a do OZE (cca. 4,5 mld. PLN, 500 MWe)
• Investice v modernizaci a rozšíření teplárenských sítí.
• 5,9 mld. PLN pro investice v oblasti distribuce. Enea Operator chce mj. postavit a modernizovat cca. 12 tis. km sítí pro přenos elektrické energie, postavit vice než 3,1 tis. a modernizovat vice než 1 tis. elektroenergetických stanic.
• Investice do infrastruktury podporující hlavní činnost (teleinformatické systémy, speciální dopravní prostředky).

Energa -19,7 mld. PLN
Celkové náklady v letech 2013 -2021 dosáhnou 19,7 mld. PLN:
• 12,5 mld. PLN pro investice do distribuce. Z toho cca. 4,6 mld. PLN pro výstavbu nových přenosových sítí, vice než 1,8 mld. PLN pro připojení OZ a 3 mld. PLN pro modernizaci přenosových sítí.
• Vice než 1,7 mld. PLN pro investice do inteligentních sítí a počitadel. Další investice do IT a komunikace – 1,1 mld. PLN.
• 1,7 mld. PLN pro výstavbu OZE.
• 1,1 mld. pro systémovou elektrárnu a kogenerační zdroje.
• 3,8 mld. na ostatní projekty z 82 % podílem OZE (rozhodnutí jsou odvisle od vývoje trhu, regulace, analýz proveditelnosti, nákladové efektivity a rizik.

EdF – 3,3 mld. PLN
Pro program modernizace svých aktiv:
• 1,1 mld. PLN pro komplexní modernizaci elektrárny Rybnik (prodloužení životnosti do roku 2030 a přizpůsobení ekologickým normám. Práce budou realizované do roku 2018).
• Obdobné investice budou realizované v elektrárnách skupiny EdF v Krakově, Wroclaví, Gdaňsku a Gdyni.

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (545x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (544x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (524x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...