Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Vodní    Dlouhé Stráně: Výzvy, technologická řešení, peripetie a zvládnutý projekt

Dlouhé Stráně: Výzvy, technologická řešení, peripetie a zvládnutý projekt

Publikováno: 16.7.2015, Aktualizováno: 19.7.2015 19:36
Rubrika: Vodní

Realizace zakázky na Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně Skupiny ČEZ představovala pro společnost ASE, s. r. o. značný posun s ohledem na dosavadní vývoj. Projekt byl od samého začátku precizně připraven. Harmonogram akce se striktně dodržoval a v horizontu zakázky stále detailněji propracovával. Firma se na začátku realizace potýkala i s náznaky nedůvěry ze strany neúspěšné konkurence, stejně jako některých lidí ze strany zadavatele zakázky. Výsledek vedl k oboustranné spokojenosti. Čtenáři mohou posoudit reflexi projektu očima tří zainteresovaných lidí z firmy ASE, s.r.o. První stať patří jednateli Ing. Tomáši Taškovi. Další část, která popisuje zakázku v souvislostech, napsal Břetislav Baruch, obchodní ředitel. Poslední paragraf o Dlouhých stráních shrnul do svého textu projektový manažer František Holub.

Klíčová slova: Dlouhé Stráně, ČEZ, ASE

Celý článek (autor: František Holub, projektový manažer, ASE, s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

For Dlouhé Stráně: Challenges, technological solutions, peripetia and a finished project

The contract for the pumped-storage hydropower plant Dlouhé Stráně of the CEZ Group represented a major shift for ASE, s.r.o. in terms of recent developments. The project was precisely prepared from the very beginning. The schedule of events was strictly observed and elaborated in detail during the term of the contract. At the beginning of the contract, the company struggled with signs of mistrust on the part of unsuccessful competitors, as well as some people from the client’s side. The end result was mutual satisfaction. Readers can judge the project through the eyes of three people from ASE who were involved. The first article is about executive Ing. Tomáš Tašek. Another part, which describes the contract in context, was written by sales director Břetislav Baruch. Project manager František Holub sums up the last section about Dlouhá strána in his text..

Dlouhe Straně: Вызовы, технологические решения, перипетии и успешно осуществленный проект

Реализация заказа на Гидроаккумулирующую электростанцию Dlouhe straněГруппы ČZ представляла для фирмы ASE, s. r. o. новый этап в ее развитии. Проект был с самого начала очень тщательно подготовлен. График работ строго соблюдался и еще дополнительно перерабатывался при реализации. В начале реализации проекта фирма боролась с признаками недоверия со стороны неудачных конкурентов, а также некоторых людей со стороны заказчика. Результат удовлетворил все стороны. Читатели могут взглянуть на проект глазами трех заинтересованных представителей фирмы ASE, s.r.o. Первая статья принадлежит перу секретаря Инж. Томаша Ташки ( Ing. TomašTašа). Следующую часть, описывающую заказ в контексте, написал коммерческий директор Бржетислав Барух (Břtislav Baruch). Последний раздел о Dlouhe straněрезюмировал в своем тексте руководитель проекта Франтишек Голуб (Františk Holub).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ENERGO-PRO dostavěla přehradní hráz v Turecku a začala napouštět přehraduSkupina ENERGO-PRO dostavěla přehradní hráz v Turecku a začala napouštět přehradu (107x)
Nadnárodní skupina ENERGO-PRO, která provozuje hydroelektrárny a vyrábí turbíny i další vodní stroje, se představila tak...
ENERGO-PRO začne letos napouštět přehradu Karakurt, za rok chce uvést do provozu vodní elektrárnuENERGO-PRO začne letos napouštět přehradu Karakurt, za rok chce uvést do provozu vodní elektrárnu (74x)
Nadnárodní provozovatel vodních elektráren ENERGO-PRO vstupuje do závěrečné fáze výstavby dvou přehradních elektráren ve...
ENERGO-PRO otevřelo nový závod v AnkařeENERGO-PRO otevřelo nový závod v Ankaře (54x)
Mezinárodní provozovatel vodních elektráren ENERGO-PRO posiluje svůj průmyslový pilíř. Skupina, která má hlavní sídlo v ...