Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Dodávka dvou povrchových ohříváků pro projekt Edison

Dodávka dvou povrchových ohříváků pro projekt Edison

Publikováno: 27.12.2012
Rubrika: Technologie, materiály, Elektrárny

Významně se na projektu modernizace a rozšíření kapacity Teplárny v areálu firmy SLOVNAFT, a.s., podílí královehradecká společnost Excon Steel, a.s. Pro projekt s názvem Edison Projekt – Rekonstrukce Teplárny dodala dva vysokotlakové povrchové ohřívače (VTO 1, 2). Ty slouží k ohřevu napájecí vody před vstupem do kotle pomocí páry vystupující z turbíny. Použitím vysokotlakého ohřívače v okruhu elektrárny se zvyšuje účinnost výroby elektrické energie. Harmonogram výroby obou ohříváků probíhal standardním způsobem. Po obdržení kontraktu byla zpracována tzv. Design dokumentace, která byla schvalována zákazníkem (ŠKODA POWER). Poté probíhala objednávka polotovarů a samotná výroba VTO 1 a VTO 2. Jednotlivé body kontrol probiíhaly za účasti NoBo a zákazníka.

Klíčová slova: povrchové ohřívače, elektrárna

Celý článek (autor: Ing. Jiři Olšansky, vykonny ředitel, Excon Steel, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Delivery of two surface heaters for the Edison project
Excon Steel, a.s. from Hradec Králové significantly participates in the project for the modernisation and expansion of the capacity of the heating plant in the area of SLOVNAFT, a.s., For the Edison Project – Reconstruction of the heating plant, the company received two high-pressure surface heaters (VTO 1, 2) for heating the supply water before entering the boiler by means of the steam exiting from the turbine. With the use of the highpressure heater in the circuit of the power plant, the efficiency of the electricity produced is increased. The time schedule for the production of both heaters was implemented in the standard manner. After receipt of the contract, the design documentation was prepared which was approved by the client (ŠKODA POWER). This was followed by ordering the semi-products and the production of VTO 1 and VTO 2. Individual inspections were made with the participation of NoBo and the client.

Поставка двух поверхностных нагревателей для проекта Эдисон
В проекте модернизации и расширения мощностей теплоцентрали завода SLOVNAFT, a.s.,, принимает активное участие компания Excon Steel из города Градец Кралове. Для проекта под названием Эдисон. Реконструкция ТЭЦ эта компания поставила два поверхностных нагревателя высокого давления (VTO 1, 2). Они служат для обогрева подпитывающей воды перед её подачей в котёл при помощи пара выходящего из турбины. Благодаря использованию нагревателя высокого давления в контуре электростанции, повышается эффективность производства электрической энергии. График производства обоих обогревателей был стандартным. После получения договора создана так называемая Дизайн- документация, которая была утверждена заказчиком (SKODA POWER). Затем был проведён заказ комплектующих частей и началось непосредственное изготовление оборудования VTO 1 a VTO 2. Отдельные контрольные измерения проходили при участии NoBo и заказчика.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (844x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Hlavním dodavatelem řídících systémů v rámci komplexní obnovy Tušimic je firma Siemens (597x)
Poměrně náročnou částí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ je takzvaná fáze oživování výrobní technologi...
Instalace technologie DeNOx na kotlích K14 až K19 v Unipetrolu LitvínovInstalace technologie DeNOx na kotlích K14 až K19 v Unipetrolu Litvínov (115x)
Společnost Envir & Power Ostrava a.s. provedla instalaci technologie DeNOx v teplárně situované v areálu chemických ...