Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí zapouzdřená rozvodna

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí zapouzdřená rozvodna

Publikováno: 1.12.2016
Rubrika: Rozvody energií

Nová rozvodna vysokého napětí v ostravské centrální části Fifejdy navýší distribuční kapacitu v celé oblasti, což umožní připojit další odběratele včetně průmyslových firem a zajistí spolehlivější dodávky. Moderní rozvodna, do které bude společnost ČEZ Distribuce investovat přes 200 milionů korun, by měla být hotova na podzim 2017.

Lokalita pro výstavbu nového transformačního uzlu byla zvolena s ohledem na konfiguraci stávající VN (vysoké napětí) sítě a možnost výstavby přívodního napájecího vedení 110 kV. Z důvodu optimálního začlenění transformace do VN sítě byla výstavba nové transformace 110/22 kV situována u stávající spínací stanice Fifejdy. Jedním z důvodů výstavby nového transformačního uzlu TR 110/22 kV Fifejdy je i narůstající spotřeba elektrické energie v centru Ostravy, např. ze strany průmyslových objektů v blízkosti ulice Slovenská.

„Nová rozvodna 110/22 kilovoltů (kV) nahradí současnou spínací stanici 22 kV, která již nevyhovovala kapacitně. Její dokončení vyřeší současný problém s připojováním nových odběratelů a zároveň výrazně zvýší spolehlivost dodávek,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský. Nové technologie a technologické postupy, které investor aplikuje, zjednoduší a zkrátí údržbové práce, umožní rychlejší manipulace, automatizaci procesů a v neposlední řadě také přesnější diagnostiku poruch či závad.

V plánu je výstavba stále ještě méně využívané, ale velmi praktické zapouzdřené rozvodny s technologiemi uvnitř budovy. „Máme velmi omezený prostor, navíc budeme stavět blízko centra Ostravy. To byly hlavní dva argumenty, které rozhodly pro zapouzdřenou rozvodnu,“ dodal Budinský. V centru města Ostravy není dostatek volného místa na klasické venkovní řešení, které by navíc neodpovídalo požadavkům hlavního architekta města Ostravy na budoucí vzhled celé lokality.

Výstavba ostravské rozvodny je pokračováním investic Skupiny ČEZ, které reagují na restrukturalizaci průmyslu v Moravskoslezském kraji. Od energetiků se nyní očekávají kvalitní dodávky do nově vznikajících zón i pro další firmy, které v regionu rozšiřují svou výrobu. ČEZ Distribuce na to reaguje koncepční modernizací rozvoden i elektrického vedení. V posledním období investovala do rozvoden v Albrechticích, Nošovicích, Lískovci a Novém Jičíně více přes 600 milionů korun.

Součástí transformovny je i dodávka a instalace dvou transformátorů o výkonu 40 MVA. Objekt stávající spínací stanice bude po demontáži technologie a drobných stavebních úpravách využit pro potřeby společnosti ČEZ Distribuce. Rozvodna bude řízena z centrálního dispečinku společnosti ČEZ Distribuce, který sídlí v Hradci Králové.


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TR 110/22 KV FIFEJDY:

 • R 110 kV:
  Rozvodna 110 kV je koncipována jako vnitřní, jednořadá, podélně dělená, s použitím zapouzdřené technologie plynem SF6, rozdělená na dvě sekce. V první sekci bude vývod na R 110 kV Elektrárna Třebovice a vývod na transformátor. Ve druhé sekci bude vývod na R 110 kV Teplárna Ostrava a vývod na druhý transformátor. Transformace napětí 110/22 kV je zajištěna dvěma transformátory o výkonu 40 MVA.


  Parametry rozváděče 110 kV:
  • provedení zapouzdření: 3pólové
  • zhášecí a izolační médium: SF6
  • počet systému přípojnic: jeden
  • nejvyšší provozní napětí sítě (= jmenovité napětí rozvaděče): 123 kV
  • jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • In přípojnic (včetně PD): 2500 A
  • In vývodů: 2500 A
  • In vývodů na transformátory 110/22 kV: 2500 A
  • In PD: 2500 A
  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud: 40 kA (1 s)
  • jmenovitý dynamický výdržný proud: 100 kA
  • jmenovité napětí pohonů vypínačů a odpojovačů: 110 V DC
  • jmenovité napětí pro ovládání: 110 V DC
  • jmenovité signalizační napětí: 110 V DC

 • R 22 kV:
  Rozvodna 22 kV je navržena jako vnitřní, skříňová, s izolačním médiem SF6. Jedná se o jednořadou rozvodnu se dvěma systémy hlavních přípojnic s podélným dělením a příčnou spojkou v obou sekcích. Rozváděč bude sestaven z 32 skříní, z toho je 22 skříní vývodů na kabelová vedení (+ 4 stavební rezervy).


  Parametry rozváděče 22 kV:

  • provedení zapouzdření: 3pólové
  • zhášecí a izolační médium: SF6
  • počet systému přípojnic: dva
  • nejvyšší provozní napětí sítě (= jmenovité napětí rozvaděče): 25 kV
  • jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • In přípojnic: 2000 A
  • In vývodů: 1250
  • In vývodů na transformátory 110/23 kV: 2000 A
  • In SP: 2000 A
  • In PSP: 2000 A
  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud: 25 kA (3 s)
  • jmenovitý dynamický výdržný proud: 63 kA
  • jmenovité napětí pohonů vypínačů a odpojovačů: 110 V DC
  • jmenovité napětí pro ovládání: 110 V DC
  • jmenovité signalizační napětí: 110 V DC
Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Detail na zapouzdřenou rozvodnu – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (447x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Celkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních státůCelkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních států (175x)
Radikální změny v energetice se zásadně dotknou i provozovatele přenosové soustavy ČEPS. I proto společnost poprvé vydal...
Flexibilita známá a neznámá (125x)
V minulém čísle jsme vám představili projekt MAFRI, legislativní oporu pro a způsob hodnocení zdrojové (výkonové) přiměř...