Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Dodávky vysokotlakého spojovacího potrubí

Dodávky vysokotlakého spojovacího potrubí

Jedním z dodavatelů pro nový zdroj 660 MWe Elektrárny Ledvice je i společnost Modřanská potrubní, a.s., v současné době nejvýznamnější český výrobce vysokotlakého spojovacího potrubí pro energetiku. Pro nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice dodá společnost spojovací potrubí pro kotelnu, mezistrojovnu a strojovnu. Spojovací potrubí je určeno pro vzájemné propojení technologických zařízení.

Příprava na ohyb trubky oceli P92

Vzhledem k projektovaným parametrům nového zdroje se jako technologicky nejnáročnější část jeví zařízení popsané jako „kritické potrubí“. Jde o potrubí tří parních systémů lišících se parametry páry. Hlavní částí každého ze systémů (přehřátá, přihřátá a vratná pára) je potrubí spojující komory kotle s připojovacím místem v blízkosti turbíny.
Toto potrubí je tvořeno dvěma, resp. zčásti i čtyřmi paralelními potrubními větvemi. Z těchto hlavních tras vedou odbočky k jednotlivým bezpečnostním orgánům. Koncepce řešení vychází z řešení podobných nadkritických bloků v Německu. Efektivní využití mechanických vlastností materiálu pro projektované parametry si vyžádalo aplikaci vysokojakostních legovaných ocelí X10CrWMoVNb9-2 pro parovody systému přehřáté páry a X10CrMoVNb9-1 pro parovody přihřáté páry a použití velkých tvarovek v kovaném provedení s kulovým tvarem hlavního tělesa.
Oceli jakosti X10CrWMoVNb9-2 nebyly dosud na provozovaných výrobních blocích v České republice použity. Při návrhu parovodů bylo nutné zohlednit (při pevnostně dilatačním výpočtu) vliv dynamických a rovněž možných seizmických vlivů.

Kompletní článek od Ing. Radko Vernera z firmy Modřanská potrubní, a.s., najdete v náhledovém formátu PDF ZDE. On-line možnost předplatného tištěné verze časopisu, včetně vydání All for Power 3/2009 s rozsáhlou rubrikou o výstavbě nadkritického bloku 660MWe v Ledvicích, naleznete ZDE.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (417x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (409x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (161x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...