Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

V současné době dokončuje společnost SteelPro 4 s.r.o. práce na výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce (OK) pro nový 660MWe zdroj v Elektrárně Ledvice. Hmotnost této části OK činí cca 4 000 tun a dosahuje do výše cca 127 m. Včetně ocelového roštu, který ponese samotný kotel, se pak výškou přes 140 metrů stane nejvyšší budovou v České republice. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří čtvercové sloupy (ve kterých jsou ukryty přístupové žebříky a průchody pro snadnější přístup montérů), nosníky a ztužující diagonály. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jana Jaroše (J. J.), jednatele společnosti, a Jana Drochýtka (J. D.), manažera projektu.

 

 Jan Jaroš                                Jan Drochýtek

Získání takové zakázky asi nebylo jednoduché…
J. J.:
Bylo náročné a plně odpovídalo významu projektu v Ledvicích. Jejímu udělení předcházelo velmi přísné výběrové řízení v evropské konkurenci a několik jednání se zadavatelem, při kterých se mimo obchodní záležitosti projednávaly také technické požadavky objednatele na dokumentaci a v první řadě zejména způsobilost naší společnosti splnit veškerá očekávání a nároky zadavatele. K nim také patřila i dovednost našich konstruktérů pracovat v požadované verzi programu (Tekla) a jejich schopnost a rychlost při zapracování nových požadavků do zpracovávané dokumentace. Výsledkem našich jednání bylo udělení obchodního případu naší společnosti s podmínkou, že pro zahájení prací se zhruba na měsíc naši konstruktéři přemístí do kanceláří zadavatele, kde budou odladěny další technické detaily. Pochopili jsme, že naše přítomnost je vyžadována také z důvodů možnosti otestovat si flexibilitu, úroveň a schopnosti našich konstruktérů.

Začátky asi byly obtížné.
J. D.: První týden byl velmi náročný, nejen z pohledu jazykových dovedností a intenzity operativních porad. Každý den probíhala ráno i odpoledne jednání, jak s objednatelem, tak i s ostatními dodavatelskými společnostmi podílejícími se na projektu – např. zpracovatelem samotného projektu ocelové konstrukce, zástupcem kontroly u výrobce nebo se zástupci montážní organizace. Většina měla požadavky na předvedení právě zpracovávaného modelu, případně jsme museli zodpovídat technické dotazy týkající se nejenom konstrukce samotné, ale i činnosti a ovládání programu.

Co následovalo po zvládnutí tohoto týdne?
J. D.: Po úspěšném zvládnutí této etapy jsme se s objednatelem dohodli na pokračování prací v naší provozovně v Jeseníku s tím, že v klíčových termínech předávání dohodnutých fází dokumentace budeme opětovně s ohledem na zajištění plynulého předání přítomni (včetně našeho technického a softwarového vybavení) v pronajatých prostorách u zadavatele. Pro naši společnost to znamenalo s ohledem na velikost a důležitost projektu s pevným časovým harmonogramem a důrazem na kvalitu předávaného díla vypracovat systém řízení informací, které se k projektu v různých časech doplňovaly.
U tak velkého projektu jsme očekávali, že nebudou všechny detaily známy v době zahájení prací, a proto bylo důležité tyto informace získávat v předstihu a na případné dotazy obdržet reakci v nejkratší možné době. Především díky pružné komunikaci se zadavatelem a zejména se zpracovatelem realizačního projektu ocelové konstrukce se nám vždy podařilo rychle získat odpovědi na naše dotazy ohledně řešení detailů, kolizí některých přípojů apod., na které jsme mohli předem upozornit s ohledem na zpracování dokumentace nejdříve do 3D modelu.

Projekt v Ledvicích s sebou určitě nese plno zajímavých detailů. Který byste vyzdvihl?
J. J.:
Jako jednu z nejzajímavějších projekčních záležitostí bychom mohli zmínit řešení tzv. superelevace, což v podstatě znamená, že nosná konstrukce se vlastní hmotností a hlavně díky hmotnosti zavěšené technologie „sesedne“ o cca 80 mm. Toto „sesednutí“ je rozpočítáno od určité úrovně konstrukce. Má ob rovský vliv zejména na správné navržení umís tění přípojů navazující sekundární konstrukce a taktéž na spoje diagonál v posledních patrech. Ohledně superelevace jsme vedli spoustu diskuzí se zpracovatelem projektu, kdy se technicky řešilo její provedení a vliv na statiku. Zde patřil velký obdiv našim konstruktérům za její bezchybnou implementaci do modelu.
J. D.: Při modelování bylo nutné mít neustále na zřeteli možnost výroby jednotlivých detailů a jejich proveditelnost. Pro potřeby montáže bylo do konstrukce domodelováno množství detailů, které umožní montérům bezpečný pohyb po konstrukci, jednoduchou dostupnost všech šroubových spojů a také jednodušší manipulaci s nadrozměrnými a těžkými dílci (např. jeden sloup váží při délce cca 24 m téměř 100 tun).
J. J.: Možnost podílet se na tomto projektu byla pro naši společnost velkou výzvou, ale také šancí prezentovat své schopnosti, flexibilitu, komunikativnost a odbornost zaměstnanců naší společnosti. Byla to pro nás také důležitá zkušenost a věříme, že se v budoucnu projeví odborné poznatky z ní načerpané.

Společnost SteelPro 4 s.r.o. je projekční kancelář, jejíž hlavní činností je zpracování realizační projektové dokumentace ocelových konstrukcí a zpracování výrobní a montážní dokumentace. Výrobní dokumentace se zpracovává v 3D softwaru Tekla Structures Steel Detailing. Firma se zaměřuje na ocelové konstrukce halových systémů včetně jejich opláštění, obchodních a zábavních center a zejména technologických konstrukcí pro energetický průmysl, např. zpracování dokumentace pro projekty HRSG Perm (Rusko), OK pod sila pro uhelný multiprach Vřesová (ČR) či zpracování dokumentace části paroplynové elektrárny v Krasavinu (Rusko). Zákazníky jsou jiné projekční firmy, investoři nebo výrobci a dodavatelé ocelových konstrukcí jak v České republice, tak také v zahraničí. Konstrukce, na nichž se společnost svou činností podílela, stojí, jak v České republice, tak také např. v Ruské federaci, Bulharsku, ale dokonce i v Chile. Nyní firma jedná s francouzskou strojírenskou společností o možnosti spolupráce při zpracování dokumentace specifické technologické OK podle jejich předmětu činnosti.

OK elektrárny v Krasavinu

OK projektu HRSG v Permu

OK Elektrárny Vřesová

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (1028x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Hlavním dodavatelem řídících systémů v rámci komplexní obnovy Tušimic je firma Siemens (679x)
Poměrně náročnou částí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ je takzvaná fáze oživování výrobní technologi...
Tepelná charakteristika hořáku pro předcházení přetěžování teplosměnných ploch ve spalovacích komorách (214x)
Nasazování nízkoemisních a ultra-nízkoemisních hořáků v energetických spalovacích zařízeních umožňuje jejich provozovate...
Firemní zpravodajství