Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW

Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW

Publikováno: 7.12.2015
Rubrika: Tiskové zprávy, Kogenerace, decentrální energ.

Pokud nedojde k vyřešení současné situace týkající se podpory všech podporovaných zdrojů energie (POZE), bude to pro segment malé kogenerace znamenat zastavení provozu většiny kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn.

 

 

 

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) má na výrobě elektřiny a tepla v ČR významný podíl. Celkový instalovaný elektrický výkon malých a středních výroben spalujících zemní plyn je dnes vyšší než 220 MW a výroba přesahuje 600 000 MWh elektřiny a 3 000 TJ tepla. Úspora energie, jež je díky provozování těchto zdrojů dosažena, převyšuje 20 % v porovnání s ostatními nejlepšími technologiemi oddělené výroby elektřiny a tepla. Díky tomu tato technologie významně přispívá k dosažení cílů Evropské unie, ke kterým se ČR zavázala, tj. ke zvyšování energetické účinnosti a snižování produkce emisí CO2. Více než 70 % těchto zařízení je provozováno v soustavách zásobování teplem, kde přispívají k jejich vyšší efektivitě a stabilizaci cen tepla.
Hlavní dopady nevyhlášení podpory pro malé kogenerační zdroje lze shrnout následovně:
1. Zastavení rozvoje kombinované výroby, což je v rozporu s požadavky Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti.
2. Zvýšení energetické náročnosti výroby elektřiny a tepla – v případě odstavení všech provozovaných zařízení to znamená:
a. navýšení spotřeby primárních zdrojů o 300 GWh/rok (1,1 PJ/rok),
b. navýšení emisí CO2 o 600 000 t/rok.
3. Negativní finanční dopad do cen tepla zákazníkům, kteří jsou napojeni na soustavy zásobování teplem využívající vysoko účinnou kombinovanou výrobu.
4. Pravděpodobné soudní nároky vůči ČR v důsledku zmařených investic.
5. Následný dopad na bankovní sektor plynoucí z druhotné neschopnosti plnit závazky z existujících investičních úvěrů.
6. Významný dopad na všechny navazující obory – dodavatelské i odběratelské firmy a z ní plynoucí zvýšení nezaměstnanosti.
7. Zvýšení nedůvěry ve stabilitu ekonomického prostředí v ČR – velmi špatný signál pro investory.
Apelujeme proto na orgány státní správy, aby stávající velmi nešťastnou situaci vyřešili účinnými kroky s ohledem na celou skupinu podporovaných zdrojů. Pouze včasné řešení může pomoci zabránit nevratnému poškození systému vysoce účinné výroby elektrické energie a tepla, který se za mnoho let podařilo v ČR vybudovat na velmi vysoké úrovni.

Ing. Tomáš Bičák, výkonný ředitel

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (528x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
Změna ve vedení společnosti ŠKODA JS (224x)
Představenstvo společnosti ŠKODA JS a.s. jmenovalo generálním ředitelem společnosti ing. Františka Krčka, který dosud za...