Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    DTZ Liberec - tradice v energetice

DTZ Liberec - tradice v energetice

Publikováno: 4.6.2017
Rubrika: Zajímavosti

Liberec je již tradičně spjat se strojírenstvím a strojírenská výroba pro energetiku a teplárenství měla vždy na této výrobě nemalý podíl. Historie výroby technologických celků pro energetiku a teplárenství v Liberci je pevně svázána se společností Energomontáže Liberec, která byla od roku 1953 součástí Českých energetických závodů, s.p. DTZ Liberec s.r.o. Jako přímý nástupce firmy Energomontáže Liberec se tak může hrdě hlásit k bezmála 65leté historii výroby pro energetiku a teplárenství. V článku jsou uvedeny kompetence firmy v segmentu energetiky.

Výrobní a dodavatelský program společnosti DTZ Liberec s.r.o., mimo jiné, zahrnuje:

  1. Návrh, výrobu, opravy a rekonstrukce parních kotlů a jejich příslušenství.
  2. Potrubí, potrubní díly, příslušenství potrubí.
  3. Ocelové konstrukce, kovovýrobu, zakázkovou výrobu.
  4. Výrobu součástí strojů a technologických zařízení.
  5. Povrchové ochrany (protiabrazivní a protikorozní).
  6. Konstrukční práce.

Firma realizuje komplexní dodávky potrubních celků pro tepelné elektrárny, teplárny či výměníkové stanice. Součástí služeb jsou i generální a běžné opravy pro elektrárenství, teplárenství, plynárenství a vodárenství. Společnost disponuje kapacitami i v oblasti výroby tlakových celků a technologických částí parních a horkovodních kotlů. Společnost disponuje dostatkem zkušených lidských kapacit pro realizaci návrhů technologií, tvorby projektového a konstrukčního řešení nebo pro investorskoinženýrskou činnost v oblasti energetiky. Dlouholeté zkušenosti má firma i v oblasti zakázkové strojírenské výroby pro zpracovatelský, stavební, textilní a automobilový průmysl. Společnost DTZ Liberec je držitelem potřebných certifikátů k výrobě, montážím, revizím, zkouškám a také k běžným i speciálním svařovacím procesům. Prioritou všech zaměstnanců společnosti DTZ Liberec je kvalita a spolehlivost všech dodávaných zařízení a technologických celků.

DTZ Liberec - tradition in the energy industry
Liberec has been traditionally associated with engineering and manufacturing for the power industry, and the heating industry has always had a considerable share of this production. The history of manufacturing technological units for the power and heating industries in Liberec is firmly linked to Energomontáže Liberec, which has been a part of Czech Power Plants since 1953. As the direct successor of Energomontáže Liberec, DTZ Liberec can proudly claim a nearly 65-year history of manufacturing for the power and heating industries. This article looks at the skills of the company in the energy segment.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Výrobní areál DTZ Liberec s.r.o.Výroba a montáž tlakových celkůVýroba kotlíků k textilním strojůmOd návrhu (3D model) …… k realizaci

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jde energetika ve světě dobrou cestou?Jde energetika ve světě dobrou cestou? (488x)
Najít český význam pro výraz diverzita je snadné: rozmanitost, různorodost. Zkuste však nalézt jednoslovný český ekvival...
Národní energetický klastr má 90% úspěšnost v zisku dotačních titulů pro své členy (485x)
U příležitosti konference „Energetika v regionu“, která se na konci května konala v Ostravě pod záštitou hejtmana Moravs...
Na hoře či v dole - v extrémně náročných podmínkách je LAPP doma Na hoře či v dole - v extrémně náročných podmínkách je LAPP doma (404x)
Tentokrát před námi stála nelehká výzva navrhnout a zkonstruovatkabelovou smyčku kolesového rýpadla mezi svrškem podpěrn...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]