Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v MSK

Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v MSK

Publikováno: 3.2.2016, Aktualizováno: 4.2.2016 10:01
Rubrika: Tiskové zprávy

Dva roky monitoroval státní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spolupráci se svými partnery, především z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a České geologické služby Praha, znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 a jeho původce v Moravskoslezském kraji. Výstupem výzkumu jsou mimo jiné interaktivní mapy kraje pro letní a zimní období, kde je pro každé místo vyjádřen procentuální podíl zdrojů znečištění prachem. Nezávislý a důkladný průzkum prokázal, že velká energetika přispívá k imisím jen malým zlomkem. Mnohem většími původci znečištění jsou doprava, lokální topeniště, resuspenze prachu z povrchu a špatné ovzduší v sousedním Polsku. Až za nimi je v pomyslném žebříčku průmysl a hutnictví. Energetika tento výčet uzavírá.

Ukazuje se, že investice skupiny Veolia Energie do ekologizace svých provozů mají smysl a výrazně se projevují ve stavu ovzduší,“ uvedl k závěrům výzkumu Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. „V minulých letech jsem do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy budeme investovat v následujících letech. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům,“ shrnul.

Podobný názor má i Petr Holica ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který poukázal na další pozitivní efekty: „Ekologické investice jsou pro firmy v Evropské unii nutností. V našem kraji platí ještě přísnější emisní limity, a tak můžeme říct, že ekologizační opatření všech velkých firem v Moravskoslezském kraji, včetně Veolie Energie ČR, tvoří technologickou špičku. Pozitivní dopady nehledejme jen v životním prostředí. Ekologické investice vytvářejí také nová pracovní místa."

Graf 1

Řešitelé projektu nejprve odebrali asi 300 vzorků z jednotlivých zdrojů (komíny průmyslových podniků či rodinných domů) a surovin (uhlí, dřevo, struska, popílek atd.). Tím získali nezaměnitelnou stopu, kterou následně mohli porovnat s více než 1 000 vzorky imisí odebraných z ovzduší. Proto se vžil mezi řešiteli pracovní název projektu Fingerprint, tedy otisk prstu. Měření probíhalo ve čtyřech etapách (dvakrát v zimě, jednou v létě a jednou během přechodného období) a vždy byly odebírány 24hodinové vzorky. Celkový celoroční podíl jednotlivých znečišťovatelů je uveden na grafu 1. Odebrané vzorky byly sledovány i pod mikroskopem (prachové částice vznikající při průmyslových operacích nebo z dopravy vypadají jinak). Zohledněny byly také meteorologické podmínky, především zpětné trajektorie proudění vzduchu a větrné růžice. Výsledná emisní data pak byla zpracována podle české národní metodiky SYMOS´97, která umožnila zapojit i vliv zdrojů mimo Českou republiku. Díky všem uvedeným postupům je projekt zcela komplexní a velmi důkladný.

Fingerprint  pracuje s daty roku 2013 a je v rámci České republiky unikátní, protože zatím žádný podobný projekt nevznikl. „Doposud se podíly zdrojů znečištění odhadovaly poměrem třicet procent doprava, třicet průmysl, třicet lokální topeniště a zbytek další zdroje. Projekt tvrzení změnil a zároveň upřesnil,“ sdělila Lucie Hellebrandová, vedoucí Oddělení ovzduší ze Zdravotního ústavu v Ostravě. „V topné sezoně narůstá vliv lokálních topenišť. V kraji jsou místa, kde je vliv topenišť až 75 %,“ dodala. Na jiných místech je nejvýraznějším znečišťovatelem doprava. Třeba v Ostravě-Porubě pochází až polovina prachu právě z dopravy. V celokrajském porovnání pak 37 % měřeného znečištění pochází se sousedního Polska.

Zajímavé je i porovnání uvádějící, pro kolik obyvatel je který typ zdroje znečištění dominantní. Pro 48 % obyvatel MSK je největším problémem doprava. Druhou největší skupinu představuje dálkový transport prachu ze vzdálených lokalit především v Polsku. Velká energetika v MSK vůbec v tomto porovnání nefiguruje (viz graf 2). Graf 2

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Podklady Graf 1

Doprava MSK                         48 %
Významné polské zdroje         32 %
Hutnictví                                10 %
Lokální vytápění MSK              7 %
Lokální vytápění PL                 2 %
Další průmyslové zdroje           1 %
Ostatní (vč. velké energetiky)   0 %

 

Podklady Graf 2

Významné polské zdroje            27,5
Doprava MSK                            24,5
Lokální vytápění v MSK             18,8
Hutnictví                                   10,7
Lokální vytápění Polsko             10,1
Další průmyslové zdroje               3,3
Energetika                                   2,6
ostatní                                         2,4

mapa pro zimní období:

http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=4c414653bbda4643b6e7e68600a9e118

mapa pro letní období:

http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=00187edabc0d4742a6219e8ba956eaa8

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (816x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
SAKO Brno spolupracuje se světovou špičkou (89x)
Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) v Brně podepsalo smlouvu s dánskou společností Ramboll na zpracování kon...
Gazprom loni zvýšil vývoz do Německa na nový rekord (87x)
(ČTK) - Ruská plynárenská společnost Gazprom zvýšila loni vývoz zemního plynu do Německa o deset procent na nový rekord ...