Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6

Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6

Publikováno: 20.4.2017
Rubrika: Elektrárny

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. opäť potvrdili svoje významné postavenie na lokálnom českom a slovenskom trhu získaním zákazky na dodávku diela "Zníženie emisií NOx a TZL v elektrárni Opatovice." SES Tlmače zvíťazili vo verejnej súťaži a v decembri 2013 podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou Elektrárny Opatovice, a.s.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bola denitrifikácia kotlov prostredníctvom primárnych opatrení, tj. dodávkou nízkoemisných práškových horákov a prerozdelením spaľovacieho vzduchu a sekundárnych opatrení dodávkou selektívnej nekatalytickej redukcie na zníženie emisií NO×. V rámci diela bola z dôvodu optimalizácie a úpravy tepelnej bilancie realizovaná aj výmena druhého ťahu kotlov. Realizáciou diela boli splnené emisné limity NOx a CO podľa legislatívy EU, ktorá predpisuje nové sprísnené hodnoty emisií po roku 2016 na garantovanú hodnotu pod 200 mg/Nm3 pri 6% O2 v suchých spalinách. Postupne boli takto znížené emisie NOx na kotli K6 v roku 2014 a na kotloch K5, K3 a K2 v roku 2015.Rozsah dodávky: 

Predmetom dodávky v zmysle zmluvy o dielo bol základný a detailný inžiniering, výroba, zabezpečenie subdodávok, dodávky strojnej a stavebnej časti, demontáž a montáž, uvádzanie do prevádzky a skúšky.

Priebeh realizácie:

S podpisom zmluvy o dielo dňa 19. 12. 2013 sa rozbehla realizácia diela. Následne boli podpísané aj zmluvy s rozhodujúcimi subdodávateľmi, na dodávku merania, regulácie a elektročasti so ZAT, a.s., na dodávku SNCR sOrgrez, a.s., na dodávku zámurovky, izolácie a oplechovania s Ditherm, a.s. a na demontážne a montážne práce so SES Energy, a.s.

Primárne opatrenia obsahovali najmä utesnenie spaľovacej komory a vynášača škváry s cieľom zabrániť prisávaniu falošného vzduchu. S tým súvisela výmena nízkoemisných horákov, výmena rúrkových stien spaľovacej komory od výšky +16 m smerom dolu, úprava distribúcie a prerozdelenia vzduchu, inštaláciu recirkulovaných spalín a vyvolané úpravy 2. ťahu kotla z dôvodu optimalizácie tepelnej bilancie kotla spočívajúce vo výmene ohrievača vzduchu a vody. Ďalej boli realizované úprava sušiacich šácht, úprava triedičov, úprava potrubia spaľovacieho vzduchu, výmena ventilátorov spaľovacieho vzduchu, spalinový trakt, atď.

Sekundárne opatrenia priniesli ďalšie zníženie emisií NOx a to pod hranici 200 mg/Nm3. Tieto opatrenia obsahovali inštaláciu selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) s použitím zástreku redukčného činidla do spalín. Redukčným činidlom je 40% roztok močoviny s prísadou aditíva Noxamid.

Vlastná realizácia bola rozdelená do dvoch rokov. Retrofit kotla K6 a sklad močoviny vrátane potrubného mostu prebiehal v roku 2014. Práce na stavbe začali demontážou zariadení na kotli K6 dňa 1. 5. 2014 a následne stavebnými prácami. Postupne sa zahájila a prebiehala montáž technológie, zámurovky, izolácie a oplechovania. Všetky práce prebiehali v zmysle platného harmonogramu.

Retrofit kotlov K2, K3 a K5, ktorý prebiehal v roku 2015 s približne 1 mesačným posunom medzi jednotlivými kotlami, bol obzvlášť náročný na koordináciu, zabezpečenie bezpečnosti, služieb a kvalitných montérov. S danou problematikou sme sa vysporiadali úspešne a dielo bolo odovzdané riadne a včas zákazníkovi vzmysle zmluvných podmienok.

Aktuálny stav

V súčasnej dobe sú všetky zrekonštruované kotle v skúšobnej prevádzke a plnia garantované hodnoty. Pre SES Tlmače plynie záručná doba v dĺžke 24 mesiacov v rámci ktorej je vykonávaná bežná údržba a záručný servis dodaného zariadenia. V tomto roku prebehne overenie garantovaných hodnôt v rámci garančného testu "B" na všetkých kotloch a bude nasledovať konečné odovzdanie diela zákazníkovi.

Spolupráca so zákazníkom:

Vzhľadom na to, že to bola prvá spoločná realizácia diela, boli vzájomné vzťahy nadmieru korektné a profesionálne, čo významne vplývalo na priebeh realizácie. Problémy, bez ktorých dielo takéhoto rozsahu nie je možné realizovať boli vzájomne konzultované a riešené tak, aby nebol ovplyvnený priebeh realizácie.

Opatovice power plant - denitrification of K6, K5, K2 and K3 boilers
SLOVAK ENERGY MACHINES Inc. has again confirmed its leading position on the local Czech and Slovak markets by obtaining a contract for the job “Reducing NOx and PM emissions in the Opatovice power plant”. SES Tlmače was successful in the tender and in December 2013 signed a contract for the job with Opatovice Power Plant, Inc.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pohľad na Elektráreň Opatovice,a.s.Montáž technológie kotlaStáčacie zariadenie pre vstrekovanie močovinyMontáž izolácie a oplechovaniaMontáž 2.ťahu kotlaDispozícia recispalín

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6 (239x)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. opäť potvrdili svoje významné postavenie na lokálnom českom a slovenskom trhu získ...
Martin Roman bude šéfem ČEZ další 4 roky. Zvolilo ho vedení (155x)
Předsedou představenstva energetické společnosti ČEZ zůstane i další čtyři roky jeho dosavadní šéf Martin Roman. Dozorčí...
V Počeradech začala výstavba paroplynové elektrárnyV Počeradech začala výstavba paroplynové elektrárny (126x)
Energetická společnost ČEZ dnes symbolickým poklepáním na základní kámen zahájila stavbu své první velké paroplynové ele...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]