Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6

Elektráreň Opatovice - denitrifikácia kotlov K2, K3, K5 a K6

Publikováno: 20.4.2017
Rubrika: Elektrárny

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. opäť potvrdili svoje významné postavenie na lokálnom českom a slovenskom trhu získaním zákazky na dodávku diela "Zníženie emisií NOx a TZL v elektrárni Opatovice." SES Tlmače zvíťazili vo verejnej súťaži a v decembri 2013 podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou Elektrárny Opatovice, a.s.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bola denitrifikácia kotlov prostredníctvom primárnych opatrení, tj. dodávkou nízkoemisných práškových horákov a prerozdelením spaľovacieho vzduchu a sekundárnych opatrení dodávkou selektívnej nekatalytickej redukcie na zníženie emisií NO×. V rámci diela bola z dôvodu optimalizácie a úpravy tepelnej bilancie realizovaná aj výmena druhého ťahu kotlov. Realizáciou diela boli splnené emisné limity NOx a CO podľa legislatívy EU, ktorá predpisuje nové sprísnené hodnoty emisií po roku 2016 na garantovanú hodnotu pod 200 mg/Nm3 pri 6% O2 v suchých spalinách. Postupne boli takto znížené emisie NOx na kotli K6 v roku 2014 a na kotloch K5, K3 a K2 v roku 2015.Rozsah dodávky: 

Predmetom dodávky v zmysle zmluvy o dielo bol základný a detailný inžiniering, výroba, zabezpečenie subdodávok, dodávky strojnej a stavebnej časti, demontáž a montáž, uvádzanie do prevádzky a skúšky.

Priebeh realizácie:

S podpisom zmluvy o dielo dňa 19. 12. 2013 sa rozbehla realizácia diela. Následne boli podpísané aj zmluvy s rozhodujúcimi subdodávateľmi, na dodávku merania, regulácie a elektročasti so ZAT, a.s., na dodávku SNCR sOrgrez, a.s., na dodávku zámurovky, izolácie a oplechovania s Ditherm, a.s. a na demontážne a montážne práce so SES Energy, a.s.

Primárne opatrenia obsahovali najmä utesnenie spaľovacej komory a vynášača škváry s cieľom zabrániť prisávaniu falošného vzduchu. S tým súvisela výmena nízkoemisných horákov, výmena rúrkových stien spaľovacej komory od výšky +16 m smerom dolu, úprava distribúcie a prerozdelenia vzduchu, inštaláciu recirkulovaných spalín a vyvolané úpravy 2. ťahu kotla z dôvodu optimalizácie tepelnej bilancie kotla spočívajúce vo výmene ohrievača vzduchu a vody. Ďalej boli realizované úprava sušiacich šácht, úprava triedičov, úprava potrubia spaľovacieho vzduchu, výmena ventilátorov spaľovacieho vzduchu, spalinový trakt, atď.

Sekundárne opatrenia priniesli ďalšie zníženie emisií NOx a to pod hranici 200 mg/Nm3. Tieto opatrenia obsahovali inštaláciu selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) s použitím zástreku redukčného činidla do spalín. Redukčným činidlom je 40% roztok močoviny s prísadou aditíva Noxamid.

Vlastná realizácia bola rozdelená do dvoch rokov. Retrofit kotla K6 a sklad močoviny vrátane potrubného mostu prebiehal v roku 2014. Práce na stavbe začali demontážou zariadení na kotli K6 dňa 1. 5. 2014 a následne stavebnými prácami. Postupne sa zahájila a prebiehala montáž technológie, zámurovky, izolácie a oplechovania. Všetky práce prebiehali v zmysle platného harmonogramu.

Retrofit kotlov K2, K3 a K5, ktorý prebiehal v roku 2015 s približne 1 mesačným posunom medzi jednotlivými kotlami, bol obzvlášť náročný na koordináciu, zabezpečenie bezpečnosti, služieb a kvalitných montérov. S danou problematikou sme sa vysporiadali úspešne a dielo bolo odovzdané riadne a včas zákazníkovi vzmysle zmluvných podmienok.

Aktuálny stav

V súčasnej dobe sú všetky zrekonštruované kotle v skúšobnej prevádzke a plnia garantované hodnoty. Pre SES Tlmače plynie záručná doba v dĺžke 24 mesiacov v rámci ktorej je vykonávaná bežná údržba a záručný servis dodaného zariadenia. V tomto roku prebehne overenie garantovaných hodnôt v rámci garančného testu "B" na všetkých kotloch a bude nasledovať konečné odovzdanie diela zákazníkovi.

Spolupráca so zákazníkom:

Vzhľadom na to, že to bola prvá spoločná realizácia diela, boli vzájomné vzťahy nadmieru korektné a profesionálne, čo významne vplývalo na priebeh realizácie. Problémy, bez ktorých dielo takéhoto rozsahu nie je možné realizovať boli vzájomne konzultované a riešené tak, aby nebol ovplyvnený priebeh realizácie.

Opatovice power plant - denitrification of K6, K5, K2 and K3 boilers
SLOVAK ENERGY MACHINES Inc. has again confirmed its leading position on the local Czech and Slovak markets by obtaining a contract for the job “Reducing NOx and PM emissions in the Opatovice power plant”. SES Tlmače was successful in the tender and in December 2013 signed a contract for the job with Opatovice Power Plant, Inc.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pohľad na Elektráreň Opatovice,a.s.Montáž technológie kotlaStáčacie zariadenie pre vstrekovanie močovinyMontáž izolácie a oplechovaniaMontáž 2.ťahu kotlaDispozícia recispalín

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Přístup Fleet360* společnosti GE nabízí komplexní řešení pro všechny typy elektrárenPřístup Fleet360* společnosti GE nabízí komplexní řešení pro všechny typy elektráren (96x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. František Hrabec, ředitel GE Power Services - Cluster East....
„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“ (80x)
řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA ...
Data, Data, Data … Co s nimi? aneb Cesta ke zvýšení ekonomického výkonu elektrárny (77x)
Energetika je turbulentní a dynamické odvětví, které v poslední době prodělává významné změny. Tento obor se dostal pod ...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz