Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Elektročást pro nový zdroj v Ledvicích

Elektročást pro nový zdroj v Ledvicích

V roce 2009 společnost Bohemia Müller s.r.o. úspěšně dokončila pro generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest dodávku obchodního balíčku OB34.3 - Elektročást pro 3. etapu projektu Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice. Společnost operativně zajišťuje v rámci dalšího balíčku OB 64.3 (tzv. Provizoria) napájení montážních pracovišť pro společnosti Alstom, Škoda Power, Metrostav, Sigma, Modřanská potrubní a další účastníky výstavby. Nyní pracuje na realizaci dosud největšího úkolu, důležitého obchodního balíčku OB33 – VVN a VN, který zahrnuje mimo jiné i výstavbu rozvodny 400 kW pro vyvedení výkonu nového zdroje 660 MWe, rozvodnu 110 kW, která bude sloužit i pro zabezpečení najetí nového zdroje a dodávku výkonových transformátorů. V článku (autor: Ing. Václav Řídel, Bohemia Müller, vaclav.ridel@bohemiamuller.cz) je popsán průběh realizace.

Electrical part for the new Ledvice source
In 2009 Bohemia Müller s.r.o. successfully completed the delivery of the package OB34.3 – Electrical part for the 3rd stage of the new 660 MW Ledvice power plant source project for the general supplier ŠKODA PRAHA Invest. The company also provides, as part of the additional package OB 64.3 (“provisional management”) assembly workplaces for Alstom, Škoda Power, Metrostav, Sigma, Modřanská potrubní and other participants in the construction. Now it is working on the greatest task of the important package OB33 – very-high voltage and high-voltage, which includes constructing a 400 kV sub-station for installing the output of the new 660 MWe source, a 110 kV sub-station, which will also be used to start the new source and the delivery of power transformers. The article describes the progress.

Электрическая часть над новым генератором в Ледвице
В 2009 году компания Bohemia Müller успешно завершила поставку коммерческого предложения OB 34.3 – Электрическая часть 3-го этапа проекта «Новый генератор 660 МВт на Электростанции Ледвице» для Генерального подрядчика проекта Шкоды Прага Инвест. Компания Bohemia Müller оперативно обеспечивает в рамках следующего коммерческого предложения OB 64.3 (т.н. Временное) подключение монтажных рабочих мест для компаний Alstom, Škoda Power, Metrostav, Sigma, Modřanská potrubní и других участников строительства. Сейчас она работает над выполнением самого большого задания – важного коммерческого предложения OB33 – VVN и VN, которое включает в себя кроме прочего и строительство распределительной станции 400 кВ для достижения мощности нового генератора 660 МВт, подстанции 110 кВ, которая будет служить и для подключения нового генератора, и для поставки мощных трансформаторов. В статье описано проведение этих работ.

Článek najdete ve formátu PDF zde.

 Zajistěte si časopis All for Power včas. Využijte možnost předplatného zde.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový řídicí systém kotle K3Nový řídicí systém kotle K3 (580x)
Účelem akce nazvané „Systém kontroly řízení kotle (SKŘ) K3, včetně Projektové dokumentace pro provádění stavby“, která b...
Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (568x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (549x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...