Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Experti na jadernou energetiku jednali v Praze

Experti na jadernou energetiku jednali v Praze

Publikováno: 12.11.2013, Aktualizováno: 14.11.2013 14:09
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Jaderné

Propracovanější systémy měření a analýzy stavu všech komponent, důslednější monitoring provozu a nasazování preciznějších bezpečnostních prvků, aktivní přístup k zálohování zdrojů elektrické energie a chladící vody, dále pak vyšší důraz na obslužný personál a intenzivnější mezinárodní výměna zkušeností… To jsou hlavní důsledky havárie jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011. Vyplynulo to z jednání více než 200 specialistů na jadernou energetiku z celého světa. Ti od 11. do 13. listopadu 2013 jednali na mezinárodní odborné konferenci VVER 2013 konané v pražském hotelu Diplomat.

Klíčová slova: VVER, jaderná energetika

Daneš Burket, prezident pořádající České nukleární společnosti, uvedl, že hlavním cílem konference je setkání jaderných expertů a výměna zkušeností, především z provozování reaktorů ruského designu - VVER. „Dříve si specialisté vyměňovali zkušenosti týkající se především provozu a zvyšování životnosti jaderných elektráren nebo prodlužování životnosti. Nyní je aktuální i výměna zkušeností směřující daleko více do oblasti bezpečnosti, prevence havarijních situací resp., jak zvládnout nastalé mimořádné události,“ uvedl Daneš Burket. Především čeští, slovenští a maďarští provozovatelé si vyměňovali zkušenosti nabyté ze stress testů na provozovaných elektrárnách. Součástí diskuze byl ale i příspěvek zástupce petrohradské projekční kanceláře SPbAEP o uskutečněných stress testech teprve připravovaného projektu VVER-1200.

Jak uvedl Leoš Tomíček, ze společnosti Rusatom Overseas, technologie VVER se neustále přizpůsobuje aktuálním požadavkům v oblasti bezpečnosti. „Programy, které řeší vyšší spolehlivost, bezpečnost a provozní životnost, probíhají již desítky let. Havárie v jaderné elektrárně Fukušima mnohé plánované projekty urychlila a v nových směrech zpřísnila. Třeba i ve směru kvalifikace personálu, který má jadernou elektrárnu po dobu několika desítek let provozovat,“ Podle jeho slov se do všech již realizovaných projektů, například v Mochovcích, nebo připravovaných projektů výstavby jaderných elektráren typu VVER ve světě, implementují všechny nové nebo zpřísněné bezpečnostní přístupy.

PRODLUŽOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI    

Značná část konference se nesla ve znamení prodlužování životnosti jaderných elektráren. Ladislav Štěpánek ze společnosti ČEZ připomněl zájem energetické firmy o prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany o dalších 20 let. Petr Brandejs, víceprezident Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poznamenal, že stávající česká legislativa umožňuje opakované prodlužování životnosti vždy maximálně na deset let. Jaderná elektrárna Dukovany by tak mohla být v provozu až do konce roku 2045.   

Karel Křížek z UJV Řež vyzdvihl v této souvislosti možnosti designu VVER, který bezpečné prodloužení životnosti a zvýšení výkonu umožňuje. V Dukovanech se podařilo zvýšit výkonu čtyř bloků VVER o 240 MW za velmi nízkých finančních nákladů a při zachování objemu palivové základny. Zvýšení výkonu bylo dosaženo, mimo jiné, modernějším palivem, náhradou dožívajících turbín za jiný efektivnější typ, zvýšením účinnosti tepelného cyklu, výměnou dožívajících transformátorů a generátorů, za ty, které zvládnou přenesení vyšších výkonů. „V Temelíně jsme se taktéž podíleli na zvýšení výkonu. Nebylo zde potřeba měnit téměř žádná zařízení, podařilo se vesměs zlepšit termodynamickou účinnost stávajících zařízení. Výkon v jaderné elektrárně Temelín se zvýšil o 4 %, cca o 80 MW. Nový energetický blok o výkonu 80 MW, s prakticky nulovými proměnnými náklady, jsme pořídili za méně než 500 milionů korun,“ uvedl Karel Křížek. Jak vyplynulo z diskuze účastníků konference, efektivního zvýšení výkonu v Temelíně bylo dosaženo i díky spolupráci českých specialistů s ruskými kolegy ze společností Tvel a Gidropress.

GARANCE VÝKUPNÍ CENY

Na konferenci se diskutovala i témata, související s dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Pavel Gebauer, sekční ředitel pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, uvedl, že finální podoba aktualizované státní energetické koncepce bude připravená k projednání ve vládě na jaře příštího roku. „K návrhu mají zájem se vyjádřit i okolní státy. Registrujeme zájem ze strany např. Rakouska a Slovenska,“ uvedl P. Gebauer. Vyjádřil se i k plánům ministerstva průmyslu a obchodu, které počítá s tím, že zákon, který má prosadit garanci výkupních cen elektřiny pro všechny větší nízkouhlíkaté zdroje, tedy i jadernou elektrárnu Temelín, předloží na jaře příštího roku. „Garance by se týkala všech nízkoemisních zdrojů, čili jak z jádra, tak z obnovitelných zdrojů,“ uvedl P. Gebauer. Oproti tomu Miroslav Kawalec, víceprezident České nukleární společnosti, charakterizuje krok ministerstva jako krok vyvolaný dlouhodobou politickou krizí v Česku. „Cena elektřiny je v Evropě zdeformovaná nekoncepční podporou obnovitelných zdrojů. Nejsem si však jistý, zda lze najít přesný model, který by systémově řešil garanci ceny v období desítek let. Dnes je situace na energetickém trhu jiná než před léty a zcela jiná situace může být za pár let. Predikovat vývoj na trhu a ceny je složité. Měli bychom se spíše inspirovat Finskem, kde místní provozovatel jaderné elektrárny má volnou ruku a nese s sebou veškerá rizika,“ dodal M. Kawalec.      

……………………………………………………..

Pořadatelem akce byly tyto společnosti: Česká nukleární společnost, ÚJV Řež, a. s., AF POWER agency a. s, a ČSVTS. Záštitu převzala Evropská nukleární společnost.Součástí konference je i exkurze do jaderné elektrárny Temelín, ÚJV Řež a výrobních provozů Škoda JS.

Partnery konference byly (v abecedním pořadí) společnosti: Alvel, Doosan Škoda Power, Envinet, Konsorcium MIR1200, MPOWER, Polna Corp, Rolls-Royce, TES a ZAT.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (827x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (822x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...