Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Experti z Česka se zapojí do tureckého jaderného programu.

Experti z Česka se zapojí do tureckého jaderného programu.

Publikováno: 9.9.2014
Rubrika: Jaderné, Lidé-Věci-Události

Historicky první smlouva mezi tureckou atomovou komisí TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - obdoba českého SÚJB) a privátním zahraničním subjektem ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) byla podepsána na začátku září 2014 v Praze.

Klíčová slova: TAEK, ÚJV Řež, jaderný program

Smlouva, která je výsledkem velmi dlouhého a náročného výběrového řízení, stanovuje ÚJV Řež, a. s., jako tzv. TSO (technical support organisation), tedy odbornou podporu pro úřad, který odpovídá za licencování nového jaderného bloku v Turecku.

Obsah projektu

Samotným předmětem zakázky je vypracování metodiky pro licencování jaderné elektrárny v tureckých podmínkách, podle tureckých, ruských a mezinárodních dokumentů a doporučení. Dále projekt zahrnuje kontrolu bezpečnostní dokumentace (předané investorem státnímu jadernému dozoru) podle metodiky, vzniklé v první části projektu. Nedílnou součástí dohodnuté spolupráce je také školení týmu TAEK v používání metodiky vypracované ÚJV Řež, a. s., neboť cílem TAEK je mimo jiné i zvýšení odborné úrovně vlastních pracovníků. Významnou roli při rozhodování turecké strany ve výběrovém řízení sehrál fakt, že ÚJV Řež, a. s., má dlouhodobou tradici a zkušenosti s reaktory typu VVER (vodo-vodní energetický reaktor). Vždyť její divize ENERGOPROJEKT PRAHA stála u zrodu všech jaderných elektráren v bývalém Československu. Ostatní divize ÚJV Řež, a. s., mohou nabídnout zkušenosti s výzkumem a vývojem v jaderné energetice s prioritním zaměřením na palivový cyklus, svědečné programy, prodlužování životnosti jaderných elektráren (tzv. LTO) nebo nakládání s radioaktivními odpady a dalších oborech spojených s provozy jaderných elektráren v řadě zemí světa. Důležitá byla rovněž prokázaná schopnost anglicko-ruské komunikace expertů společnosti.

Harmonogram je našlapaný

Realizace projektu byla zahájena okamžitě po podpisu smlouvy. Do druhé poloviny září musí ÚJV Řež, a. s., předat turecké straně podrobný plán práce. První významný milník projektu (příprava výše uvedené metodiky včetně věcného obsahu tzv. licenční báze) je datován přelomem ledna a února 2015. Veškeré plánované činnosti a metodika se týkají bloku VVER 1200, který staví společnost Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş., což je společnost ve 100% vlastnictví ROSATOM. Projekt se staví jako tzv. BOO (Built, Own, Operate), což je řešení realizované v případě jaderné elektrárny poprvé na světě (znamená to, že 100% zahraniční subjekt na území státu staví jadernou elektrárnu, bude ji vlastnit i provozovat).  

Pro další informaci - Obecně k tureckému jadernému programu

Turecká vláda si vytyčila program výstavby dvou jaderných elektráren v poměrně rychlém sledu. Jedná se o již zmíněný projekt Akkuyu (2 x 1200 VVER) a druhým projektem je Sinop (v plánu 2x reaktor ATMEA). Jaderná elektrárna Akkuyu má velmi ambiciózní termín spuštění 1. bloku v roce 2023.

ÚJV Řež, a. s., se zaměřuje jak v České republice, tak v rámci mezinárodních kontraktů, na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení. Nabízí komplexní a systémové služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření, výzkum a sledování stavu materiálů, koncepčních a prováděcích projektů, nakládání s radioaktivními i neradioaktivními odpady, specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak. Za téměř 60 let své existence se stala odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření. Je součástí Skupiny ÚJV, ve které jsou špičková pracoviště a instituce mezinárodního dosahu: Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a EGP Invest, spol. s r.o. v Uherském Brodě.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (828x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (823x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...