Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Firma ARMATURY Group je připravena dodávat komponenty pro JE

Firma ARMATURY Group je připravena dodávat komponenty pro JE

Publikováno: 19.8.2010, Aktualizováno: 20.8.2010 10:07
Rubrika: Elektrárny, Energetické strojírenství, Firemní zpravodajství

Aby byla jaderná energetika bezpečná, musí být naprosto spolehlivé i veškeré její komponenty. K důležitým součástem jaderných elektráren patří také armatury. Největším dodavatelem armatur v České republice je v současnosti akciová společnost ARMATURY Group. „Naše firma je globálním hráčem, který vyvíjí obchodní aktivity nejen v Evropě, ale také v Asii, Americe a Africe. Nabízíme řešení i velmi složitých problémů, spolupracujeme s erudovanými odborníky a investujeme čas do projektů, které mohou přinést obecný užitek a jsou přívětivé k životnímu prostředí. Rozvíjíme a uchováváme své vlastní know-how, tj. návrh, vývoj a realizaci vlastních výrobkových řad armatur s důrazem na jejich bezpečnost, ekodesign a životnost,“ říká technický ředitel ARMATURY Group Ing. Vladimír Vašíček. Společnost ARMATURY Group a.s. je připravena dodávat do jaderných elektráren naprosto bezpečné a spolehlivé armatury. Jedná se o šoupátka, kulové kohouty a klapky, a to včetně klapek speciálních. Tyto produkty jsou vyráběny z výkovků nebo odlitků, popř. svařenců v závislosti na technických požadavcích a nárocích provozu, a to v rozsahu od světlosti armatury DN 10 do DN 1600 a jmenovitého tlaku do PN 250 podle konkrétních typů. Některé ze jmenovaných typů armatur společnost ARMATURY Group samostatně dodává pro jaderné elektrárny Dukovany, Kudan Kulan v Indii a Kalininská v Rusku.

Zkušenosti, kontrola, dokumentace
„Personál společnosti ARMATURY Group je vysoce kvalifikovaný. Jen v konstrukci pracuje 30 zkušených konstruktérů, z nichž čtyři se zabývali problematikou dodávek pro JE ještě před rokem 1989,“ říká Ing. Vladimír Vašíček a pokračuje: „Na všechny vyráběné armatury jsme zpracovali soubor dokumentů, který dokazuje jejich provozní spolehlivost. Jedná se zejména o technické podmínky, které jsou v souladu se všeobecnými technickými požadavky projektantů a v souladu s legislativou v oblasti jaderné energetiky příslušného státu. Dále jsme zpracovali provozně montážní předpisy, plány kontrol a zkoušek, výpočty spolehlivosti armatur, pevnostní výpočty armatur, které zahrnují návrhový výpočet, kontrolní výpočet, výpočet na seismicitu a mnoho dalších. Dále je to výkresová dokumentace, technologická dokumentace na jednotlivé procesy jako např. svařování (WPS, PQR), nedestruktivní zkoušení, mezioperační kontrola (náměrové listy), tlakové zkoušky atd.“

Speciální zkoušky a výpočty
Každá armatura je v závislosti na svém umístění v JE a podle provozních podmínek podrobována řadě experimentů a speciálních výpočtů. Z experimentálního zkoušení uveďme například ověřování dlouhodobé spolehlivosti pomocí cyklování, zkoušky na ohnivzdornost, zkoušky na seismicitu atd. Pokud jde o speciální výpočty, jsou armatury ověřovány pomocí programu SolidWorks - Flow Simulation, kde se ověřuje mimo jiné například vliv vysokotlaké páry na životnost těsnících ploch šoupátka v případě, že armatura je omylem použita ne jako uzavírací, ale jako škrtící. V režimu, kdy jsou těsnící plochy nejvíce namáhány, bylo zjištěno rozložení rychlosti proudění a jeho silové účinky na jednotlivé části armatury. Následně jsou pak tato zatížení zohledněna při dimenzování celé armatury. Výsledky výpočtů jsou uvedeny na obr. č. 1 a 2.

Obr. 1

Obr. 2

Další ověřování se provádí pomocí programu SolidWorks - Simulation (MKP), kdy jsou armatury kontrolovány na odolnost proti zemětřesení. U šoupátka typu AS00, uvedeného v příkladu, byla zjištěna 1. vlastní frekvence vyšší než 60 Hz (viz obr. č. 3).

Obr. 3

Z tohoto důvodu je pro kontrolu použita ekvivalentní statická metoda. Všechny kritické uzly jsou při této kontrole podrobeny kombinaci zatížení od setrvačných sil vzniklých při projektovém a max. výpočtovém zemětřesení, zatížení od tlaku, teplot, ovládacích sil a zatížení od připojeného potrubí. Bylo zjištěno, že vypočtená napětí v jednotlivých částech šoupátka vyhovují dovolené úrovni. Dále bylo zjištěno, že deformace, které vznikají během seismické události, nemají vliv na funkčnost armatury. Proto bylo kontrolované šoupátko zařazeno z hlediska seismické odolnosti do skupiny 1a, což je standardem pro všechna šoupátka řady AS00. Zjištěné úrovně namáhání některých komponent jsou uvedeny na obr. č. 4 a 5. Provedené výpočty se následně kontrolují experimentálními zkouškami prováděnými na speciálních stendech. Výsledky těchto zkoušek potvrdily shodu experimentu s výpočtem a umožnily zařadit armatury do seismické skupiny 1a.

Obr. 4

Obr. 5

Neméně důležité je, že všechny rozhodující komponenty armatur jsou kontrolovány vždy i pomocí metody konečných prvků programem SolidWorks - Simulation (Cosmos). Příklady výpočtů jsou uvedeny na obr. č. 6 a 7.

Obr. 6

Obr. 7


Lidstvo se z havárie v Černobylu v roce 1986 poučilo a na projektované elektrárny nové generace jsou kladeny maximální požadavky na jejich bezpečnost. Na příkladu velmi důkladného zkoušení, testování a ověřování armatur společnosti ARMATURY Group a.s. je zřejmé, že žádná z dodávaných armatur jadernou bezpečnost neohrozí.

Dlaší informace najdete na www.armaturygroup.cz 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (417x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Výstavba a provoz Podzemního výzkumného pracoviště Bukov bude pokračovat (413x)
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek informoval na schůzi vlády o zadání veřejné zakázky, kterou bude zajištěna provozu...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (410x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...