Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Flexibilní tepelné elektrárny pro energetický trh budoucnosti: Jak mohou pokročilé turbínové technologie podpořit proces energetické transformace?

Flexibilní tepelné elektrárny pro energetický trh budoucnosti: Jak mohou pokročilé turbínové technologie podpořit proces energetické transformace?

Publikováno: 23.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů v energetickém mixu se role tepelných elektráren postupně mění z páteřního zdroje energie na flexibilní záložní zdroj. Tyto zálohy jsou však nezbytné pro kontrolu a stabilitu elektrické sítě. Ekonomicky efektivní a inovativní řešení pro stávající i teprve vznikající elektrárny poskytne projekt FLEXTURBINE financovaný z prostředků EU.

Nové, vysoce výkonné tepelné elektrárny se postarají o flexibilní dodávky energie při vysoké zátěži evropské elektrické sítě z důvodu zajištění udržitelných obnovitelných zdrojů energie a dosažení ekonomických a emisních cílů EU. Projekt má za sebou první výsledky. Odborná veřejnost měla možnost se s nimi seznámit na otevřeném diskusním fóru, které se uskutečnilo 9. března 2017 v Bruselu a zaměřilo se na možnosti optimalizace elektráren s ohledem na budoucí energetický trh.

„Díky pokročilým turbínovým technologiím chceme přispět k čistému a efektivnímu energetickému systému,“ říká koordinátor projektu Dr. Luboš Prchlík z Doosan Škoda Power a dodává: „Myslíme si, že FLEXTURBINE nabízí stabilní řešení pro měnící se energetický sektor a rádi bychom pozvali nejenom odborníky a zákonodárce z celé Evropy, ale také samotné pracovníky elektráren, kteří budou moci vysvětlit a následně diskutovat o možných politických a vědeckých dopadech projektu.“

FLEXTURBINE je průmyslové konsorcium, které si vytyčilo za cíl směřování vývoje turbínových technologií k inovativním a hospodárným řešením pro provoz tepelných elektráren. Projekt zajistí nová řešení, která rozšíří provozní rozsah turbín za účelem předvídání a kontroly chvění lopatek, zlepšení designu těsnění a ložisek, prodloužení životnosti turbín a zlepšení efektivity životního cyklu díky lepšímu předvídání a kontrole klíčových součástek. Součástí FLEXTURBINE je specializovaná uživatelská poradní skupina, kterou tvoří významní evropští hráči v oborech tepelné energetiky a rozvodových sítí, kteří tak přispívají k co nejrychlejšímu zavedení nově vyvinutých technologií v praxi. Program Evropské unie Horizont 2020 pro výzkum a inovace podpořil projekt FLEXTURBINE částkou 6,5 milionu euro. Projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2018.

Konsorcium

Výzkumné konsorcium tvoří průmyslové podniky, malé a střední podniky a zástupci akademické sféry. Průmyslovými partnery jsou: Doosan Škoda Power s.r.o.; GE Electric Deutschland Holding GmbH; MAN Diesel & Turbo SE; Siemens AG Power and Gas Technology and Innovation; GE Oil & Gas Nuovo Pignonge s.r.l.; Ansaldo Energia S.p.A; Ansaldo Energia Switzerland AG. Z řad malých a středních podniků se projektu účastní ARTTIC SAS a COMTES FHT a.s. Na projektu se podílí i následující univerzity: Florentská univerzita; Západočeská univerzita v Plzni; Technická univerzita Mnichov; Univerzita v Pise; Bělehradská univerzita; Technická univerzita Lulea; Univerzita v Linköpingu; Milánská polytechnická univerzita; Technická univerzita Darmstadt; Technologický institut v Karlsruhe; Technická univerzita Drážďany; České vysoké učení technické v Praze a Rúrská univerzita v Bochumu.

Program Horizont 2020

Rámcový program Horizont 2020 je největší evropský výzkumný a inovační program se sedmiletým rozpočtem více než 80 miliard euro (2014 – 2020) – Kromě toho také přijímá investice ze soukromé sféry. Program slibuje více průlomových objevů díky převádění nápadů z laboratoří do tržního prostředí. Program Horizont 2020 je finanční nástroj zavádění Inovační unie, což je vlajková loď strategie Evropa 2020, jejímž cílem je zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy.

Koordinátor projektu:
Dr. Luboš Prchlík
(Ředitel technického úseku, Doosan Škoda Power)

Webová stránka projektu: www.flexturbine.eu 
Leták konference a program: http://bit.ly/2lrocKS 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (1011x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“ (273x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power JUDr. Josef Vinický, vedoucí útvaru Technický rozvoj a Provoz E.ON Česká rep...
Evropský parlament podpořil jaderný výzkum, ve kterém se aktivně angažuje i Skupina ČEZEvropský parlament podpořil jaderný výzkum, ve kterém se aktivně angažuje i Skupina ČEZ (248x)
Skupina ČEZ do jaderného výzkumu dlouhodobě investuje stovky milionů korun ročně a je zapojena do řady mezinárodních pro...
Firemní zpravodajství