Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Flexibilní tepelné elektrárny pro energetický trh budoucnosti: Jak mohou pokročilé turbínové technologie podpořit proces energetické transformace?

Flexibilní tepelné elektrárny pro energetický trh budoucnosti: Jak mohou pokročilé turbínové technologie podpořit proces energetické transformace?

Publikováno: 22.2.2017
Rubrika: Tiskové zprávy, Energetické strojírenství

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů v energetickém mixu se role tepelných elektráren postupně mění z páteřního zdroje energie na flexibilní záložní zdroj. Tyto zálohy jsou však nezbytné pro kontrolu a stabilitu elektrické sítě. Ekonomicky efektivní a inovativní řešení pro stávající i teprve vznikající elektrárny poskytne projekt FLEXTURBINE financovaný z prostředků EU.

Nové, vysoce výkonné tepelné elektrárny se postarají o flexibilní dodávky energie při vysoké zátěži evropské elektrické sítě z důvodu zajištění udržitelných obnovitelných zdrojů energie a dosažení ekonomických a emisních cílů EU. Projekt má za sebou první výsledky. Odborná veřejnost má možnost se s nimi seznámit na otevřeném diskusním fóru, které se uskuteční 9. března 2017 v Bruselu a zaměří se na možnosti optimalizace elektráren s ohledem na budoucí energetický trh.

„Díky pokročilým turbínovým technologiím chceme přispět k čistému a efektivnímu energetickému systému,“ říká koordinátor projektu Dr. Luboš Prchlík z Doosan Škoda Power a dodává: „Myslíme si, že FLEXTURBINE nabízí stabilní řešení pro měnící se energetický sektor a rádi bychom pozvali nejenom odborníky a zákonodárce z celé Evropy, ale také samotné pracovníky elektráren, kteří budou moci vysvětlit a následně diskutovat o možných politických a vědeckých dopadech projektu.“

Čtvrtek, 9. března, 13:00 – 17:00.
Zastoupení severního Porýní-Vestfálska při Evropské unii
Montoyerstraat 47 / Rue Montoyer, B-1000 Brusel

FLEXTURBINE je průmyslové konsorcium, které si vytyčilo za cíl směřování vývoje turbínových technologií k  inovativním a hospodárným řešením pro provoz tepelných elektráren. Projekt zajistí nová řešení, která rozšíří provozní rozsah turbín za účelem předvídání a kontroly chvění lopatek, zlepšení designu těsnění a ložisek, prodloužení životnosti turbín a zlepšení efektivity životního cyklu díky lepšímu předvídání a kontrole klíčových součástek. Součástí FLEXTURBINE je specializovaná uživatelská poradní skupina, kterou tvoří významní evropští hráči v oborech tepelné energetiky a rozvodových sítí, kteří tak přispívají k co nejrychlejšímu zavedení nově vyvinutých technologií v praxi. Program Evropské unie Horizont 2020 pro výzkum a inovace podpořil projekt FLEXTURBINE částkou 6,5 milionu euro. Projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2018.

Konsorcium

Výzkumné konsorcium tvoří průmyslové podniky, malé a střední podniky a zástupci akademické sféry. Průmyslovými partnery jsou: Doosan Škoda Power s.r.o.; GE Electric Deutschland Holding GmbH; MAN Diesel & Turbo SE; Siemens AG Power and Gas Technology and Innovation; GE Oil & Gas Nuovo Pignonge s.r.l.; Ansaldo Energia S.p.A; Ansaldo Energia Switzerland AG. Z řad malých a středních podniků se projektu účastní ARTTIC SAS a COMTES FHT a.s. Na projektu se podílí i následující univerzity: Florentská univerzita; Západočeská univerzita v Plzni; Technická univerzita Mnichov; Univerzita v Pise; Bělehradská univerzita; Technická univerzita Lulea; Univerzita v Linköpingu; Milánská polytechnická univerzita; Technická univerzita Darmstadt; Technologický institut v Karlsruhe; Technická univerzita Drážďany; České vysoké učení technické v Praze a Rúrská univerzita v Bochumu.

Program Horizont 2020

Rámcový program Horizont 2020 je největší evropský výzkumný a inovační program se sedmiletým rozpočtem více než 80 miliard euro (2014 – 2020) – Kromě toho také přijímá investice ze soukromé sféry. Program slibuje více průlomových objevů díky převádění nápadů z laboratoří do tržního prostředí. Program Horizont 2020 je finanční nástroj zavádění Inovační unie, což je vlajková loď strategie Evropa 2020, jejímž cílem je zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy.

Koordinátor projektu: Dr. Luboš Prchlík (Ředitel technického úseku, Doosan Škoda Power)

Webová stránka projektu: www.flexturbine.eu
Leták konference a program: http://bit.ly/2lrocKS

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
FLEXTURBINE

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (550x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (546x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (520x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...