Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Hlavním dodavatelem řídících systémů v rámci komplexní obnovy Tušimic je firma Siemens

Hlavním dodavatelem řídících systémů v rámci komplexní obnovy Tušimic je firma Siemens

Publikováno: 21.1.2009, Aktualizováno: 16.4.2009 12:47
Rubrika: Technologie, materiály

Poměrně náročnou částí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ je takzvaná fáze oživování výrobní technologie bloků 23 a 24, jejichž obnova je již z devadesáti procent hotova. V praxi to znamená, že se dokončují kabeláže a oživují se jednotlivé technologické okruhy, což mají na starosti odborníci z elektrikářských firem dodávajících zařízení elektro a řídící systémy.

„Jedná se o náročnou fázi komplexní obnovy, neboť veškerá nově instalovaná zařízení, včetně strojovny a kotlů se musí propojit tak, aby správně fungovala,“ říká k tomu Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov s tím, že úroveň automatického systému řízení technologického procesu (ASŘTP) musí být pro všechny bloky zajištěna centrálně z jedné společné dozorny (velínu).

Systémy ASŘTP budou zahrnovat systémy řízení, monitorování a vyhodnocování technologického procesu výroby elektrické energie, odsíření a pomocných (neblokových) provozů elektrárny Tušimice II, včetně polní instrumentace, regulačních armatur se servopohony, kabeláže a kabelových tras. „Kromě toho byly v rámci komplexní obnovy do ASŘTP zařazeny i elektronická požární signalizace, kamerový systém pro sledování technologických zařízení, přístupový systém do rozvoden, dozoren a místností ASŘTP a systém řízení centrální vzduchotechniky,“ dodává Otakar Tuček.

 

Stávající dozorna. V současné době jsou z ní obsluhovány bloky 21 a 22 a po najetí do provozu se z ní stane provizorní velín pro bloky 23 a 24. Jakmile skončí celá komplexní obnova, přestěhuje se dozorna do nových prostor. Řídící systémy pod velínem ovšem již zůstanou na místě a s novým místem budou propojeny optickými kabely.

Prostory pod velínem a příprava řídících systémů.


Ze strojovny do velína aneb příprava kabeláže pro řídící systémy.

 

 

Dodavatelé elektročásti a řídících systémů

V rámci komplexní obnovy dodá celou elektročásti a řídící systémy pro bloková zařízení firma Siemens, s.r.o. Během první etapy vyměnila firma elektročásti energetických výrobních bloků 23 a 24 a souvisejících pomocných provozů. Následně to samé proběhne v případě bloků 21 a 22. „Zcela nové distribuované řídící systémy SPPA T3000 firmy Siemens budou řídit a monitorovat veškerou technologii výrobních bloků, včetně řízení teplárenského systému. Rovněž tak technologii odsiřovacích zařízení,“ poznamenal Otakar Tuček.

Koncern Siemens tak do elektrárny dodá čtyři generátory pro strojovnu, kompletní systémy automatizovaného řízení technologických procesů a zařízení pro elektročást. Zařízení elektro bude přitom řízeno a monitorováno SCADA systémem firmy Siemens Power CC. Ten bud řídit a monitorovat nebloková zařízení: blokové a společné rozvodny vysokého napětí, podružné rozváděče nízkého a vysokého napětí a úsekové rozváděče nízkého napětí.

Dodavatelem řídících systémů Damatic XD pro další nebloková zařízení je firma Metso. Ty budou řídit a monitorovat společná zařízení odsiřovacích jednotek, čerpací stanici surové vody, čerpací stanici chladící vody, technologii horkovodu, centrální kompresorovu stanici, vnější a vnitřní zauhlování, suchou dopravu popílku, strusky a energosádrovce, chemickou úpravnu vody a lapače olejových nečistot. Většinu slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, kam patří kotelna, rozvodna velmi vysokého napětí či chemická úpravna vody, pak dodá společnost Eltodo EG.

ASŘTP a provozní režimy

Po ukončení komplexní obnovy elektrárny Tušimice II budou výrobní bloky provozovány s klouzavým (modifikovaným) tlakem páry. Najíždění bloku ze studeného, teplého a horkého stavu bude probíhat automaticky. „Regulační rozsah výrobního bloku bez stabilizace bude mezi 50 a 104 procenty nominálního výkonu. Blok bude splňovat požadavky na primární a sekundární regulaci podle Kodexu přenosové soustavy. Emisní limity budou dodrženy při takových změnách zatížení, které jsou rovněž v souladu s tímto kodexem. Regulace jsou navrženy tak, aby umožňovaly maximální možné výkonové změny při nepřekročení teplotního namáhání v nejkritičtější části technologického zařízení,“ uvedl dále Otakar Tuček.

Systém kontroly a řízení bude rovněž umožňovat snížení nebo zvýšení výkonu o 5% z nominálního výkonu během 30 vteřin. Stejně tak přechod z jakéhokoliv výkonu na ostrovní provoz nebo na vlastní spotřebu (max. doba 2 hodiny).

Řízení v uzavřené smyčce

Z hlediska řízení v uzavřené smyčce bude systém schopný řídit celý blok jako integrální jednotku ve stabilních provozních stavech i ve stavech přechodných. V praxi to znamená, že bude schopen řídit změny na kotli, turbíně a ostatních zařízeních bloku v závislosti na požadovaných změnách jeho výkonu. „Systém bude schopen realizovat požadavky na dostatečně citlivé, rychlé a lineární chování primární regulace, kdy regulovanou veličinou je frekvence v síti nebo otáčky turbíny a akční veličinou je výkon na svorkách generátoru. Současně musí systém zabezpečovat též funkci rychlé sekundární regulace,“ uzavírá Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.


Elektrárna Tušimice II se čtyřmi 200 MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1974–1975. Postavena byla, shodně jako dnes již neexistující ETU I, přímo u Dolů Nástup Tušimice Severočeských dolů, odkud uhlí přichází pásovou dopravou až do kotelny. Elektrárna je uspořádána blokově s vyvedením výkonu do přenosové soustavy 400 kV. Odsířena byla v letech 1994 až 1997. Vyrobeným teplem zásobuje město Kadaň. Komplexní obnova, která v Tušimicích jako první akce z programu obnovy zdrojů ČEZ probíhá v letech 2007 až 2010, zlepší parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu až po odsíření. Proběhne při ní i obměna či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů. Obnova zvýší účinnost bloků na 38 % a umožní spalovat méně kvalitní energetické uhlí, které bude k dispozici v lokalitě Libouš po roce 2010. Při tak zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat s dobou provozu elektrárny na dalších 25 let. Celá komplexní obnova elektrárny Tušimice II byla vyčíslena na zhruba 26 miliard korun. I když modernizace bloků 23 a 24 teprve finišuje, v elektrárně se již pomalu připravují na druhou etapu, která obnáší obnovu bloků 21 a 22. Scénář přitom bude praktický stejný, přičemž ve špičce se bude na všech stavbách pohybovat přibližně 1 400 osob z nejrůznějších dodavatelských či subdodavatelských firem a mimo ni jich bude zhruba polovina. Generálním dodavatelem komplexní obnovy elektrárny Tušimice II je Škoda Praha Invest, kotle dodají Vítkovice a turbíny Škoda Power. Dodavatelem odsíření je Austria Energy & Enviroment. Řídící systémy a elektro zajišťuje firma Siemens. Stavební část pak probíhá v režii firmy Viamont ve spolupráci se Stavbami mostů Praha.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (587x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Nový řídicí systém kotle K3Nový řídicí systém kotle K3 (515x)
Účelem akce nazvané „Systém kontroly řízení kotle (SKŘ) K3, včetně Projektové dokumentace pro provádění stavby“, která b...
Instalace technologie DeNOx na kotlích K14 až K19 v Unipetrolu LitvínovInstalace technologie DeNOx na kotlích K14 až K19 v Unipetrolu Litvínov (113x)
Společnost Envir & Power Ostrava a.s. provedla instalaci technologie DeNOx v teplárně situované v areálu chemických ...