Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    I&C Energo oslavilo 25 let v jaderném průmyslu ve velkém stylu

I&C Energo oslavilo 25 let v jaderném průmyslu ve velkém stylu

Publikováno: 11.10.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Velkolepým večírkem oslavila třebíčská společnost I&C Energo – podobně jako samostatný český stát - pětadvacet let existence. Čtvrtstoletí, které na jedné straně rámuje podpis společného podniku ČEZ aWestinghousu, který se v roce 1993 etabloval na českém jaderném trhu. A na straně druhé sebevědomá privátní společnost, jež realizovala dodávky do třicítky států v Evropě, Asii, Africe, Severní i Jižní Americe. Bujaré oslavy si užilo téměř 130 lidí, programem pohotově provedli Naděžda Hávová z Českého rozhlasu a moderátor Jiří Wrobel. Hosté si mohli užít zábavné vystoupení vokálního kvintetu Hlasoplet i skupinu Dominika Titková & Friends, jejíž nadaná frontmanka kombinuje latinské rytmy s rockovou, swingovou i funky muzikou. Výsledkem je koktejl živelné muziky, která vás rozhodně neuspí.

A jak vše před 25 lety začalo? Hovoří Jiří Holinka, generální ředitel společnosti:

„Od založení byly existence a rozvoj firmy úzce propojeny s jejím vlastníkem – společností ČEZ. Počáteční rozhodnutí o takzvaném outsourcingu personálu údržby MaR na Jaderné elektrárně Dukovany do nově založené společnosti I&C Energo předurčilo nově vzniklé firmě její zaměření i hlavního zákazníka. Při postupné úspěšné expanzi na další elektrárny ČEZ včetně dostavované Jaderné elektrárny Temelín byly prakticky veškeré tržby realizovány pouze na lokalitách elektráren ČEZ.

Rok 2008 přinesl změnu danou rozhodnutím ČEZ, a.s. odprodat svůj vlastnický podíl v I&C Energo. Tím nebyl nijak dotčen i dnes stále platný záměr nadále posilovat pozici Společnosti na elektrárnách Skupiny ČEZ, ale zároveň se více otevřely možnosti pro vstup na nové segmenty trhu a získávání nových zákazníků.

Čtvrtstoletí nepřetržité a spolehlivé realizace servisu na Jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín představu je jedinečné knowhow, které v kombinaci s hluboce zažitou takzvanou jadernou kulturou posunulo společnost I&C Energo do pozice respektovaného jaderného dodavatele. Dlouholeté zkušenosti z provozování a údržby tech nologie jsou zároveň cenný vstup při hledání úspor a řešení optimalizace provozu.

Protože ale možnosti získání dodavatelské údržby u jiných zákazníků jsou již na českém trhu značně omezeny, mu sely se tahouny při rozšiřování zákaznického portfolia logicky stát naše schopnosti v oblasti investičních dodávek.

Původní zaměření na servis provozovaných jaderných bloků, které bylo Společnosti dáno do vínku, se cíleně roz šiřuje v oblasti inženýrsko dodavatelského uplatnění firmy v investičních projektech. Prioritními oblastmi našeho podnikání jsou energetika i další průmyslové provozy a naše zakázky můžeme získat jedinou cestou – úspěchem ve výběrovém řízení. Nové zákazníky ale můžeme zaujmout, jen pokud jim dokážeme nabídnout něco, co dosud na trhu nenašli. Konkurenceschopnost nabízené ceny a schopnost úspěšné realizace jsou nutnými podmínkami. Atraktivním aspektem pro zákazníka je obvykle komplexnost nabízených dodávek, nejlépe dodávaných „na klíč“.

Na naší cestě zákaznického přístupu k novým projektům jsme proto narazili na interní potřeby vybudovat dostateč nou kompetenci v oblastech projektování, uvádění do provozu i provozní optimalizace. Úsilí o komplexnost služeb I&C Energo postupně přidalo k počátečnímu předmětu podnikání v oblasti systémů kontroly a řízení také oblasti systémů elektro, průmyslových informačních systémů, strojní činnosti, building technologie.

Tím se zároveň pro zaměstnance otevírají možností učení se novým věcem a získávání nových zkušeností na pro jektech. V současné situaci globální konkurence a nedostatku technických kapacit na trhu práce to nemá žádný zaměstnavatel jednoduché. V I&C Energo chceme dát každému zaměstnanci, který má zájem a obstojí v týmové spolupráci, dobré podmínky a možnost dalšího rozvoje. Chceme být zaměstnavatelem stabilním a perspektivním. Více než dvě stovky našich kolegů a kolegyň pracuje v I&C Energo déle než dvacet let. Za dobu dosavadní existence bylo možné zažít v I&C Energo v pravdě průkopnické a unikátní projekty. Jiné takové právě probíhají a další jsou před námi, neboť v posledních letech každoročně dodáváme pro více než sto individuálních zákazníků.

Záměr, který byl u zrodu Společnosti, byl v různých variantách opakován u řady dalších nově zakládaných firem. Do dnešních dnů či velikosti srovnatelné s I&C Energo jich ale dožilo minimum. Je to dlouhá a nikdy nekončící cesta. Jsou na ní stále nové výzvy a překážky a přináší nám úspěchy i porážky. Za 25 let existence I&C Energo úspěchy vý znamně převažují. Dlouhý výčet zdařilých referencí realizovaných ve více než třiceti zemích světa, miliardové roční objemy realizovaných dodávek a nově získávané zakázky jsou nejpřesvědčivější důkaz dobré kondice.

Osobně jsem přesvědčen, že historie i budoucnost I&C Energo představuje úspěšný příběh. A jsem rád, že mohu být jeho součástí. Je nás ve Společnosti více než devět set a to je síla s obrovským potenciálem. Na vše dobré, co je za námi, můžeme dál úspěšně navazovat pouze jako tým. K našemu názvu si často přidáváme slogan Spolehlivé partnerství. Bude-li to platit dovnitř do firmy stejně jako navenek k našim zákazníkům, čeká I&C Energo ještě mno ho dobrých let.“

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Obr. 1 – současné logo společnosti I&C Energo a.s.Obr. 2 – logo z r. 1993 – založení společnosti I&C Energo a.s.Obr. 3 – management společnosti (zleva): Ing. Jiří Kropáček, Ing. Vladimír Kosmák, Ing. Jan Krška, MBA, Ing. Bohdan Křehlík, Petr Kozojed, Ing. Bořivoj Hejzlar, Ing. Jiří Holinka, MBA, Ing. Štefan OkruhlicaObr. 4 – Sfouknout svíce dalo práci.Obr. 5 – Ing. Jiří Holinka, MBA – generální ředitelObr. 6 – Ing. Jiří Holinka, MBA a Ing. Štefan OkruhlicaObr. 7 – Nuda na večírku rozhodně nebyla.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (809x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (785x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (776x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...