Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    I přes zpoždění lze ještě stále dostát schválené Státní energetické koncepci a naplnit Národní akční plán pro jádro – čili postavit nové jaderné zdroje

I přes zpoždění lze ještě stále dostát schválené Státní energetické koncepci a naplnit Národní akční plán pro jádro – čili postavit nové jaderné zdroje

Publikováno: 20.6.2017
Rubrika: Jaderné

Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR, takový byl název semináře, který 18. 5. 2017 v Plzni společně pro 70 odborníků připravili Západočeská universita a ŠKODA JS, které úzce spolupracují zejména při přípravě odborníků pro toto perspektivní odvětví. Představitelé významných českých firem se na semináři setkali s vládním zmocněncem Jánem Štullerem, předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, Petrem Závodským z Aliance české energetiky, Václavem Hrabákem z Hospodářské komory ČR a Stanislavem Kázeckým ze Svazu průmyslu a dopravy. Po úvodních vystoupeních předsedy představenstva a generálního ředitele SKODA JS Josefa Perlíka (který shrnul stávající realizované projekty Škoda JS a kompetence firmy v oblasti výstavby jaderných elektráren, či nakládání s vyhořelým jaderným palivem) a zmocněnce vlády J. Štullera (ten například zmínil to, že SEK považuje za silnou stránku české energetiky, která zajistí energetickou soběstačnost a pozitivní bilanci exportu) následovala debata zástupců podniků, které mají potenciál, kapacity a schopnosti pro účast v budování nových jaderných zdrojů v ČR.

PŘÍNOSY, POZITIVA, JSITOTY…

„Nový jaderný zdroj je projekt zcela mimořádného významu. Jde o obrovskou investici, která se zemi vyplatí s obrovskými potenciálními pozitivními synergickými efekty na ekonomiku ČR. Bavíme se například o vytvoření pracovních míst v ČR a rozvoj školství a technických oborů. Jedná se o investice na 90 let a práci získají i firmy mimo energetiku,“ uvedl Josef Perlík. „Národní akční plán pro jadernou energetiku se zaměřuje na posílení role jaderné energie v elektro-energetickém mixu České republiky. Do roku 2035/2037 bude potřeba kompenzovat snižující se výrobu v elektrárnách využívajících fosilní paliva výrobou v jaderných elektrárnách, čili zvýšit podíl výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách do roku 2040 na 50 % celkové výroby elektrické energie - a současně také maximálně využití odpadního tepla z JE),“ uvedl Ján Štuller.

Zaznělo v ní, že na stávajících šesti blocích (JE Dukovany, JE Temelín) byl podíl dodávek českých a slovenských podniků 75 – 80 % a není důvodu, aby se u nových zdrojů tento podíl výrazně měnil. Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé stejně jako ŠKODA JS pokračovali v dodávkách pro tuzemské bloky i elektrárny v zahraničí, zachovali si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů a zákazníků. Bude tedy záležet na kritériích výběru dodavatele, zda bude zohledněn parametr české účasti. „Reference podílu na velkém tuzemském projektu zvýší konkurenceschopnost českých firem v mezinárodním měřítku. Jaderná energetika patří k high-tech odvětvím, podíl tuzemských firem na jejím rozvoji zvyšuje kvalifikační strukturu ekonomiky a prestiž celé země,“ řekl generální ředitel ŠKODA JS J. Perlík.

Podle Ing. Tomáše Smejkala, vedoucího oddělení strategie Sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR by výstavba nových jaderných zdrojů měla pozitivní (miliardové) dopady nejen do ekonomiky, ale i do pracovního trhu. „Jen realizaci investiční fáze by bylo dosaženo pozitivního efektu na veřejné finance v celkovém objemu 53,4 mld. Kč (2014 až 2027), což v průměru představuje 3,8 mld. Kč ročně,“ uvedl T. Smejkal.

JEŠTĚ TO JDE STIHNOUT

V diskusi zazněl zejména naléhavý apel na vládu a politickou reprezentaci, aby neprodleně byly zahájeny kroky k realizaci záměrů obou klíčových dokumentů, Státní energetické koncepce i Akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Je to rozhodující nejen pro budoucnost tradičních českých firem v jaderném odvětví, ale také pro zajištění energetických potřeb ČR v horizontu roku 2030. Je zřejmé, že jakmile bude na stole konkrétní projekt a plán, stoupne také zájem mladých lidí o studium nejen jaderných oborů.

Rok 2017 je první z nejvýznamnějších roků pro obor jako takový – naplnění Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. V letošním roce proběhne významná část přípravných prací pro to, aby v roce 2018 bylo možno řešit výběr dodavatele a způsob financování, jak uvádí zveřejněný harmonogram,“ podotkl Josef Perlík a dodal: „Know-how českých a slovenských firem se daří udržet, nelze však již vyloučit první ztráty ve velmi blízké budoucnosti.“ 

Ján Štuller informoval přítomné o tom, co se v souvislosti s NAP realizuje. „Před rokem 2025 je potřeba docílit rozhodnutí vlády o investičním modelu a modelu financování. To by se mělo uskutečnit v letech 2017-2018. Završení procesu EIA pro EDU 5,6 by mělo proběhnout 2018-2019. Rozhodnutí vlády o způsobu výběru dodavatele/dodavatelů a realizace výběru dodavatele JE musí padnout mezi roky 2017 až 2022. Bude potřeba zahájit řízení o umístění a stavební řízení a obdržet rozhodnutí o umístění 2 x NJZ v lokalitě Dukovany a 2 x NJZ v lokalitě Temelín. Samozřejmě s tím souvisí obdržení stavebního povolení pro 2 x 2 NJZ,“ uvedl vládní zmocněnec. Podle jeho slov je pak po roce 2025 potřeba zahájit a dokončit výstavbu jednoho až 4 NJZ v závislosti na poptávce po elektrické energii a celkovém výkonu NJZ. „I přes zpoždění, je splnění harmonogramu k roku 2035 možné,“ dodal J. Štuller. Seminář uzavřel již sedmé Jaderné dny, více než měsíční akci, jejíž součástí byly kromě atraktivní výstavy také přednášky a semináře pro studenty zejména středních škol. Universita a ŠKODA JS touto cestou pomáhají mladým lidem najít cestu ke studiu technických oborů a současně propagují aktuální poznatky a vývoj v jaderné energetice ve světovém měřítku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Josef PerlíkHovoří Ján ŠtullerVarianty harmonogramu výstavby nových jaderných zdrojů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (1665x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (1296x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz