Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Jaderné elektrárny s technologií VVER vylučují vývoj havarijní situace podle “japonského scenáře“

Jaderné elektrárny s technologií VVER vylučují vývoj havarijní situace podle “japonského scenáře“

Publikováno: 12.4.2011, Aktualizováno: 21.4.2011 20:49
Rubrika: Jaderné

(Zdroj: Grayling) Následky zemětřesení v japonské jaderné elektrárně Fukušima 1 vyvolaly poptávku po přehodnocení rizik provozu stávajících jaderných elektráren a zároveň zvýšily bezpečnostní nároky při výstavbě jaderných elektráren nové generace. Havárie v Japonsku je občas srovnávána s katastrofou v Černobylu. Systémově se však více podobá havárii, v americké jaderné elektrárně Three Mile Island z 28. března 1979, která měla nedávno výročí. Tehdy byla rovněž velmi vážně poškozena aktivní zóna a část paliva se roztavila z velké části vinou špatné komunikace mezi personálem údržby a provozu. Tuto havárii však nedoprovázel únik roztaveného paliva z reaktoru.

Za posledních 25 let se bezpečnost jaderné energetiky celosvětově zlepšila. V průběhu vývoje nových projektů byly díky akumulaci znalostí a zkušeností výrazně zdokonaleny bezpečnostní systémy jaderných elektráren na celém světě.
V této souvislosti přesahují zkušenosti s úspěšným využíváním technologie VVER v jaderných elektrárnách již 1.400 reaktorových let. Jaderné elektrárny s touto technologii vždy vykazovaly vysoký stupeň spolehlivosti a výborné reference, které jsou založeny na ověřených procesech. Výhodou této technologie je i několik nezávislých a technicky odlišných bezpečnostních systémů, které se zakládají na aktivních a pasivních principech ochrany a pomáhají předejít těžkým následkům, a to i v případě velkých havárií. Pokud by selhal jeden ze systémů ochrany, začne fungovat jiný. V případě, že reaktory zůstanou bez proudu, budou následně zastaveny a během dlouhé doby bude umožněn pasivní odvod tepla. Ruské jaderné elektrárny nové generace jsou navíc schopné vydržet vnější trhliny a pád velkého letounu vážícího 10 tun, zhruba odpovídající váze Boeingu 747. Otázka bezpečnosti místa výstavby je dnes stejně důležitá jako bezpečnost samotné jaderné elektrárny. Místo se volí s ohledem na různé faktory: seismická aktivita, vodní toky, směr větru, přítomnost jiných průmyslových objektů a osad. Provádí se řada opatření, která mají vyhodnotit působení jaderné elektrárny na celé okolí.
I když události v jaderné elektrárně Fukušima vyvolaly řadu otázek týkajících se stavu jaderných elektráren, patrně nebude možné se v budoucnosti bez tohoto energetického zdroje obejít. Bezpečnostní opatření však nelze přehlížet. Každá jaderná elektrárna je testována a prověřována pro případ havarijních situací. Za účelem bezpečnostní ochrany mají právě jaderné elektrárny s technologií VVER dvojitý ochranný plášť reaktoru, zachycovač na akumulaci tavení paliva, systém neutralizace vodíku a jiné technologie, které vylučují vývoj havarijní situace podle “japonského scenáře“.
Nelze ani opomenout, že jaderná energie je stále jedním z technologicky nejvíce vyspělých způsobů výroby energie, jelikož se během tohoto procesu nevylučují CO2, SO2, N0x, a tím přispívají k snižování znečištění v průmyslově vyspělých zemích. Podle výpočtů expertů jeden jaderný reaktor s výkonem 100 MW během jednoho roku ušetří na emisích 1.200 tun prachu, 17.000 tun NOx, 60.000 tun SO2 a 7 milionů tun CO2 do atmosféry. Mezi nejdůležitější konkurenční výhody energie z jádra patří spolehlivost, nepřetržitost provozu, ekologičnost výroby a nízká cena vyrobené energie.

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (408x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (393x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...