Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Konferece v Srní - úspěšné a zajímavé setkání specialistů v oblasti energetiky

Konferece v Srní - úspěšné a zajímavé setkání specialistů v oblasti energetiky

Publikováno: 8.11.2008, Aktualizováno: 16.4.2009 18:49
Rubrika: Lidé-Věci-Události

V dnešní době, kdy jsme oslovováni celou řadou organizací o pořádání různých školení, konferencí a workshopů, se v šumavské obci Srní konal koncem října 2008 již III. ročník konference na žhavé téma - „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“. Programový a Organizační výbor pod vedením zkušených pracovníků ze společnosti Škoda Výzkum, s.r.o., připravil velice zajímavou akci. Bohatý byl i doprovodný program. O krátký rozhovor a stručné zhodnocení jsme požádali hlavního organizátora této konference Ing. Václava Lišku, CSc., který je ředitelem společnosti Škoda Výzkum, s.r.o.

Do Srní přijelo na 145 účastníků

Na přípravě se podílí celá řada odborníků a firem, mohl byste je zmínit?
Hlavními garanty akce jsou pánové prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. – FS ČVUT Praha a prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. – Ústav termomechaniky AVČR Plzeň. Hlavním pořadatelem je společnost Škoda Výzkum, s.r.o., a dále Fakulta strojní ČVUT Praha, ČEZ, a.s., Fakulta strojní ZČU Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Inženýrská akademie České republiky a ČSNMT. Generálním partnerem je Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – Skupina ČEZ, hlavními partnery STARMANS ELECTRONICS, s.r.o., Škoda JS a.s., mediálním partnerem akce pro letošní rok byl odborný časopis All for Power.
Každá opakovaná akce by se měla vyvíjet a přinášet nové poznatky, zkušenosti a kontakty. Je tomu i v případě této akce?
Mohu říci, že každý ročník konference je o krůček dál. V loňském roce jsme měli 115 účastníků z ČR, zástupců výrobní sféry, provozovatelů a diagnostických organizací. Postrádali jsme zástupce technických univerzit. Letošního III. ročníku se zúčastnilo 145 účastníků z ČR a již i ze SR. Potěšitelné bylo, že se již tohoto ročníku zúčastnili i zástupci technických univerzit. Dalším velkým pozitivem byla poměrně velká účast mladých nastávajících technických odborníků, ať již z univerzit nebo z aplikovaného výzkumu. Zájmu mladých si velice vážím v dnešní době, kdy všude slyšíme stesky o jejich nedostatku.
Můžete vyjmenovat organizace, které umožnily mladým pracovníkům zúčastnit se této konference nebo vystoupit i s vlastními příspěvky?
Největší účast mladých techniků byla z ÚJV Řež a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ČVUT Praha – FJFI, ZČU v Plzni – FAV a z Technické univerzity Liberec.
Současná doba je charakteristická tím, že vývoj v oblasti diagnostických přístrojů jde neskonale rychle. Jak se toto projevilo v tématech konference?
Kromě toho, že zazněla celá řada velice zajímavých příspěvků z oblasti využití nových diagnostických přístrojů. Pro zajímavost jde např. o příspěvky Ing. Miroslava Chmelíčka, dr. Ing. Jana Hyráta, Ing. Jiřího Siky, Ing. Františka Zahálky a jiných. Na konferenci se také několik výrobců prezentovalo svoje nejnovější výrobky v čele s firmou STARMANS ELECTRONICS s.r.o., dále pro zajímavost několik firem – Proxis, spol. s r.o., OLYMPUS C&S spol. s r.o. a jiné.
O odborné konference management často nemívá zájem. Zúčastnila se akce i osoba z vrcholového managementu této konference?
Zahájení konference a prvního dne jednání se zúčastnil generální ředitel ÚJV Řež a.s. Ing. Aleš John, MBA. Dále se zúčastnil Ing. Karel Křížek, MBA ze společnosti ČEZ a.s., Ing. Petr Mareš ze společnosti UNITED ENERGY, a.s., členové programového výboru a jiní.
Je možné najít informace o tomto III. ročníku?
Ano. Program konference a jiné informace lze nalézt na www.skodavyzkum.cz , kde bude i informace o dalším ročníku.
Jak vidíte budoucnost této konference?
Vzhledem k aktuálnímu tématu, zájmu odborné veřejnosti a i mladých lidí, vidím, že téma konference je správné a užitečné. Důležitá je i účast vrcholového managementu firem. Již dnes mohu potvrdit, že IV. ročník této konference se uskuteční v zaběhnutém termínu. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (550x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (529x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (517x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...