Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Konference Dny kogenerace letos již podesáté

Konference Dny kogenerace letos již podesáté

Publikováno: 9.8.2017
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Konference bude příležitostí udělat symbolickou tečku za více než rok trvající nejistotou v oboru v důsledku zdlouhavého procesu notifikací podpory. Účastníci se tak budou moci věnovat přednáškám a diskusi o vývoji evropské energetické politiky a perspektivách kogenerace. Je stále více zřejmé, že malé a střední plynové kogenerace budou díky svojí flexibilitě, vysoké účinností i zapojením do vznikajících lokálních chytrých sítí významnou součástí energetického systému. Konferenci "Dny kogenerace 2017" pořádá COGEN Czech ve dnech 24-25.10.2017 v Aquapalace hotelu v Čestlicích.

Zatímco loňský ročník byl ovlivněn očekáváním, zda a kdy Evropská komise schválí česká pravidla podpory pro KVET a další podporované zdroje, letos je už situace pro kogenerace podstatně příznivější. V dubnu byla pro kogenerace do 1 MW, které budou postaveny  v letech 2016 až 2020 schválena provozní podpora (zelený bonus) po dobu 15 let od uvedení do provozu. Ke konci se již také blíží schválení podpory pro stávající zdroje z let 2013-2015.

Významným příspěvkem k obnovení stabilního prostředí je i nedávno vydané vládní nařízení o zpětné výplatě podpory. To znamená, že po získání kladného rozhodnutí Evropské komise budou provozovatelé moci nárokovat u OTE zpětnou výplatu podpory i za období, pro které ERÚ s odkazem na chybějící notifikace nevydal cenové rozhodnutí. Zahájení činnosti nové rady ERÚ od 1.srpna 2017 by mohlo přispět k předvídatelnějšímu rozhodování i lepší spolupráci regulátora s ostatními aktéry.

COGEN Czech zároveň upozorňuje, že dle podmínek notifikací a v souladu s evropskými pravidly je nutné pro přidělování podpory pro zdroje nad 1 MW využívat aukční mechanismus. Jeho zavedení je tedy spolu s s dalšími podmínkami z notifikací aktuálním úkolem pro státní správu. 

Konferenci zahájí náměstkyně pro energetiku na MPO Lenka Kovačovská, která bude účastníky informovat o stavu projednávání zimního energetického balíčku. Mezi téměř 20 přednášejícími budou jak představitelé státní správy, tak podnikatelské sféry i oborových organizací z Česka i ze zahraničí.

Panelová diskuse se bude zabývat rozvojem decentralizované výroby elektřiny a využivání schopností kogenerací při řízení distribuční soustavy. Zástupci distribučních společností, provozovatelů i dodavatelů technologií budou debatovat o aktuálně připravovaných změnách v pravidlech provozování distribuční soustavy i o implementaci Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG).

Další informace a registrace účastníků: http://www.cogen.cz/dny-kogenerace-2017.html

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (926x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (904x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (879x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Firemní zpravodajství