Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Konference o nutných podmínkách pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství ČR

Konference o nutných podmínkách pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství ČR

Publikováno: 11.6.2010
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Vzdělávání

V úterý 15. června 2010 se bude v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR konat konference nazvaná Podpora technického vzdělávání - nutné podmínky pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství České republiky.
 

Předběžný program:

8:30 - 9:00 Registrace účastníků, káva v Jičínském salonku

9:00 - 9:15 Zahájení konference: PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

1. blok: Energetika v EU a ČR, stanovení rámce, státní politika v oblasti energetiky jako prioritního odvětví českého hospodářství

Vedoucí bloku: PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

9:15 - 10:30

PhDr. Vladimír Špidla, bývalý evropský komisař, premiér a ministr české vlády (Energetika v evropském kontextu)
Ing. Milan Urban, stínový ministr průmyslu a energetiky (Státní politika v oblasti energetiky)
Ing. Hana Krbcová, ředitelka divize personalistiky, ČEZ, a.s. (Podpora studia technických oborů, založená na spolupráci škol, zaměstnavatelů a státních institucí)

2. blok: Nutné podmínky rozvoje sektoru energetiky

Vedoucí bloku: Ing. Jiří Bis, předseda podvýboru pro energetiku senátního výboru pro hospodářství

10:30 - 11:45

Ing. Miroslav Kubín, DrSc., člen NEK (Nedořešené problémy SEKu a lidské zdroje; komunikace s veřejností)
Ing. Vladimír Vlk, poradce ministryně, MŽP (Systémový přístup k novým technologiím v energetice)
Ing. Pavel Chejn, předseda, ČSZE změna Ing. Oldřich Životský, člen představenstva ČZSE (Zajištění pracovníků pro nové technologie v energetice)

 

 

11:45 -12:45 Oběd v Jičínském salonku

3. blok: Udržení, podpora a rozvoj technického vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího systému; nastavit komunikaci školy - zaměstnavatelé; co potřebují školy, co potřebují zaměstnavatelé

12:45 - 14:15

Vedoucí bloku: Doc.. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Fakulta strojní, VŠB -Technická univerzita Ostrava

Ing. Bc., Jan Hodničák, ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf (Návrh na Ucelený systém vzdělávání v energetice. Kde bude řešeno i učňovské školství a střední školství - uplatnitelnost absolventů na trhu práce)
Ing. Petr Matuszek, předseda představenstva Energetika Třinec, a. s.  (Požadavky energetické společnosti na kvalitu absolventů škol a obsah výuky)
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan FS ČVUT Praha (Terciární a celoživotní vzdělávání pracovníků v energetice na VŠ)
Prof. Ing. Radim Farana, CSc., děkan FS VŠB-TUO (Stav čs. vysokého školství v oblasti strojařských oborů z pohledu děkana z jedné strojních fakult)

4. blok: Podchycení dětí a mládeže, jako potencionální nové generace energetiků

Vedoucí bloku: Ing. Hana Krbcová, ředitelka divize personalistiky, ČEZ, a.s.

14:15 - 15:15

PhDr. Jaroslava Wenigerová, poradkyně ministryně školství, MŠMT (Odborné vzdělávání - spolupráce se zaměstnavateli)
Ing. Marek Anděl, EKOCENTRUM – Elektrárna královského města Písku, o.p.s. (Možnosti výchovy a vzdělávání pro energetiku pohledem provozovatelů a nestátních organizací)
Mgr. Vlastimil Volák, ředitel, Regionální technické muzeum, o.p.s. (Techmania Science Center)

15:15 - 15:45 Závěry konference přednesou vedoucí jednotlivých bloků

16:00 Tisková konference v Zaháňském salonku

Registrace účastníků/nic konference: (do 11. června 2010), sekretariát 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové, e-mail: benneroval@senat.cz , tel: 257 07 2796 nebo 257 07 2797. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (464x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (439x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (426x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...