Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Kotle Bosch pro teplárnu Trmice

Kotle Bosch pro teplárnu Trmice

Publikováno: 13.11.2019
Rubrika: Teplárenství

Pozitivní ohlasy z výstavby a následného provozu plynové kotelny se čtyřmi žárotrubnými kotli Bosch ZFR-X na elektrárně v Ledvicích byly dobrým základem při rozhodování a přípravě plynové kotelny na teplárně v Trmicích o požadovaném parním výkonu 167 t/h. Zdrojem přehřáté páry pro středotlakou plynovou kotelnu o základních parametrech páry 250 °C a středním provozním přetlaku 16,8 bar byly požadovány maximálně čtyři velkoobjemové žárotrubné kotle se stálým tlakem páry i při silně kolísající spotřebě, s extrémním regulačním rozsahem, možností provozu na jeden plamenec, nízkými hodnotami emisí, ověřenou konstrukcí a výrobou, malými kompaktními rozměry a v neposlední řadě i krátkým časem dodání. Nejenom těchto požadavků, ale mnoha dalších se dá dosáhnout použitím systémového řešení Bosch se čtyřmi parními kotli Bosch ZFR-X 55.000 x 22,5 s řídicím systémem kotlů BCO a řídicím systémem kotelny SCO.

Kotel ZFR-X 55.000 x 22,5 je třítahová konstrukce s plně oddělenými spalinovými cestami, které vedou vlnovcovým plamencem žárovými trubkami 2. tahu, přes přehřívák do žárových trubek 3. tahu a vystupují z kotle přes sběrač spalin a ekonomizér do společného kouřovodu. Pro dosažení nízkých hodnot emisí NO75 mg/m3 a CO 40 mg/m3, které byly zákazníkem požadovány, jsou použity hořáky s O2 regulací a externí recirkulací, kdy je část spalin ze samostatných sběrných spalinových komor vedena zpět do sání ventilátoru. Hodnoty emisí vycházely ve skutečnosti při uvádění do provozu při nejvyšších zatížení u všech osmi hořáků ještě mnohem lépe a pohybovaly se v rozsahu hodnot 64 až 72 mg/m3 NOx a max. do 10 mg/m3 CO.

Objednání, resp. zadání kotlů do výroby, předcházelo náročné a dlouhé výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele kotelny. Tím došlo ke zkrácení času na přípravu realizační dokumentace a času na výrobu kotlů, resp. kompletaci nezbytného příslušenství. Díky zkušenostem pracovníků průmyslových kotlů v České republice, našich konstruktérů a inženýrů z výrobního závodu z obdobných projektů, jsme byli schopni ve velmi krátkém čase poskytnout veškeré potřebné informace pro přípravu realizační dokumentace a téměř okamžitě začít s výrobou kotlů, napájecí nádrže a kompletací veškerého příslušenství. Tlaková zkouška 1. tlakového celku kotle proběhla již za 4 měsíce od objednání a na konci 5. měsíce byly všechny tlakové celky kotlů včetně napájecí nádrže připraveny pro transport z německého Gunzenhausenu do Trmic. Samotná přeprava nebyla jednoduchá. Přeprava kotlového tělesa o váze 109 tun a rozměrech 11,6 x 4,7 x 4,7 metrů vyžaduje dlouhodobou přípravu, zkušenosti, ale i nemalé nervy, které k tomu patří.

Na začátku září v požadovaném termínu byly 4 tlakové celky kotlů, napájecí nádrž a 17 kamiónů příslušenství na stavbě. Po dokončení montáže a kompletaci kotlů z dodaného příslušenství, které je cíleně sestaveno ke kotli tak, aby byl garantován funkční celek včetně řídicího systému s odzkoušenými řídícími algoritmy, byla kotelna koncem března 2019 připravena k uvedení do provozu.

Oživení takto technicky komplikovaného zařízení není snadné. Bosch pro tyto případy využívá zkušeností servisních techniků z Německa, kteří uvádějí zařízení po celém světě. Nejenom díky zkušenostem a osobnímu nasazení našich servisních techniků, zájmu ze strany montážní firmy, ale především odpovědných lidí ze strany budoucího provozovatele se podařilo do konce června 2019 uvést plynovou kotelnu do provozu a předat do následného užívání.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 – Transport kotle Bosch ZFR-X 55000 x 22,5 do TrmicObr. 2 – Uvedení kotlů vč. hořáků a řídicího systému BCO do provozuObr. 3 – Plynová kotelna se čtyřmi dvouplamencovými žárotrubnými kotli Bosch ZFR-X 55000 x 22,5 v provozu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (219x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...
Elektrárna Chvaletice splní limity díky látkovým filtrům za 1,5 miliardy Elektrárna Chvaletice splní limity díky látkovým filtrům za 1,5 miliardy (181x)
Společnost Sev.en EC investuje další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice. Nové evropské limity na prachové čás...
Plynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozuPlynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozu (177x)
V článku jsou popsány některé aspekty kompletní výstavby nové plynové kotelny, včetně redukční stanice plynu v areálu Te...