Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Lokalita JE Paks II byla předána generálnímu dodavateli k zahájení stavebních prací

Lokalita JE Paks II byla předána generálnímu dodavateli k zahájení stavebních prací

Publikováno: 2.3.2018
Rubrika: Jaderné

Společnost Paks II (provozovatel budoucí stejnojmenné jaderné elektrárny s reaktory VVER-1200) předala lokalitu pro nové bloky ruské společnosti IK ASE (generální dodavatel výstavby a součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) k zahájení stavby infrastruktury a podpůrných budov. Díky tomuto kroku začnou v lokalitě vznikat první z celkem osmdesáti budov, z nichž se bude celý komplex skládat.

Slavnostní ceremonie předání lokality generálnímu dodavateli se zúčastnil ministr bez portfeje pro projektování, výstavbu a spouštění jaderné elektrárny Paks II János Süli a prezident IK ASE Valerij Limarenko.

Süli řekl, že strategickým cílem je zajistit pro maďarské odběratele levnou, stabilní a bezpečnou elektřinu, a to v dlouhodobém horizontu. Garancí splnění tohoto cíle je podle něj dvojice nových jaderných bloků v elektrárně Paks. Dodal, že konkurenceschopnost Maďarska nespočívá v levné pracovní síle, ale v nízkých výrobních nákladech, pro které jsou zásadní spolehlivé dodávky levné elektřiny.

Ministr bez portfeje dále sdělil, že projektová společnost Paks II podala žádost o stavební povolení pro první z pomocných budov, kancelářské budovy generálního dodavatele, kterou nyní posuzuje maďarský dozorný orgán, Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Před tím, než bude povolení vydáno, zahájí stavební společnosti přípravné práce v lokalitě.

Valerij Limarenko připomněl, že podle mezivládní dohody podepsané mezi Maďarskem a Ruskem obě strany udělají vše pro to, aby celkový podíl na zakázkách ze strany maďarských firem dosáhl alespoň 40 %. Proto se v této fázi výstavby počítá především se zapojením místních stavebních firem.

Výstavbě budov hlavního výrobního bloku, z nichž nejvýraznější jsou reaktorová budova a strojovna, předchází příprava staveniště a vybudování infrastruktury a podpůrných budov. Jde o silnice, po kterých bude přivážen stavební materiál i rozměrné komponenty, elektrické napájení staveniště, ubytování stavebních dělníků, kterých se bude na staveništi v době největšího rozmachu stavebních prací pohybovat zhruba 5000, budovy pro montáž stavební oceli do modulů pro armování železobetonových konstrukcí a další stavby.

V současnosti probíhá výběr společností, které provedou stavbu prvních pomocných budov. Fyzické práce na staveništi budou zahájeny ihned, jakmile budou splněny všechny nezbytné předpoklady.

V Maďarsku je v současnosti provozována jediná jaderná elektrárna, Paks, se čtyřmi bloky typu VVER-440, která byla spuštěna v 80. letech min. stol. Vedle ní vznikne organizačně oddělená elektrárna s moderními reaktory typu VVER-1200, která rozšíří výrobu elektřiny v zemi. Maďarsko zhruba třetinu své spotřeby pokrývá právě elektrárnou Paks a další třetinu dovozem.

Svou geografickou i technologickou blízkostí je elektrárna Paks II zajímavá i pro české firmy. Dodávky by navázaly na tradici, protože reaktory stávajících bloků dodala společnost Škoda JS a jejich výkon dnes řídí systém od společnosti ZAT. S reaktory typu VVER-1200 mají české společnosti zkušenosti i ze zahraničí, protože dodávaly pro jaderné elektrárny Novovoroněžská II a Leningradská II v Rusku a Ostrověcká v Bělorusku, tedy do všech elektráren typu VVER-1200, které jsou v pokročilé fázi výstavby. Jenom dodávky do elektrárny Novovoroněžská II přesáhly v součtu 1,4 miliardy korun.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Jaderná elektrárna Paks II

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (809x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (769x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...