Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Lokalizace a identifikace zdrojů AE pomocí časové reverzních zrcadel

Lokalizace a identifikace zdrojů AE pomocí časové reverzních zrcadel

Publikováno: 14.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

Přesná a spolehlivá lokalizace s následnou identifikací zdroje akustické emise (AE) jsou jedněmi z nejdůležitějších, ale také nejobtížněji řešitelných inverzních problémů v diagnostice materiálů a konstrukcí metodou AE. V příspěvku je navržen nový přístup k řešení těchto problémů, využívající vlastnosti časově reverzních zrcadel (TRM) při zpracování signálu AE. Zaznamenaný signál ze snímačů AE je uvažován jako výsledek vícenásobné konvoluce zdrojové funkce s přenosovou funkcí snímačů a aparatury a přenosovou (Greenovou) funkcí prostředí, v němž se šíří elastická vlna od zdroje ke snímačům. Znalost přesné polohy emisního zdroje a zdrojové funkce je důležitým předpokladem k jeho správnému hodnocení. Nová off-line metoda řešení inverzních problémů pomocí TRM, označovaná jako TRAED (Time Reversal AE Deconvolution), je experimentálně nenáročná a nevyžaduje kalibraci ani žádné znalosti o materiálových či geometrických charakteristikách monitorované konstrukce. Její použití, výhody i omezení jsou v příspěvku demonstrovány na jednoduchých experimentech s umělými emisními zdroji (Pen-testy, definované UZ pulzy) na rozměrné ocelové desce. Výsledky testů prokazují efektivitu této metody, umožňující např. lokalizaci zdroje AE s milimetrovou přesností, eliminaci vlnové disperse či minimalizaci rozptylu parametrů emisního signálu. Pokud je pro danou konstrukci k dispozici spolehlivý model simulace šíření elastických vln, lze TRAED aplikovat v tomto modelu i bez dodatečných experimentů.

Klíčová slova: Akustická emise, časově reverzní zrcadla, lokalizace zdroje AE, dekonvoluce signálu.

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“ (34x)
uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....
Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování (29x)
V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodo...
TÜV NORD Czech a AF POWER agency pořádají seminář o normách pro kvalifikaci postupů svařování a o nových normách pro kvalifikaci svařovacího personálu (24x)
TÜV NORD Czech, s.r.o. ve spolupráci s AF POWER agency a. s. si pořádají jednodenní školení, které se podrobně s vazbou ...
Firemní zpravodajství