Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.

Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.

Publikováno: 19.12.2016
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Téměř padesát specialistů na problematiku materiálového inženýrství a technologií v enegretickém průmyslu se sešlo v horském hotelu Vidly, aby zde projednali nejnovější informace v tomto oboru. Akci, která se konala 10.-11. listopadu, zahájil Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. z VŠB TU – Ostrava, který hovořil o svařitelnosti vysokopevnostních ocelí se zaměřením na oceli Hardox a Weldox. Konferenci Promatten pořádala společnost Flash Steel Power, a.s., odbornou garanci poskytla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Partnery pak Hlavní partnerem byla společnost UnionOcel. Mediálním partnerem pak časopis All for Power.

Letošní ročník konference se tematicky více zaměřil na problematiku abraze a provozního opotřebení a tomuto se přizpůsobil Dr. Ing. Zdeněk Kuboň (Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.), který se ve své přednášce zaměřil na korozně-erozní poškození potrubí pro přepravu směsi uhlovodíků. O příčinách vzniku koroze trubek výparníku ve spalovací komoře parního kotle hovořil Ing. Robert Maršál z firmy TAMEH Czech, s.r.o. O otěruvzdorných dílech a řešeních (CastoDur Diamond Plates a Casto-Tube) hovořil Ing. David Popek zMesser Eutectic Castolin spol. s r.o. Do problematiky bezosých spirálových dopravníků a dopravy abrazivních materiálů přítomné zasvětil Ing. Stanislav Rataj ze společnosti RATAJ, a.s. V předobědové sekci dále vystoupili Jaroslav Kubálek (Böhler Uddeholm CZ spol s r.o.) s přednáškou nazvanou „SK ABRA-MAX O/G - Prémiový trubičkový drát pro návary vysoce odolné otěru a erozi“.

V odpoledním bloku vystoupil Petr Herman ze společnosti WIRPO, s.r.o., který se zaměřil na aplikace ochranných vrstev s wolfram-karbidy. Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. z Univerzity Pardubice popsala specifika hodnocení abrazivního opotřebení v režimu kontaktně-únavového zatěžování.

Následovaly přednášky, které se zaměřovaly na problematiku svařování v prostředí jaderných elektráren. Ing. Marcel Beňo, Ph.D. z ČEZ, a.s. přednášel na téma „Specifické ohodnocení přídavného materiálu pro opravy svarů Cr-Ni ocelí v JE metodou 143 - kvalifikace WPQR. Ing. Peter Žúbor, Ph. D. (INWELD CONSULTING, s.r.o.) svou přednášku nazval: „Návrh a overenie postupu zvárania na oceli 08Ch18N10T určenej na výrobu súčastí vnútornej výstelky bazénu vyhoreného paliva pre 3. a 4. blok JE Mochovce“. O vlivu nízkoteplotního žíhání na distribuci zbytkových napětí svarových spojů oceli T24 hovořil Ing. Luboš Mráz, Ph. D. z VÚZ. Doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. z VŠB – TU Ostrava předstoupil před posluchače s novými poznatky v oblasti materiálového výzkumu pro A-USC tepelné elektrárny. „Vývoj v této oblasti je intenzivní především v USA, Japonsku a Číně. Zatím to vypadá, že nejdále v oblasti vývoje materiálů pro pokročilé ultranadkritické bloky a v oblasti provozování jsou Číňané,“ uvedl Petr Mohyla. (Pozn.: K tomuto tématu se obsáhle vrátíme v příštím čísle časopisu All for Power).

Problematika abraze zaujala, o čemž vypovídá vysoce odborná diskuze téměř po každé prezentaci. Přednášky z konference Promatten jsou ke stažení na www.allforpower.cz v sekcisekci Technologie, materiály.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.Materiáloví specialisté se opět sešli na konferenci PROMATTEN. Rozšířeným tématem byla abraze a další formy provozního opotřebení.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (1034x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (1011x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (1008x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery