Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví půlstoletí

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví půlstoletí

Publikováno: 17.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 11:44
Rubrika: Tiskové zprávy, Energetické strojírenství

Do zahájení veletrhu zbývá několik měsíců a v současné době probíhá řada intenzivních jednání se zástupci zahraničních subjektů. Každý ročník MSV je něčím výjimečný a také ten letošní čeká řada inovací a změn. Ty se týkají zejména doprovodných programů a oslav 50. výročí konání MSV.

„Kromě již tradičního silného zastoupení slovenských, projevili letos zvýšený zájem o participaci zejména zástupci německé reprezentace,“ informuje Jiří Rousek, ředitel projektu MSV společnosti Veletrhy Brno. To potvrzují také slova Ĺubomíra Jahnátka, ministra hospodářství SR, při loňské účasti: „Slovenské strojírenské podniky považují Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně za nejdůležitější místo, kde mohou prezentovat své produkty. Potvrzuje to i účast téměř stovky slovenských firem.“
Součástí plánovaných oslav 50. výročí konání akce bude mimo jiné retrospektivní výstava a televizní dokument s námětem „Jak se vyvíjelo strojírenství v ČR z pohledu vývoje brněnského strojírenského veletrhu“, včetně ocenění firem, které jsou již 50 let věrné brněnskému výstavišti.


Další novinky se týkají zejména doprovodných akcí a jejich tematického strukturování do jednotlivých dnů. To by mělo účastníkům i firmám usnadnit orientaci a rozhodování, kdy se na veletrh vydat. Jeden z dnů konání MSV by tak měl být vyhrazen vědě a výzkumu ve strojírenství v ČR a Evropské unii, také se bude konat tradiční Den Slovenské republiky. Podrobněji bude představen například projekt České hlavy (výroční ceny za nejlepší vědecké výkony), trendy v inovačních metodách, projekty vysokých škol či grantové programy. Plánována je rovněž debata na aktuální témata s vysokým představitelem EU i s reprezentanty vlády ČR, zejména o přístupu ČR v těchto otázkách a klíčových prioritách českého předsednictví.
Další se bude věnován zejména problematice nedostatku pracovních příležitostí v průmyslu a souvisejících oborech, náborovým metodám, spolupráci škol s firmami a veletrhu pracovních příležitostí Kariéra MSV 2008.
Nebude zapomenuto ani potřeby a příležitosti pro malé a střední firmy. Na ty se pořadatelé ve spolupráci s partnery jako CzechTrade, CzechInvest a Asociace malých a středních podniků zaměří během veletrhu také. Chybět nebudou semináře, kontraktační setkání a poradenství různého druhu. Cílem je navázat na dobré zkušenosti programu pro malé a střední firmy z minulého ročníku.
Vít Hřiba, ředitel centra BIC, k tomu při dodal: „Strojírenský veletrh byl v roce 2007 pro nás, tedy pro malé a střední podnikatele – inovátory, jakýmsi svátkem. Naši expozici ve stánku Cluster-Net navštívili mnozí podnikatelé - například z Rakouska jich přijelo třicet. Nechyběly delegace z Irska, Německa, Polska, Nizozemska a dalších zemí. Zástupci zahraničních firem hledali české partnery pro spolupráci v klastrech, sdruženích firem, které se nebojí konkurence a naopak využívají výhody podpor z EU, a zdá se, že je také našli.“


 

Jubilejní 50. mezinárodní strojírenský veletrh bude v pořadí již dvanáctou – nepřetržitou účastí České svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) na této akci.

PREZENTACE A AKTIVITY ČESKÉHO SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE
Jubilejní 50. mezinárodní strojírenský veletrh bude v pořadí již dvanáctou – nepřetržitou účastí České svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) na této akci. Poprvé to bylo v roce 1997, tedy na 39. ročníku – kdy ČSZE spolupracovalo při přípravě veletrhu, který byl tematicky zaměřen mimo jiné na elektroenergetiku a teplárenství. Za jedenáct let účasti Svazu na mezinárodním strojírenském veletrhu se expozice ČSZE stala již tradičním místem setkávání odborníků z energetiky a teplárenství, ale také učitelů z energetických škol a učilišť. Expozice stánku ČSZE je pravidelně orientována k důležitým tématům české energetiky a teplárenství i energetického školství. Tematické zaměření vnímalo vždy konkrétní problematiku české energetiky a teplárenství jako byly a mnohdy stále jsou – jaderná energetika, dostavba Jaderné elektrárny Temelín, vyhodnocení Jaderné elektrárny Dukovany – bezpečný podnik, prezentace rozsáhlého ekologického programu v energetice na snižování produkce oxidů síry, snižování ekologické zátěže na území České republiky, prezentace Státní energetické koncepce a její vazby na strategii Evropské unie, prezentace programů úspor energie, mezinárodní spolupráce apod.
Od roku 2000 zajišťuje ČSZE odborné doprovodné programy, které jsou zaměřeny na oblast energetického školství a vzdělávání, na problematiku energetických koncepcí a energetické bezpečnosti a úlohy české energetiky v rámci Evropské unie.
Semináře jsou organizovány ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky. Zatím vyvrcholením těchto aktivit byly semináře organizované v roce 2005 a 2007 k úloze naší energetiky po vstupu České republiky do Evropské unie a její bezpečnosti v kontextu energetické strategie Evropské unie za účasti prezidentů IVSS – Sekce elektřina Klauze Renze a Olafa Petermanna a generálního sekretáře Eurelectric Paula Bullteela a pana Hans ten Berga.
Český svaz zaměstnavatelů v energetice se stejně jako v minulých letech i letos aktivně zúčastní 50. jubilejního ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. ČSZE plánuje svou expozici do přízemí pavilonu „Z“ a ta bude letos tematicky zaměřena na plnění cílů a aktualizaci státní energetické koncepce, na využívání obnovitelných zdrojů a propagaci jaderné energetiky, jako jediného reálného řešení současného problému – zajištění dostatku elektřiny a snižování emisí skleníkových plynů. Spoluvystavovateli budou i někteří členové Svazu a s ukázkami svých praktických dovedností vystoupí i žáci z Integrované střední školy Sokolnice.
Stejně jako v roce 2007 bude i letos ČSZE organizovat dva semináře. Jedním z nich je odborný seminář ke školství, vzdělávání a pracovním silám v Kongresovém centru, druhým je odborný seminář k úsporám energie a životnímu prostředí v Press Centre v pavilonu „E“ na Výstavišti Brno. Oba semináře budou organizovány ve spolupráci s německými odborníky.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (564x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (559x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (530x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...