Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Mnohé společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie s cílem výstavby multipalivových kotlů,“

„Mnohé společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie s cílem výstavby multipalivových kotlů,“

Publikováno: 11.4.2017
Rubrika: Energetické strojírenství

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Bořivoj Tomis, vedoucí české pobočky Valmet Technolgies OY, která v případě kotle K14 pro společnost TAMEH prakticky poprvé v Česku dodávala kotelnu “na klíč”.

Jaké trendy v oblasti kotlů nyní zaznamenáváte?
V souvislosti s celkovým odklonem energtiky od uhlí a s novou legislativou v oblasti nakládání s odpady zaznamenáváme i ve střední Evropě zájem o energetické využití separovaného komunálního odpadu. Mnohé především teplárenské společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie v tomto směru s cílem výstavby multipalivových kotlů (diverzifikace paliv a optimalizace nákladů na ně) a některé přistoupily k realizaci takovýchto jednotek jako např. Hamburger Dunaujvaros, SE Ostroleka či Fortum Zabrze.

Spoluspalování odpadů s jinými palivy je vynuceno především dostupností odpadu a transportními vzdálenostmi. Na druhé straně je možno do jeho určitého poměru v palivovém mixu použít kotlle s vysokými parametry páry aniž by bylo zvýšeno riziko koroze a tím vynuceně zvýšena cena investice. Jinou cestou je zplyňování odpadů a spoluspalování produkčního plynu ve stávajících kotlích, ale to je jiná kapitola.

V jakém směru byla pro firmu Valmet zajímavá nebo složitá zakázka pro Tameh? S čím jste se v rámci najíždění či ostrého provozu potýkali?
Zakázka v Tameh Czech s.r.o. byla pro naši společnost Valmet Technologies OY klíčová. Dostatečně vysoký výkon kotle, jeho požadovaná výkonová flexibilita, požadovaná velmi vysoká tepelná účinnost a velice přísné podmínky na plnění emisních limitů plně odpovídaly tomu, co můžeme nabídnout: velice pokročilou technologii spalování ve fluidním cirkulačním kotli. Na druhé straně Tameh byl pro nás velice náročný ale rovněž vysoce korektní a kompetentní partner, se kterým se vzniklé problémy řešily ihned a ve vzájemné důvěře. Průběh uvádění kotle do provozu hodnotím s odstupem času jako velice dobrý a během zkušebního provozu jsme nemuseli řešit zásadní problémy.

Zastupujete zkušenou firmu. Byla i přesto zakázka pro Vás podnětná?
Zakázka byla rovněž významná z toho důvodu, že jsme vlastně poprvé v ČR dodávali kotelnu “na klíč” vyjma základů, vnějšího zauhlování a zaústění spalinovodu a externího potrubí páry. Získali jsme řadu zkušeností jak v oblasti legislativy, tak v oblasti dostupnosti místních firem, jejich zkušeností a profesionality. To nám dává dobrý základ do budoucna nabízet našim zákazníkům dodávky na klíč s dobrou znalostí místních podmínek. Vysoce hodnotím i přístup vedení AMO v oblasti OBZP. Princip nulové tolerance k riziku při práci je i v naší firmě vždy na prvním místě.

Mohl byste ještě blíže okomentovat některé provozní parametry kotle, které považujete za klíčové?
Přezkoušení garantovaných parametrů bylo provedeno třetí stranou a celkově bylo hodnoceno 23 různých parametrů. Kromě emisí byl investorem hlavní důraz kladen na ekonomické parametry, z nichž největší váhu mají tepelná účinnost kotle, spotřeba vápence a vlastní spotřeba elektrické energie. Mohu sdělit, že všechny garantované parametry byly splněny. Bylo prokázáno, že emise je možno dlouhodobě držet hluboko pod emisními limity. Dosažená tepelná účinnost a spotřeba vápence na druhé straně přináší roční úspory nákladů na úrovni desítek milionů korun v porovnání s hodnotami garantovanými.

Na jakou obdobnou zakázku se nyní Valmet připravuje?
Valmet Technolgies OY pracuje v současnosti na přípravě výstavby nového kotle v České republice o parním výkonu cca 550 t/hod v rozsahu dodávek a prací obdobných jako v Tameh. Věřím, že o tomto projektu budu moci již brzy informavat.


Bořivoj Tomis
Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a v roce 1979 obhájil disertační práci v oboru makromolekulární chemie. Pracoval v technických funkcích ve společnosti Biocel Paskov a v polovině 90 let se stal jednatelem společnosti Metso Paper ČR, jež realizovala přímo či nepřímo řadu projektů v rámci celulózo-papírenského průmyslu ve střední Evropě. Do roku 2014 byl rovněž jednatelem společnosti Valmet s.r.o., zajišťující servisní činnosti v rámci papírenského průmyslu. Od roku 2007 zastupuje společnost Valmet Technologies OY Tampere (sekce energetika) na českém a slovenském trhu. Učastnil se přípravy a realizace konverze kotle K4 na biomasu v Martinské teplárenské spoločnosti a spolupracoval na projektech fluidních kotlů dodaných do společností Lovochemie a ArcelorMittal.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Momentka s výstavby kotle (Hamburger Dunaujvaros, Maďarsko)Schéma kotle (Hamburger Dunaujvaros, MaďarskoSchéma kotle Ostrołęka (Polsko)Kotel na uhlí, odpady a biomasu OstrolekaKoncový přehřívák páry vkládaný do sifonového uzávěru kotle Ostroleka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (1665x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (1301x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Vodíkové technologie – příležitosti pro české strojírenstvíVodíkové technologie – příležitosti pro české strojírenství (369x)
Národní strojírenský klastr ve spolupráci s partnery akce si Vás dovolují pozvat na 11. ročník konference STROJÍRENSTVÍ ...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz