Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Monitorování rozvoje poškození v betonových dílcích pomocí metod nelineární spektroskopie elastických vln

Monitorování rozvoje poškození v betonových dílcích pomocí metod nelineární spektroskopie elastických vln

Publikováno: 14.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

Nelineární spektroskopie elastických vln (NEWS) je soubor moderních metod ultrazvukové defektoskopie, které umožňují vysoce citlivě zachytit vznik a rozvoj poškození i v materiálově a geometricky značně komplikovaných tělesech. Tento příspěvek se zabývá hodnocením míry poškození betonových dílců pomocí analýzy vyšších harmonických frekvencí odezvy vzorku na definované buzení. Zkoušené betonové dílce byly ohybově namáhány až do vzniku magistrální trhliny za současného monitorování amplitudově závislých spektrálních změn ultrazvukového signálu procházejícího zkoušeným dílcem. Pro porovnání byly během testů registrovány také signály Akustické Emise (AE). Metoda hodnocení vyšších harmonických složek se ukázala jako vhodná metoda NEWS pro tento typ zkoušek, zejména díky relativní jednoduchosti nezbytného experimentálního vybavení a snadné interpretovatelnosti získaných výsledků. Pozornost je věnována především citlivosti použité metody na rozvoj poškození a dále pak změnám nelineárních parametrů ve stadiích před finálním porušením zkoušených těles v korelaci se signály AE.

Klíčová slova: nelineární ultrazvuková spektroskopie, harmonická analýza, zkoušení betonu

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“ (25x)
uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....
Detekce únavového poškozování v konstrukčních materiálech využitím metody akustické emise (25x)
Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktiv...
Firemní zpravodajství