Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Moravské naftové doly pronikají na zahraniční trhy. I díky mobilní vrtné soupravě na podvozku kopřivnické Tatry.

Moravské naftové doly pronikají na zahraniční trhy. I díky mobilní vrtné soupravě na podvozku kopřivnické Tatry.

Publikováno: 31.8.2017
Rubrika: Zajímavosti

Populární hudební skupina Chinaski zpívá v jednom ze svých hitů o své cestě na jižní Moravu, o cestě za krásnými ženami a vínem. Možná by mohli příště doplnit svůj text i o plyn a ropu. Úrodná pole jsou zde totiž navrtána již desítky let téměř stovkou vrtů různých hloubek a výtěžností. Vrty jsou téměř neviditelnou součástí stovek hektarů vinic. Že by nějak nepřekonatelně narušovaly ráz krajiny, či dokonce měly negativní vliv na životní prostředí, tak o tom se tady vůbec nepřemýšlí. Vždyť zdejší téměř nejúrodnější pole v Česku a jejich chutné plody, jsou o tom snad nejjasnějším důkazem. A těžební kozlíky? Tak ty se svým nezaměnitelným pohybem dodávají krajině specifické kouzlo.

TĚŽÍ SE TADY JIŽ 100 LET

Cestu k jednomu průzkumnému vrtu zpříjemňuje Dana Dvořáková, ředitelka komunikace KKCG (investiční skupina Karla Komárka, která MND vlastní), a to poskytnutím zajímavých informací. Zjišťuji tak, že společnost MND provádí těžbu ropy a zemního plynu aktuálně na přibližně devadesáti těžebních licencích - tzn. dobývacích prostorech. Tyto dobývací prostory pokrývají ložiska ropy a plynu a jsou rozmístěny v regionu jižní Moravy v oblasti od hranice s Rakouskem a Slovenskem směrem k Brnu, Vyškovu a Zlínu. V současné době je na těchto lokalitách provozováno cca sto ropných těžebních vrtů a sedmdesát plynových těžebních vrtů.

V loňském roce MND vytěžila 127 tisíc m3 ropy, a nezanedbatelných není ani 85 milionů mzemního plynu, který by stačil k výrobě 1 TWh elektrické energie a zásobování cca 100 tisíc domácností po dobu jednoho roku.

Těžby z jednotlivých vrtů se pohybují na úrovni 1 až 30 m3 ropy a 5 až 40 tis. m3 plynu denně. Zásoby ropy a plynu jsou hodnoceny a evidovány podle celkových hodnot pro jednotlivá ložiska a v souladu s mezinárodní klasifikací. Ve srovnání se světovými ropnými oblastmi jsou zdroje na území České republiky omezené, což je způsobeno místními geologickými poměry.

„V rámci zpracování každého průzkumného záměru provádí odborníci z MND jeho ekonomické posouzení a průzkumné vrty jsou realizovány pouze v případě, že je reálný předpoklad, že nově nalezené ložisko bude schopno ekonomické těžby. Ne vždy, když se navrtá ložisko, začne těžba. Prostě někdy se to ekonomicky nevyplatí,“ vysvětluje Dana Dvořáková.

V případě těžby plynu se veškerá produkce zpracovává na jednotlivých těžebních střediscích a následně je transportována distribuční sítí GasNet s.r.o. ke koncovým zákazníkům. Produkce ropy se shromažďuje na několika hlavních těžebních střediscích, odkud se transportuje k odběratelům: Produkce oblasti “sever“ se zejména prostřednictvím ropovodu Družba dopravuje odběrateli Unipetrol RPA. Produkce ložisek uložených jižněji se soustřeďuje ve sběrném středisku v Lužicích a odtud je transportována po železnici k odběrateli OMV Refining & Marketing. „Ropa z Moravy je svou kvalitou srovnávána s tou, kterou těží šejci v Saudské Arábii. Je trochu sladší, než kyselá ropa z Ruska – s vysokým podílem síry,“ říká šéfka komunikace KKCG.

PRŮZKUMNÝ VRT V ŽAROŠICÍCH

Se skupinou novinářů a zástupci společnosti MND míříme na ložiska u obce Žarošice. Na jednom z několika vrtů v této lokalitě se setkáváme s Janem Duroněm – vedoucím úseku vrtání a POS MND Drilling & Services… Předpokládaná hloubka vrtu je 2 175 metrů a práce na něm budou probíhat ještě zhruba jeden měsíc. Podle jeho slov se aktuálně nachází v hloubce 1 551 metrů (Pozn. návštěva byla realizována počátkem dubna 2017) a centimetr po centimetru se do země prokousává speciální dláto o průměru 216 milimetrů.

To, zda byl průzkumný vrt úspěšný, bude možné určit až po dovrtání a karotážním proměření vrtu. V případě pozitivního výsledku se vrt vystrojí a provede se čerpací zkouška. “U vápencových hornin je složité rozpoznat medium v ložisku. Ideální je proto realizovat průzkumný vrt a pak provést krátký čerpací pokus. Přítomnost uhlovodíků byla na těchto místech zjištěna v devadesátých letech minulého století. Geolog vychází z poměrů v této lokalitě a něco tady myslím bude,” směje se Jan Duroň. O kus dále se již totiž těží ...

Na vrtném pracovišti se pracuje ve dvou směnách, v každé je asi 8 lidí. Kromě obsluhy vrtné soupravy jsou zde také pracovníci výplachového servisu, zahraničního servisu usměrněného vrtání Weatherford a pracovníci geologické kontroly vrtání Geoservis. „Jen díky dlouholeté tradici těžařství v tomto regionu máme dostatek kvalifikovaných lidí. Dodnes u nás pracují “vrtaři“, kteří vystudovali obor Vrtný dělník nebo studovali na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Obory již často neexistuji, a proto se musíme postarat sami. Díky propracovanému systému předávání zkušeností od starších k mladším zaměstnancům a díky existenci několika posledních vzdělávacích institucí na Slovensku v tomto oboru, v tomto směru nemáme větší problémy,“ konstatoval Jan Duroň.

V posledních letech se společnost MND prosadila zejména s vrtnými soupravami Bentec, které operovaly či stále operují v Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Německu, na Slovensku, v Srbsku a také v Polsku. Připraven je vstup na francouzský trh – v rámci projektu Fonroche by se zde měly začít vrtat hluboké geotermální vrty.

MOBILNÍ VRTNÁ SOUPRAVA

Dostáváme se k nejzajímavější části exkurze. Průzkumný vrt na ropném ložisku Žarošice realizuje zcela nová vrtná souprava MD-150. Tato souprava byla vyrobena na zakázku v Německu, v souladu s veškerými technickými i legislativními požadavky pro provoz v EU, a je kombinací moderních technologií a zároveň tradičních, osvědčených konceptů. Souprava MD 150 pomůže rozšířit segment vrtných aktivit MND DS v zahraničí i o mělké a středně hluboké vrty do hloubky cca 3 000 metrů. Vyrobila ji německá firma Max Streicher na podvozku dodaném domácí společností Tatra.

Souprava je vybavena jedním provozním vrátkem s diskovými brzdami, kabinou směnmistra a hydraulickým Top Drivem a Iron Roughneckem. Kotvení soupravy je pomocí outrigging systému neboli vnitřního systému kotvení, který nevyžaduje externí kotvy, což zmenšuje náročnost na rozměry pracoviště. Systém řízení soupravy je připraven pro plnou integraci již existujícího nádržového systému včetně dvou výplachových pump pro usnadnění a zpřehlednění ovládání zařízení z pozice směnmistra.

ORIENTACE NA EXPORT

MND Drilling and Services vrtnou soupravu zakoupilo koncem loňského roku, a v Žarošicích jde vlastně o její první vrt. Aktuálně firma vlastní i menší „sestru“ – MD-80. Zajímavosti těchto mobilních souprav je i to, že energii si pro svůj provoz samy vyrábí. Souprava je postavena na sedminápravovém podvozku TATRA, o jehož pohon, jakožto i o pohon nástavby se stará motor Caterpillar C18. Pokud by došlo k výpadku, pak jsou ještě k dispozici externí záložní zdroje, aby nedošlo k odstavení technologií.

Do prostoru průzkumného vrtu přichází Radovan Jedlička, manažer strategického plánování MND DS. “Naše firma byla původně poskytovatelem služeb jen pro aktivity MND, především v tuzemsku. Již několik let se zaměřujeme i na zahraniční trhy. A k našim velkým vrtným soupravám Bentec – 450, 350 a 250, které působí převážně na zahraničních trzích, jsme nyní doplnili dvě mobilní MD-150 a MD-80. I to je součástí strategie, jak si udržet pozici perspektivního obchodního partnera pro zahraniční firmy takového kalibru jako je například Exxon Mobile. Právě pro Exxon má MND DS se soupravou MD 150 začít v druhé polovině roku dlouhodobý projekt. Hodláme nabídnout i služby v oblasti podzemních servisních a údržbářských prací. Zde máme dlouholeté zkušenosti. Jsme největším vrtným kontraktorem v České republice a rostoucím hráčem na evropském trhu s ambicí ještě více rozšiřovat svoji činnost především na území Evropy,“ říká R. Jedlička.

O tom, že MND DS hledá obchodní příležitosti i v oborech mimo těžbu ropy a plynu svědčí aktivity společnosti v Německu. Tady (poblíž města Trebur) firma MND DS prováděla geotermální vrt, ze kterého se měla získávat voda o vysokých teplotách pro účely ekologicky nenáročné výroby elektrické energie a vytápění. Dosažena byla přitom hloubka 4 185 metrů (Pozn. Nejhlubší ropný vrt je v Mexiku a dosahuje hloubky 10 kilometrů). “Geotermální vrty jsou určitě směrem, kterým bychom se chtěli vydat,” dodává manažer strategického plánování Jedlička.

SPECIÁLNÍ POODVOZEK TATRA

„V roce 2016 pokračovala naše společnost mimo jiného též ve výrobě speciálů v podobě mnohonápravových vozidel, resp. podvozků pro dostavbu mobilních vrtných souprav. Na základě úspěšného působení a provozu již dříve vyrobených šestinápravových a, z hlediska celkové délky a celkové hmotnosti rekordního, osminápravového podvozku TATRA, vznikla i pro letošek poptávka po podobných vozidlech,” informoval nás Martin Šustek, ředitel obchodu a marketingu společnosti TATRA TRUCKS.

Dva podvozky řady TATRA FORCE se šesti a sedmi nápravami byly vyrobeny pro dostavbu německou společností Streicher a třetí kus, tentokrát opět šestinápravový, dostavěla vrtnou soupravou rumunská společnost Upet. Všechna tři vozidla jsou konstruována jako tzv. „One Engine Truck“ tzn., že k jejich vlastnímu pohonu i pohonu vrtné nástavby slouží jeden motor. Všechna tři vozidla mají modernizovanou kabinu FORCE, vyráběnou novou technologií, vlepování plochých hliníkových dílců do svařeného rámu. Čelní sklo z jednoho kusu a standardně montovaný třetí stěrač zajišťují lepší výhled z kabiny. Řidič i posádka vozu se mohou těšit z komfortu nového čalounění interiéru a optimalizovaného pracovního prostoru. Z hlediska provozních nákladů vykazuje nová kabina zvýšenou přidanou hodnotu v životnosti a v nižší náročnosti údržby či případných oprav.

„Vícenápravová vozidla jsou velmi zajímavým segmentem výroby, a to jak z konstrukčních, tak i dalších hledisek. V podání naší TATRA TRUCKS jsou tato vozidla vysoce efektivní a efektní, kromě jiného též proto, že je dokážeme konstruovat a stavět s maximálním využitím všech výhod tzv. tatrovácké koncepce vozidla a strategie výroby TATRA-LEGO,” dodává M. Šustek.

JAK DLOUHO JEŠTĚ?

Loučíme se z návštěvy zajímavého místa a ptám se, kolik je vlastně tady v zemi ještě černého zlata? Dana Dvořáková reaguje: “ V případě celé jižní Moravy vidíme jasnou perspektivu na cca 10 let dopředu, ale to jsou jen odhady. Věříme, že díky lepším technologiím jak v průzkumu, tak v těžbě budeme schopni nacházet další ložiska, či lépe vytěžit ta stávající. Již nyní máme informace o dalším nadějném objevu v nedaleké lokalitě.” Mobilní vrtná souprava, kterou jsme pak viděli, je podle Dany Dvořákové vhodná i k využití i na ekologickou likvidaci starých (dotěžených) či neúspěšných vrtů.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
V lokalitě Žarošice realizuje průzkumný vrt unikátní mobilní souprava MD-150.Dana DvořákováJan DuroňPohled na mobilní průzkumné vrtné zařízeníVrtné dláto se zakusuje do zeměRadovan JedličkaSoučástí plošiny jsou i technologie, které nakládají s doprovodnými surovinami při vrtbě podle platné legislativyTATRA nese i naftový motorTěžební kozlík - součást jihomoravské krajinyVše je umístěno na podvozku TATRA

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (874x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
EU ETS: konečně funkční systém nebo systematická likvidace průmyslu? (283x)
Revize systému emisních povolenek a následný prudký růst jejich ceny podnítil ostrou debatu o jejich smyslu, funkčnosti ...
Indická velvyslankyně spouštěla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT reaktorIndická velvyslankyně spouštěla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT reaktor (249x)
Velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan navštívila Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI)...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery