Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    „Musíme se orientovat více na zahraničí, domácí energetický trh je v útlumu,“

„Musíme se orientovat více na zahraničí, domácí energetický trh je v útlumu,“

Publikováno: 18.12.2017
Rubrika: Jaderné

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power generální ředitel I&C Energo a.s. Ing. Jiří Holinka, MBA.

I&C Energo a.s. je firma, která působí v oblasti energetiky již 25 let. Za tu dobu realizovala celou řadu zakázek na tuzemských i zahraničních elektrárnách včetně mnoha jaderných. Drží si unikátní know-how a znalosti, které ovšem mají na tuzemském trhu stále obtížnější uplatnění. V České republice totiž velké energetické projekty v segmentu výroby elektrické energie v současné době téměř nevznikají. Firma se tak stále více orientuje na zakázky v zahraničí, i když ani tam mnohdy situace není růžová. Více nám o tom řekl generální ředitel I&C Energo a.s. Ing. Jiří Holinka, MBA.

Představte nám historii vaší společnosti.
Firma byla založena v roce 1993. Původně to byl společný projekt třech subjektů – firem ČEZ, Westinghouse a jednoho českého subjektu, který po roce z vlastnické struktury odešel. Bylo to v době výstavby Jaderné elektrárny Temelín. Firma Westinghouse měla na Jaderné elektrárně Temelín (JETE) významné dodávky a ČEZ spouštěl projekt outsourcingu dodavatelské údržby. To znamená, že část údržby elektrárny předal dodavatelským subjektům. Pro pilotní projekt byla tehdy zvolena jaderná elektrárna Dukovany. V roce 1993 vznikla firma I&C Energo tak, že část pracovníků elektrárny v Dukovanech, konkrétně ti, co se podíleli na údržbě systémů kontroly a řízení údržby a kontroly, přešli doslova ze dne na den do nově založené společnosti I&C Energo. Tento model se později uplatnil i na některých dalších klasických elektrárnách, ale firma I&C Energo se mezitím začala sama rozvíjet do dalších činností a lokalit. Za dobu, co jsem ve firmě, jsem viděl několik dalších firem, které si ČEZ podobně založil, ale troufám si říct, že I&C Energo je nejúspěšnější projekt právě proto, že se firma dále sama rozvíjela ve svém předmětu činnosti a s ambicí konkurenceschopnosti i mimo Skupinu ČEZ.

Co se týče vlastnické struktury, tak firma Westinghouse byla spoluvlastníkem do roku 1999. Později v souvislosti s tendrem na modernizaci elektrárny Dukovany Westinghouse svůj podíl ve firmě ČEZ prodal. Ten ho stoprocentně vlastnil do roku 2008. Ve stejném roce ČEZ prodal celý svůj podíl a od té doby se vystřídalo několik zahraničních vlastníků. Od loňského roku je firma vlastněna českou společností PI 1.

Čím se přesně vaše firma zabývá?
Jsme inženýrsko-dodavatelská organizace s přibližně 900 zaměstnanci. I&C Energo patří mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení NN, VN a VVN. Významnou část našich aktivit tvoří tzv. strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími standardně uplatňovanými produkty společnosti jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany. Firma realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů.

Jedna část našich činností je původní koncept dodavatelské údržby pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Na rozdíl od vzniku firmy, dnešní servisní smlouvy na dodavatelskou údržbu jsou důsledkem vítězství ve veřejných výběrových řízeních a celkový v servisu realizovaný podíl klesl pod 30 procent našich tržeb. Tento pokles podílu je však důsledek významného nárůstu podílu našich zbývajících produktů, zejména pak objemu investičních dodávek. Investiční dodávky nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu. Další pilíř naší činnosti je optimalizace energetických výroben. To jsou inženýrské nadstavby, kdy už vymýšlíme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny. Například zlepšení účinnosti spalování, monitoring systému výkonových transformátorů, vyvíjíme informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, vyvinuli jsme aparatury pro měření koncentrace boru atd. To jsou naše specializované produkty aplikované nejčastěji u Skupiny ČEZ, ale nejen tam.

Spolupracujeme se světovými výrobci a zakládáme si na tom, že nejsme vyprofilovaní jen na jednoho nebo dva výrobce. V našem oboru činnosti známe systémy všech světových výrobců, které jsou nasazeny na tuzemských nebo slovenských elektrárnách i jinde ve světě. Dá se říci, že jsme naši konkurenční výhodu postavili na dlouholeté znalosti provozu a servisu elektráren, které zahrnují produkty široké množiny světových výrobců. Z tohoto základu rozvíjíme naše know how směrem k aktuálním produktovým řadám výrobců a budujeme naši schopnost aplikovat špičkové produkty do nových projektů a řešení.

Jaké projekty realizujete v zahraničí?
Doposud se naše firma účastnila projektů ve více jak 30 zemích. Ani jedna zahraniční zakázka nebyla v rámci zahraničního portfolia Skupiny ČEZ a naše zahraniční kontrakty jsme získali a získáváme bez návaznosti na Skupinu ČEZ. Často šlo o modernizace konvenčních elektráren. Za všechny bych jmenoval např. rekonstrukci tří bloků konvenční elektrárny v Litvě. Působili jsme také například ve Spojených Arabských Emirátech, v Egyptě, Saúdské Arábii. Naše zahraniční reference zahrnují také projekty na jaderných elektrárnách, například ve Švédsku a Španělsku. Největší běžící jaderné zakázky máme v tuto chvíli na Ukrajině v rámci modernizace ukrajinských jaderných bloků.

V České republice se momentálně elektrárny příliš nestaví, jak na to reagujete?
Je pravda, že v České republice se situace za poslední období významně změnila. Zrušením tendru na dostavbu Temelína zmizela jedna velká příležitost. Zapojení firmy I&C Energo do projektů tzv. obnovy zdrojů ve Skupině ČEZ, kam především patří nové elektrárny v Počeradech a Ledvicích je ukončeno a předáno a další podobně velké investice v ČR v dohledné době nejsou. Situace v ČR je komplikovaná i tím, že tu energetické firmy procházejí krizí. Některé projekty, jako je modernizace elektrárny Chvaletice, se potýkají s problémy a nedaří se je dokončit. Potíže mají mnohé firmy v oboru, protože energetika u nás je v útlumu a mnohé firmy mají problémy se na trhu udržet.

Pro naši firmu je hlavním segmentem trhu výroba a distribuce elektrické energie. Cena primární komodity tohoto trhu (elektrické energie) prošla do té doby nepředstavitelným poklesem a trh s elektrickou energií je výrazně ovlivněn dotační strategií evropské energetické politiky. Za této situace momentálně v České republice neexistuje investor připravený zahájit realizaci projektu výstavby či komplexní obnovy energetického výrobního bloku o velkém výkonu. Přesto máme v I&C Energo dostatek důvodů hledět do budoucna s optimismem. Základním předpokladem úspěchu je schopnost reagovat na změny, kterými trhy relevantní pro naši společnost prochází. S existencí v konkurenčním prostředí máme dlouholeté zkušenosti a v praxi mnohokrát ověřenou schopnost uspět.

Naše pozornost se logicky více upíná do zahraničí. Například na Ukrajině máme několik projektů, z nichž objemově nejvýznamnější představují dodávky stejnosměrných rozvaděčů pro devět jaderných bloků. Máme zakázku ve Finsku, kde se podílíme na modernizaci řídicího systému elektrárny Loviisa, podepsali jsme smlouvu s firmou Areva na účast při dostavbě elektrárny Angra v Brazílii. Takže nová cesta pro nás je orientovat se mnohem více na zahraničí. Naše firma od prvního dne bez přestání zajišťuje dodávky pro jadernou energetiku, což je v energetice ta nejvyšší úroveň. My máme unikátní know-how, ze kterého vyrůstá všechno další. Na tom chceme stavět i nadále a udržujeme si v této oblasti kvalifikaci. Na Slovensku se nám to vyplácí při dostavbě elektrárny v Mochovcích. Nové jaderné bloky ale v Evropě nevznikají, stávající projekty jsou výrazně zpožděné. Nevidíme ani cestu v obnovitelných zdrojích, to je pro nás marginální trh.

Dotýká se vás nějak špatná situace na trhu práce?
Cítíme to a dotýká se nás to. Máme naštěstí nízkou fluktuaci, spousta zaměstnanců je u nás od počátku. Chceme být dobrým zaměstnavatelem s loajálními zaměstnanci. Potřebujeme rozšiřovat počet pracovníků a nedostatek technických profesí pociťujeme značně. Technické obory nejsou pro mladou generaci atraktivní. Navíc, kdo chce pracovat v jaderné elektrárně, musí mít nejen potřebné vzdělání, ale musí také projít psychotesty a různými speciálními školeními. Když přijmeme člověka s odpovídajícím vzděláním a projde všemi testy, trvá rok až dva, než je schopen fungovat samostatně. Možností, kde může získat cenné praktické zkušenosti, například při spouštění energetického bloku, bohužel prudce ubývá. Musíme tak stále těžit z našich znalostí, které jsme získali v minulosti.

Je současný útlum v energetice podle vás chybou? A jaké má důsledky?
Můj osobní názor je ten, že současným útlumem ztrácíme možnost se věci naučit. Pokud chcete stavět a spouštět velké energetické bloky, tak si s teoriemi nevystačíte. To musí mít lidé takříkajíc osahané. Dnes je to vidět na nových projektech. Počerady, Ledvice, Chvaletice či Mochovce, to všechno jsou projekty energetických zdrojů, kde se nedařilo a nedaří držet harmonogram. Zásadním problémem dokonce není rozpočet či kondice investora. Základem problémů je zvolený dodavatelský model s množstvím samostatných dodávek při současné absenci silného a znalého koordinátora a při zároveň slábnoucí odborné i finanční síle mnohých dodavatelů. Podle mě mizí v České republice kompetence tyto projekty vůbec dělat. Omezujeme a rušíme výrobu klíčových komponent, ale ztrácíme i knowhow takovéto projekty řídit a zprovoznit. Není málo firem, které se na těchto zmiňovaných projektech podílely a skončily v problémech či dokonce insolvenci. Byli to silní hráči v energetice a dnes mají velké potíže. Je to dáno i tlakem na cenu, kdy některé firmy jdou do zakázek pod cenou. My jsme v I&C Energo například s těžkým srdcem odmítli naše zapojení ve Chvaleticích či pro tureckou elektrárnu Yunus Emre, která také není pro českou energetiku pozitivní referencí. Smluvní podmínky a cenové představy investora a vyšších dodavatelů pro nás zkrátka nebyly akceptovatelné. Tehdy nás to mrzelo, ale dnes jsme rádi, že jsme se těchto projektů nezúčastnili. Naším cílem ale není vyhýbat se projektům, kde naše zapojení vidíme jako rizikové. Náš cíl je udržení know-how a být konkurenceschopní u reálných obchodních příležitostí.


Jiří Holinka
Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, obor Jaderné inženýrství a postgraduálního studia MBA na Prague International Business School – Manchester Metropolitan University. V letech 1988 až 1995 pracoval v ČEZ, a.s. na Jaderné elektrárně Temelín. Ve společnosti I&C Energo pracuje od roku 1995. Od roku 1998 byl ředitelem divize Jaderný servis Temelín a obchodní jednotky Jižní Čechy. Od 1. 10. 2002 působil ve funkci ředitele úseku Obchod a marketing. Od roku 2009 je členem představenstva společnosti a od roku 2016 je předsedou představenstva. Generálním ředitelem I&C Energo a.s. byl jmenován 7. 6. 2016.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
generální ředitel I&C Energo a.s. Ing. Jiří Holinka, MBAI&C Energo je od svého vzniku v roce 1993 spolehlivým a dlouholetým dodavatelem servisních služeb pro české jaderné elektrárny – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (549x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (536x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...