Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Najväčší fluidný kotol na Ukrajine v prevádzke

Najväčší fluidný kotol na Ukrajine v prevádzke

SES a.s. Tlmače uviedli do prevádzky najväčší kotol s atmosférickou cirkulujúcou fluidnou vrstvou (ACFB) a Ukrajine, s výkonom 670 ton pary za hodinu pre blok 210 MW ukrajinskej tepelnej elektrárne v Starobeševe.

SES a.s. Tlmače obdržali osvedčenie o prevzatí do prevádzky, ktorým objednávateľ a prevádzkovateľ ukrajinská spoločnosť Donbasenergo, a.s. oznámil, že funkčné záruky na sledovanej časti zariadenia boli dosiahnuté a kotol prebral do prevádzky dňa 25. mája 2011.

Projekt bol realizovaný spoločne s nemeckou firmou Lurgi Lentjes AG a financovaný najmä zo zdrojov Svetovej banky pre obnovu a rozvoj. V rozsahu dodávky okrem samotného kotla boli aj pomocné zaria-denie určené pre spoločné použitie s kotlom, ďalej montáž a uvedenie do prevádzky. Taktiež všetky súvi-siace služby i práce vrátane prevodu know-how a zaškolenia personálu pre kotol s atmosférickou cirkulu-júcou fluidnou vrstvou s výkonom 670 ton pary za hodinu pri spaľovaní odpadov z premývania uhlia (ka-lu). Tento kotol nahradí existujúci štandardný kotol na spaľovanie práškového uhlia.

Letecký pohlad

Z hľadiska použitých palív patrí projekt k technologickým unikátom a svojim výkonom patrí medzi najväčšie na svete s technológiou cirkulujúcej fluidnej vrstvy. Je dobrou referenciou pre ďalšie nové projekty na Ukrajine, ale aj v iných štátoch.

Tlačovú správu vydala spoločnosť SES a.s. Tlmače. Za jej správnosť zodpovedá Ing. Gabriel Sirotňák, riaditeľ sekcie Marketing

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (539x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (518x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (518x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...