Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Napriek náročným podmienkam Skupina MOL so stabilným výkonom

Napriek náročným podmienkam Skupina MOL so stabilným výkonom

Publikováno: 21.5.2013
Rubrika: Tiskové zprávy, Plyn, Ropa

Skupina MOL zvýšila v prvom štvrťroku 2013 čistý zisk EBITDA upravený o precenené zásoby (CCS) a mimoriadne položky medziročne o 2 percentá na 141 miliárd forintov. Kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvnili výsledky jednotlivých divízií, boli nižšia produkcia uhľovodíkov a dosiahnutie len priemerných cien pri ich predaji v segmente Upstream (Prieskum a ťažba), ktoré však čiastočne zmiernili vyššie objemy predaja uhľovodíkov v Chorvátsku, a pokles v preprave zemného plynu na maďarskom trhu pre teplejšie počasie a zníženie taríf v segmente Gas Midstream (preprava zemného plynu). To bolo kompenzované zlepšením výkonu v segmente Downstream (spracovanie ropy a predaj ropných produktov), ktorý podporilo zlepšenie crack-spreadov benzínu a nárast integrovanej petrochemickej marže, zlepšenie výťažnosti produktov, rovnako ako aj naša snaha o zvýšenie efektivity.

Zisk Skupiny MOL pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o mimoriadne položky dosiahol v prvom štvrťroku 133 miliárd forintov. Skupina vytvorila v tomto období prevádzkový cash flow 57 miliárd forintov v porovnaní s odlivom hotovosti v objeme 11 miliárd forintov v prvom štvrťroku 2012. Čistá zadlženosť sa nezmenila a k 31. marcu 2013 zostala na úrovni 25 percent.
“Ako sa dalo očakávať, rok 2013 je zatiaľ náročný. Pomalý ekonomický rast, pretrvávajúci tlak na dopyt po motorových palivách a prísne regulačné prostredie zostali kľúčovými externými výzvami, ale rovnako pociťujeme aj výpadok našich aktív v Sýrii, ktoré vytvorili viditeľnú medzeru v našom portfóliu. Aby sme vyvážili tieto negatívne vplyvy, stanovili sme si pre tento rok nasledujúce hlavné ciele:
V segmente Upstream zastaviť pokles produkcie v existujúcom portfóliu a pokračovať v znižovaní rizika pri ťažbe uhľovodíkov na našich prieskumných blokoch s cieľom zvýšenia rezerv v krátkodobom horizonte a zabezpečenia rastu produkcie v strednodobom horizonte. V segmente Downstream budeme pokračovať v programe New Downstream a plánujeme dosiahnuť ďalšie zvýšenia efektivity vo výške 250 miliónov USD k vlaňajším 150 miliónom USD.
Stále sa usilujeme o udržanie našej finančnej stability, avšak s dostatočnou finančnou flexibilitou spoločnosti sme schopní uskutočňovať akvizície a obnovovať naše aktíva tak v Upstreame, ako aj v Downstreame, kde tieto možnosti vytvárajú významnú pridanú hodnotu nášho portfólia,”
povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi.

O Skupine MOL
Skupina MOL patrí medzi najdôležitejšie stredoeurópske medzinárodné ropné a plynárenské spoločnosti, ktorá pôsobí v 40 krajinách v Európe, na Strednom Východe, v Severnej Amerike a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Jej medzinárodný tím tvorí približne 30 000 ľudí na celom svete. Skupina MOL sa v súčasnosti venuje prieskumným aktivitám v 11 krajinách a ťažbe v 7 krajinách po celom svete. Skupina tiež prevádzkuje päť rafinérií a dva petrochemické kombináty v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Taliansku. Skupina MOL vlastní viac ako 1700 čerpacích staníc v 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy a prevádzkuje 5800 km dlhú plynovodnú sústavu v Maďarsku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (531x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
RWE Gas Storage zahájila práce na rozšíření zásobníku RWE Gas Storage zahájila práce na rozšíření zásobníku (395x)
Společnost RWE Gas Storage zahájila práce na projektu rozšíření podzemního zásobníku plynu v Třanovicích na Těšínsku. S ...
Změna ve vedení společnosti ŠKODA JS (214x)
Představenstvo společnosti ŠKODA JS a.s. jmenovalo generálním ředitelem společnosti ing. Františka Krčka, který dosud za...