Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Národní energetický klastr má 90% úspěšnost v zisku dotačních titulů pro své členy

Národní energetický klastr má 90% úspěšnost v zisku dotačních titulů pro své členy

Publikováno: 7.7.2017
Rubrika: Zajímavosti, Rozhovory

U příležitosti konference „Energetika v regionu“, která se na konci května konala v Ostravě pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, jsme oslovili generálního ředitele Národního energetického klastru Jana Poledníka, abychom se jej zeptali, jaký pohled má na vývoj současné energetiky zástupce jedné z významných českých institucí, která sdružuje velké energetické hráče stejně jako střední či menší nezávislé výrobce.

Pane řediteli, čím se Národní energetický klastr vlastně zabývá?
Náš klastr vznikl v roce 2008 tehdy ještě jako Moravskoslezský energetický klastr a to z prostého důvodu, že naši první členové byly firmy, jejichž největší průmyslové a energetické aktivity se odehrávaly tady na Moravě. Než začnu hovořit konkrétněji o našich aktivitách tak musím připomenout, že již po staletí zaujímá Česká republika v prostoru širší střední Evropy, a nejen v něm, přední místo v technických odvětvích a v průmyslové výrobě vůbec. Technická a inženýrská dovednost lidí, kteří zde žijí, se dnes, v prvních dekádách 21. století přirozeně úročí při rozjezdu Průmyslu 4.0 a rozvoji všech nových technologií. Naše země je stabilní základnou, na které úspěšně podnikají, jak domácí tak i všechny přední mezinárodní průmyslové skupiny a tento vývoj musí být přirozeně doprovázen bezpečnou, vyváženou a dobře fungující energetikou. Národní energetický klastr usiluje o racionální poměr mezi tradiční "velkou energetikou" a rychlým rozvojem obnovitelných zdrojů.

Jaké služby nabízíte a komu?
Jsme přirozeným partnerem krajů, měst a obcí pro zpracování energetických koncepcí a generelů. Nabízíme energetické audity, studie proveditelnosti, konzultace či přímý vstup Klastru při investicích do nových zdrojů a sítí. Umíme poradit v oblasti energetických úspor a zároveň dobře využívat všechny dostupné dotační nástroje.

V oblasti průmyslu nabízíme projekty energetických úspor a EPC projekty. Nabízíme řešení na klíč. Klient se soustřeďuje na svůj „core business“ a klastr přebírá starost o veškerou energetiku. V neposlední řadě realizujeme u průmyslových partnerů vlastní investiční projekty.

Můžete, prosím, uvést konkrétní příklad?
Jedním z hlavních tvůrců hrubého domácího produktu České republiky je automobilový průmysl a navazující podpůrné segmenty pro významné automobilové hráče, které tady máme. V roce 2012 jsme se dohodli se skupinou Brano, která je dodavatelem produktů právě pro automobilový průmysl, a postavili jsme u nich trigenerační jednotku. Klientovi dodáváme teplo, elektřinu a chlad. Samozřejmě je investice z části kryta dotací. Pokud by ale do stejné investice šel klient sám, zaplatil by za pořízení takového stroje v konečném důsledku až o několik desítek procent více. Mašina, kterou jsme v Zubří pro Brano instalovali, je značky Phoenix Zeppelin a to je firma, která je členem klastru. I toto je další synergií.

Zmínil jste dotace. Využíváte často těchto nástrojů?
Ano. Pokud chce klient investovat do nového energetického zdroje anebo potřebuje rekonstruovat, pomůžeme s výběrem vhodného dotačního titulu, sestavíme žádost svým nebo jeho jménem. Následně také převezmeme zodpovědnost za administraci projektu po jeho schválení. V klastru jsme vytvořili vlastní Centrum projektové podpory, které má čtyři pracovníky a zabývá se pouze projektovými žádostmi. Máme více než 90% úspěšnost.

Co výzkum a vývoj?
Podílíme se na výzkumu a vývoji v oblasti energetiky a životního prostředí. Spolupracujeme s několika výzkumnými centry v ČR, např. Univerzitním centrem energeticky efektivních budov v Buštěhradě spadajícím pod ČVUT Praha, Výzkumným energetickým centrem v Ostravě spadajícím pod VŠB-TUO a v neposlední řadě s VUT v Brně. Spolu s těmito partnery pracujeme na vývoji nových malých energetických zdrojů a zvyšování účinnosti těchto zdrojů. Nezapomínáme ani na životní prostředí, spolupodíleli jsme se na vytvoření systému čištění spalin kontaminované biomasy, kdy tato experimentální jednotka je již nasazena v ostrém provozu jednoho z významných zpracovatelů dřevní hmoty v Olomouckém kraji. V neposlední řadě řešíme celou řadu projektů v oblasti vědy a výzkumu podle požadavků našich členů. Od roku 2008 jsme realizovali projekty za více než 100 milionů korun.

A co přeshraniční a zahraniční spolupráce?
Jsme partnery několika významných evropských projektů v oblasti energetiky. Spolupracujeme se špičkovými zahraničními institucemi. Uzavřeli jsme mimo jiné partnerství s Fraunhofer Institut, největší evropskou vědeckou organizací. Největší podíl na našich zahraničních aktivitách zaujímá spolupráce s partnery právě v Německu.

Jaký je Váš pohled na současný vývoj v naší energetice?
Prožíváme obrovský technologický zlom. Na jedné straně jsou zde klasické velké zdroje ať už plynové či uhelné. Na straně druhé malé obnovitelné zdroje, které se staví přímo u zákazníka. Ten tlak mezi starou konzervativní energetikou a novou vlnou je obrovský. Dokonce i ti velcí se rozdělují na nové a staré a poté si vzájemně berou marže. Našimi členy jsou jak provozovatelé velkých klasických plynových či uhelných elektráren tak i malí „zelení“ nezávislí výrobci. Bude třeba najít rozumný kompromis, i když je to, pokud jde o budoucí rozhodnutí z Bruselu o tom, co a jak bude podporováno, věštění z křišťálové koule. Na konci musíme najít spokojeného odběratele, který za energii zaplatí.


Jan Poledník (12. duben 1979)
Vystudoval Gymnázium Slezská Ostrava, V letech 1997 až 2002 studoval na Vysoké škole báňské - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Marketing a obchod. Současně s tím v letech 2001 – 2002 studoval anglický jazyk na jazykové škole Asortis. Mezi roky 2002 až 2008 působil ve firmě F.N.B. - First North Business, s.r.o., nejdříve jako Manažer zahraničního obchodu do roku 2004 a pak obchodní ředitel. Od roku 2005 je výkonným manažerem Národního dřevařského klastru. Od roku 2008 je výkonným ředitelem Národního energetického klastru.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (886x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
EU ETS: konečně funkční systém nebo systematická likvidace průmyslu? (294x)
Revize systému emisních povolenek a následný prudký růst jejich ceny podnítil ostrou debatu o jejich smyslu, funkčnosti ...
Jednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsuJednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsu (230x)
Z areálu plzeňského výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vyrazil unikátní náklad v podobě jednotělesové parní turbí...
Firemní zpravodajství