Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Nejen úspora energií byla tématem konference Energetický management

Nejen úspora energií byla tématem konference Energetický management

Publikováno: 26.10.2009
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Energetické úspory jsou hlavně v době ekonomické recese stěžejním tématem řady odborných akcí. Stejně tomu bylo na konferenci Energetický management - optimalizace spotřeby energie v průmyslovém prostředí, pořádané 21. října 2009 v Praze časopisem Control Engineering Česko. Záštitu převzala Asociace energetických manažerů (AEM), která byla zastoupena její výkonnou ředitelkou Zuzanou Šolcovou, jež se zároveň odborně zhostila moderování úvodní části.

V nádherných historických prostorách Paspova sálu v budově Pivovaru Staropramen však energetické úspory nebyly jedinou oblastí, o které se přednášející zmiňovali. Prvním řečníkem byl Ivan Beneš, prezident České společnosti pro ekonomiku energetiky, který se o tomto průmyslovém sektoru zmiňoval především v souvislosti s bezpečností republiky. „Suverenita souvisí s energetikou. Stát, který nemá zabezpečenu energii, není suverénní,“ připomněl nedávné problémy s dodávkami z východních zemí. „Pačesova komise (již neexistující nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky – pozn. autora) dělila energetiku na válečnou a krizovou. I ve válečné energetice má ale stát být schopen zajistit nejen přežití obyvatelstva, ale i jeho základní potřeby zajištěním výroby spotřebního zboží po dobu alespoň několika měsíců,“ uvedl v další části své prezentace Ivan Beneš.
Tematicky na jeho názory navázal viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš. „Naše generace spotřebovává neúměrné množství produktů a budoucí pokolení budou mít velký problém udržet současnou životní úroveň. Lidé v Asii, ale třeba i v Africe se budou chtít mít stále lépe,“ podotkl k vysoké spotřebě z větší části dovážené energie. „Je důležité snížit energetickou náročnost, ale není to nejlepší způsob, jak omezit emise CO2,“ pokračoval Pavel Bartoš. „Poškozuje to evropský průmysl. Například každoroční nárůst těžby uhlí v Číně převýší úsporu energií ve výši 20 %, které chce EU dosáhnout do roku 2020,“ uvedl viceprezident HK ČR.
Dalším z přednášejících byl Vladimír Janypka ze společnosti Schneider Electric, který se zaměřil na omezení energetické náročnosti z pohledu zvýšení efektivity průmyslových provozů. „Jakýkoli výrobní objekt je živý organismus, kde cyklicky probíhají určité procesy. Pokud je nebudeme sledovat a optimalizovat, budeme slepí a bezzubí,“ upozornil ředitel Služby zákazníkům Schneider Electric. „V dnešní době se investoři v oblasti energetických úspor nedívají na návratnost vynaložené částky v řádu tří let, jak tomu bylo před lety, ale své peníze chtějí zpět za jeden rok,“ připomněl náročnost svých zákazníků Vladimír Janypka. Zuzana Šolcová navázala v následné diskusi na důležitost investic v této oblasti. „Podnikový energetik je jedním z nejdůležitějších lidí a může přinést nezanedbatelné úspory. Je to ale stále dost podceňovaná funkce. Například jeden můj známý tvrdí, že takový pracovník je obyčejná figurka na pobavení mužstva,“ podotkla.
Produktová a marketingová manažerka společnosti ABB Naděžda Pavelková zdůraznila potřebu použití motorů s vyšší účinností. „Je to velmi důležitý aspekt při jeho pořízení a cena by zde neměla být rozhodující. Navíc od roku 2012 se již nebudou smět používat motory s nízkou účinností, prostě si je už nebudete moci koupit,“ upozornila. Naděžda Pavelková také zmínila pozitivní vliv, který má na prodej v tomto segmentu ekonomická recese. „Všude, kam jezdím, zdůrazňuji – používejte frekvenční měniče. A my prodáváme ostošest,“ řekla v průběhu své přednášky. „Tématem příštích let budou energetické úspory, a přestože to nevyřeší všechny ekonomické úspory, doporučuji poslouchat manažery, kteří jsou schopni realizovat pro vás právě takové projekty,“ doplnila moderátorka konference.
Úsporám energií ve formě páry byla věnována i přednáška Marka Ledabyla z firmy Spirax Sarco. „Kolega přede mnou zmínil návratnost investic do úspor energií, která se zkrátila za tří let na jeden rok. V případě úniků páry je návratnost počítána na dny, v některých případech dokonce na hodiny,“ uvedl Marek Ledabyl. Zuzana Šolcová pak v této souvislosti připomněla provázanost a diferencování jednotlivých úsporných opatření. „Velké podniky dnes vidí často úspory jen v tom, že překreslí diagramy, ale předmětem jejich zájmu by měly být i jiné oblasti,“ apelovala na firemní manažery.
Jedinou výraznou změnou v programu byla změna na moderátorském postu druhé části konference, kdy se pro značné časové zaneprázdnění omluvil Pavel Bartoš a zdatně jej zastoupil další přednášející Petr Duda z Linde Gas. K zajímavým přednáškám pak patřil nejen příspěvek zmíněného ředitele pro výrobu a distribuci Linde Gas, ale i vedoucího oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Gebauera. Velmi zaujala prezentace Bořivoje Dadoka, technologa oddělení zabezpečení údržeb, technických zařízení a elektrodiagnostiky z ocelářské společnosti Třinecké železárny, který vyjmenoval řadu praktických příkladů z oblasti investic do energetických úspor v tomto slezském hutním podniku.

Control Engineering Česko, podle zástupce šéfredaktora Petra Pohorského, aspiruje na titul nejčtenějšího zdroje informací z oblasti technologie, novinek a trendů na trhu automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Veškeré informace určené výrobním podnikům jsou dostupné v tradiční tištěné podobě i v podobě elektronické na internetových stránkách www.controlengcesko.com . V průběhu kalendářního roku vychází 10 čísel a 2 informátory. Control Engineering Česko je velmi přínosnou četbou pro všechny, kteří se zabývají průmyslovou automatizací. Redakce Control Engineering má více než 50 let zkušeností s tvorbou publikací pro oblast průmyslu. Časopis Control Engineering Česko je toho nejlepším důkazem. Je to cenný zdroj informací o technologiích, produktech a novinkách z oblasti automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Na celém světě čtou lidé zodpovědní za automatizaci Control Engineering; hledají v něm technické články, řešení problémů, lokální i světové novinky, názory, informace o produktech a technologické novinky, a to vše v rodném jazyce. Control Engineering je distribuován v Severní Americe, v Polsku, Rusku a Číně. Dále vychází anglická verze pro Evropu a zvlášť pro Asii.

 


 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (757x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (734x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (729x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...