Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty

Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty

9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlavním partnerem konference společností Siemens s. r. o., časopisem All for Power a časopisem Automa v konferenčním centru City Pankrác v Praze 25. února 2016.

Rychlý rozvoj nových technologií s sebou přináší stále větší požadavky na měření a následné řízení výrobních procesů. Význam přesnosti, kvality a zejména spolehlivosti měření i funkční bezpečnosti nadále roste. Hlavní téma letošního ročníku je věnováno nejčastěji měřené veličině v oboru MaR - teplotě. Po úvodní přednášce věnované vysokoparametrové aplikaci, naváže blok příspěvků na úzce související téma kalibrace a význam akreditace kalibrační laboratoře, která u akreditovaných subjektů zajišťuje vyšší úroveň služeb a to díky důslednému prověřování prováděných činností akreditačním orgánem.  Dopolední blok přednášek potom zakončí příspěvek na téma měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu. Odpolední blok zahájíme úvodem do problematiky bezkontaktní metody měření teploty, která je mezi uživateli velmi rozšířena a oblíbena pro její rychlost a zdánlivou jednoduchost – ovšem pro správné měření je nutné řídit se některými zásadami a vyvarovat se častých chyb, které vám tato přednáška odhalí. Věříme, že letošní již devátý ročník odborné konference, naváže na úspěšné předchozí konference a klade si stejný cíl – vytvořit odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky. Společně s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky, budeme nejen jednostranně sdělovat nejnovější poznatky, ale i diskutovat o problémech a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.

Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

Ing. Petr Fukač, MBA,
marketingový ředitel JSP, s.r.o.

Z organizačních důvodů prosíme o včasnou registraci.
Účastníci zaregistrovaní do 19. 2. 2016 obdrží sborník akce.

Program konference  |  Organizační informace

Online přihlašovací formulář naleznete zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (910x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (897x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (894x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...
Firemní zpravodajství