Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Nový rektor VŠB-Technické univerzity inaugurován

Nový rektor VŠB-Technické univerzity inaugurován

Publikováno: 2.2.2010
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Třetí největší tuzemská univerzita ̶ VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB–TUO) má od 1. února 2010 nového rektora. Profesor Ivo Vondrák, který se po slavnostní inauguraci nově ujal funkce, hodlá změnit pozici univerzity ve vědě i výzkumu, posílit partnerské vzájemně výhodné vztahy s průmyslem a přizpůsobit systému studia potřebám praxe. „Základní vizi rozvoje univerzity stavím na třech předpokladech – na proaktivním přístupu a podnikavosti, na srovnání kroku s evropskými technickými vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje a na vytvoření atmosféry tvůrčí spolupráce studentů, vědců a pedagogů,“ prohlásil Ivo Vondrák bezprostředně po inauguraci. Význam události podpořil svou návštěvou Prezident České republiky Václav Klaus, který má čestný doktorát této univerzity.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ve funkci vystřídal prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., který ve svém proslovu zhodnotil svou dosavadní práci a dosažené úspěchy za volební období. Současně s tím neopomněl vyzdvihnout přínosy spolupráce s průmyslovými firmami. Václav Klaus plně podpořil plány a vize nového rektora s tím, že prvořadou rolí vzdělávací instituce by mělo i do budoucna zůstat vzdělávání. „Hlavně je potřeba studenty mnohému naučit, bez toho budou plány na zapojení mladých lidí do inovativních programů neuskutečnitelné,“ uvedl za bouřlivého potlesku přítomných, mezi nimiž nechyběly špičky průmyslu.

Třetí největší vysoká škola v ČR dnes neuskutečnila jen inauguraci nového rektora, ale také prorektorů a děkanů. Kromě tří prorektorů, kteří i v dalším čtyřletém období pokračují ve svých funkcích, se tak dnes funkce ujal prorektor pro vnější vztahy prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D., nahrazující dosavadního prorektora doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba. Na pěti fakultách z celkového počtu sedmi proběhly volby děkanů. Změny na pozicích děkanů se uskutečnily na Fakultě stavební, Fakultě bezpečnostního inženýrství a Fakultě elektrotechniky a informatiky. Fakulta stavební si do svého vedení zvolila ženu, její děkankou se ode dneška stala doc. Ing. Darja Skulinová-Kubečková, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství si do funkce děkana zvolila doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka a Fakulta elektrotechniky a informatiky prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. Děkani Hornicko-geologické fakulty prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c. a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. byli zvoleni do druhého funkčního období, resp. pokračují ve svých funkcích.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. nastoupil do funkce rektora po prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc., který úspěšně vedl VŠB-TUO od roku 2003. Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (15. 4. 1959) byl dosud děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) na VŠB-TUO, v roce 1998 jej prezident ČR jmenoval profesorem pro obor Inženýrská informatika, v roce 2005 získal čestný titul „Manažer odvětví“ v oblasti vzdělávání. O dva roky později byl nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací. Je autorem 10 didaktických publikací a více než 130 článků v odborných časopisech a dalších textů ve sbornících mezinárodních (USA, Belgie, Německo, Itálie, Velká Británie ...) a domácích konferencí. Je mimo jiné členem Vědecké rady VUT Brno a Vědecké rady Fakulty informačních technologií ČVUT Praha. Má bohaté pedagogické zkušenosti nejen z mateřské univerzity. Mimo jiné působil deset let jako hostující profesor na Montanuniversitat Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments, Inc., v Dallasu, a později jako konzultant projektu financovaného Ministerstvem obrany Spojených států. V oblasti vědy a výzkumu je i nyní hlavním řešitelem mnoha projektů. V rozsáhlém projektu IT4Innovations řeší otázku vybudování centra excelence a největšího superpočítačového centra v ČR. Rektor, prorektoři a děkani VŠB-TUO jsou voleni na čtyři roky, mandát jim tak vyprší 31. ledna 2014.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Inaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektoraInaugurace rektora

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (455x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (449x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (439x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...