Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    O jaderných standardech se jednalo v Praze

O jaderných standardech se jednalo v Praze

Publikováno: 10.7.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Ve dnech 7. až 10. července 2014 uspořádaly v Praze American Society of Mechanical Engineers - ASME a ÚJV Řež, a. s.(dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) workshop na téma Jaderné kódy a standardy. Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Mezinárodní konferenci ASME o jaderném inženýrství (ICONE 22) a zasedání výboru ASME pro jaderné kódy a standardy.

Klíčová slova: ADME, jaderné standardy, ÚJV Řež

ASME je neziskovou organizací, která umožňuje spolupráci, sdílení znalostí, kariérní růst a rozvoj dovedností v rámci široké palety technických oborů. Zaměřuje se především na pomoc technické veřejnosti vyvíjet řešení prospěšná pro život a pracovní uplatnění. Organizace byla založena v roce 1880 malou skupinou významných průmyslníků, rozrostla se přes desetiletí, aby dnes zahrnovala více než 130 tisíc členů ve 158 zemích. Třicet tisíc z nich jsou studenti.

Zapojení ÚJV Řež, a. s., do přípravy a realizace workshopu podle Dr. Milana Brumovského, českého zástupce v organizačním výboru, vychází z faktu, že ÚJV Řež, a. s., patří k dlouholetým aktivním členům ASME, podílí se na celé řadě projektů a programů zaměřených na jadernou bezpečnost a spolehlivost, inženýring i výzkum.

Jaderné kódy a standardy

Workshop, jehož garantem byla ÚJV Řež, a. s., se účastnilo na padesát zájemců. Vystoupení se zaměřila na výměnu informací a sdílení zkušeností získaných v reakci na současné předpisy a normy. Jak řekl v úvodu Ing. Karel křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s.: „Smyslem takovýchto otevřených pracovních setkání je, aby výměna informací a zkušeností, která je hlavním principem sdružení, přispívala k rozvoji a úpravám kódů, standardů, činností a posuzování shody. Jedině široká platforma na mezinárodní úrovni pomůže identifikovat problémy a nacházet řešení pro ještě větší bezpečnost současné jaderné energetiky.“

Jednání se uskutečnilo, vzhledem k šíři problematiky, celkem v pěti sekcích. První, moderovaná Ing. Jiřím Žďárkem z ÚJV Řež, a. s., se zaměřila na Beyond Design Basis Event (BDBE - nadprojektové události).

Hned v úvodu Ing. Jiří Duspiva a Ing. Vladislav Pištora, z ÚJV Řež, a. s., prezentovali výzkumy a zkušenosti s metodou týkající se In-vessel a Ex-vessel Retention. Velmi zajímavý byl příspěvek Kima Wallina z finského výzkumného technického centra (VTT) zabývající se posouzením integrity tlakové nádoby reaktoru.

Na upgrade bezpečnostních programů na jaderné elektrárně Krško ve Slovinsku jako post-Fukushimskou reakci se zaměřil Vinko Planinc. Pravděpodobnostní hodnocení rizik a pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PRA/PSA) pro BDBE, rozebral Rick Grantom, manažer projektů řízení rizik z jihotexaské jadrné elektrárny (STP). V následující diskusi se o své názory podělili vedle odborníků z ÚJV Řež, a. s., a expertů z USA i účastníci např. z jižní Koreje, Ruska, Francie, českých škol a firem (ČVUT Praha, Škoda JS a.s. aj.) a dalších zemí.

Ostatní sekce se věnovaly problematice například kódů pro kotle a tlakové nádoby, pro standardy jaderné výstavby, harmonizaci a spolupráci, roli americké jaderné regulační komise ve standardním procesu vývoje, zaměnitelnosti a uplatňování požadavků ASME kódu pro jaderné elektrárny typu VVER-440, pre-normativnímu výzkumu i možným nástrojům pro zlepšení kódů. Samostatné sekce se zaměřily na provoz i údržbu, bezpečnostní požadavky a řadu dalších témat propojených s problematikou jaderných standardů.

Výbor ASME pro jaderné kódy a standardy

svým zasedáním 10. července 2014 pražské jednání ASME fakticky uzavřel. Výbor je zodpovědný za řízení všech ASME činností souvisejících s kódy, normami a návody vztahujícími se k jaderným zařízením a technologiím. Tematicky se výbor zaměřil například na výstavbu jaderného zařízení a jejich komponenty, jadernou inspekci, řízení jaderných rizik (CNRM a JCNR), provoz a údržbu jaderných elektráren nebo kvalifikaci strojních zařízení používaných v jaderných zařízeních a další zájmové oblasti.

Podrobnosti o ASME a program workshopu Jaderné kódy a standardy najdete na: https://www.asme.org/events/nuclear-codes-and-standards-workshop.aspx

ÚJV Řež, a. s., se zaměřuje jak v České republice, tak v rámci mezinárodních kontraktů, na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení. Nabízí komplexní a systémové služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření, výzkum a sledování stavu materiálů, koncepčních a prováděcích projektů, nakládání s radioaktivními i neradioaktivními odpady, specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak. Za téměř 60 let své existence se stal odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření. Je součástí Skupiny ÚJV, ve které jsou špičková pracoviště a instituce mezinárodního dosahu: Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a EGP Invest, spol. s r.o. v Uherském Brodě.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (829x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (822x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (815x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...