Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Obchodně-podnikatelská mise v Indii byla i pro mě velmi inspirující,“

„Obchodně-podnikatelská mise v Indii byla i pro mě velmi inspirující,“

Publikováno: 14.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:48
Rubrika: Energetické strojírenství, Lidé-Věci-Události, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Aleš John, MBA, generální ředitel ÚJV Řež a.s.

Počátkem března jste pořádali obchodně-podnikatelskou misi do Indie. Co bylo důvodem?
Návštěvu Indie inicioval indický velvyslanec v ČR, který po návštěvě naší firmy v roce 2009 nabídl možnost prezentace vybraných českých firem z oboru energetického strojírenství a energetiky obecně před zástupci indické podnikatelské sféry. Ve spolupráci s Janem Světlíkem, majitelem Vítkovice Holding, jsme pracovní cestu uspořádali. Této možnosti nakonec využila téměř desítka tuzemských firem. Dvacetičlennou skupinu podnikatelů pak doplnil i náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner, který svou přítomností ještě více zdůraznil význam akce.

Popište, prosím, průběh a cíl cesty?
Zástupci českých firem měli možnost prezentovat své služby a výrobní programy hned na několika místech. Jednak na velvyslanectví ČR v Indii v Dillí, konzulátu v Bombaji, dále pak před vrcholným vedením nejvýznamnější místní energetické firmy NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd) – obdoba naší společnosti ČEZ.  Nechyběly rauty za účasti zástupců místní podnikatelské sféry a návštěvy vědecko-výzkumných ústavů, experimentálních reaktorů a výrobních prostor energetických zařízení, například fabriky na zpracování jaderného paliva. Všude se české firmy mohly prezentovat. Misi považuji za velmi zdařilou, protože jsme myslím velmi dobře poznali místní podnikatelské prostředí a podmínky. Indičtí podnikatelé se naopak seznámili s možnostmi českých firem. Rád bych u této příležitosti vyzdvihl práci Evy Drdákové, generální konzulky v Bombaji a českého konzula v Dillí Jana Kreutera, kteří přispěli k úspěchu mise.

Které firmy se obchodní cesty zúčastnily?
Šlo o zástupce Vítkovice a.s., Group, Vítkovice Heavy ind., Vítkovice Power Engineering, ŠKODA JS, ZAT, VF Černá hora, ENVINET, SIGMA Group, ČEZ, Národní strojírenský cluster, České asociace ocelových konstrukcí, Alta a samozřejmě ÚJV Řež. V osobě náměstka ministra bylo zastoupeno i MPO. V Indii je Česko, resp. bývalé Československo stále velmi dobře vnímáno. Toto je důležitý prvek, který otevírá brány obchodu. Zdejší trh je jinak velmi náročný a tvrdý, nese s sebou všechny prvky tržního hospodářství. Přibližte stav indické jaderné energetiky. Jaderná energetika je v Indii na vzestupu. Požadavky miliardového národa jdou rychle dopředu, uhelné a vodní elektrárny nestačí pokrývat spotřebu, a proto to u nich bez jádra nepůjde. Od padesátých let minulého století je trend jaderné energetiky v Indii nasměrován zcela jinak, než jak jsme zvyklí v celém světě. Indie totiž nemá zařízení na obohacování uranu, jejich technologie jsou proto postaveny na využívání přírodního uranu a v dlouhodobém horizontu směřují k využívání thoria. Dlouhodobě směřuje také Indie k tzv. uzavřenému palivovému cyklu. Použité palivo z reaktorů, jedná se o reaktory spalující přírodní uranu chlazené a moderované těžkou vodou, tento typ je znám jako CANDU a je používán i v Kanadě, Jižní Korei, Číně a třeba v Rumunsku, tedy použité palivo z těchto reaktorů lze po přepracování použít jako další palivo do tzv rychlých, množivých reaktorů, které produkují další palivo pro reaktory CANDU v tom prvním cyklu popřípadě palivo, které by bylo používáno spolu s thoriem v dalším typu reaktorů. Vše pro výrobu elektrické energie. Tedy velký uzavřený palivový cyklus s malým množstvím odpadů. Proces výroby elektrické energie mi připadá technologicky snadnější. Tyto typy reaktorů mají sice nižší účinnost, ale je potřeba si opravdu uvědomit, že nepotřebujeme zařízení na obohacování uranu, není taktéž potřeba pak velkých tlakových nádob, jako je v případě námi známých reaktorů, např. VVER vodovodní energetický reaktor. Nedávno sice podepsali zástupci Ruska a Indie smlouvu o dodávce dvou tlakovodních reaktorů typu VVER (mimo dodávek paliva), ale toto se zcela vymyká ze zažitého trendu.

Kde vidíte možnosti účasti českých firem v rámci rozvoje indické jaderné energetiky?
Prostor vidím především pro firmy, které se zabývají energetickým strojírenstvím a jsou schopny vyrábět velké strojírenské celky, dále pak pro dodavatele armatur a uspět by mohly i firmy z oboru měření a regulace. Indy hodně zajímaly i možnosti dodávek zařízení pro radiační kontrolu a laboratorní vybavení. O tom, že to jde, svědčí například účast firem Škoda Power nebo Sigma Group, které se na zdejším trhu velmi dobře etablovaly. Trvalo jim to sice dlouhou dobu, ale trpělivost se jim nakonec vyplatila. Jejich dodávky pro energetiku jsou velmi významné.

Co Vás osobně na misi nejvíce zaujalo a proč?
Pochopil jsem jejich jaderný program a zasadím se v naší firmě o určitou modifikaci směrů našeho výzkumu. Rád bych se více zaměřil na thoriový cyklus, i proto, že thoria je velké množství nejen v Indii, ale i v Turecku nebo Austrálii. Zajímavá byla pro mě prohlídka stavby rychlého tzv. množivého reaktoru (Fast Breeder reaktor) chlazeného tekutým sodíkem, který se staví na lokalitě Kalpakkam. Po spuštění v roce 2012 by měl mít výkon 500 MW.

Co by měly české firmy udělat pro úspěch na indickém trhu?
Českým firmám bych doporučil konzultaci s obchodním radou indické ambasády v Praze, který je velmi otevřený všem myšlenkám propojení českého a indického trhu. Doporučuji i kontakt s firmami, které jsou již na indickém trhu etablovány a mají zde zastoupení. Potřebná bude taktéž schůzka s obchodními specialisty v Dilli a Bombaji.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (400x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (392x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (386x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...