Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Odborné vzdelávanie „MAJSTER ÚDRŽBY“

Odborné vzdelávanie „MAJSTER ÚDRŽBY“

Publikováno: 27.2.2017
Rubrika: Údržba

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Více informací najdete zde (http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=majster&m=000101).

Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby. Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách.

Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch).

Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - Doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. a doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

Kontakt a prihláška na kurz: Ing. Katarína Grandová, +421 918 563 079, katarina.grandova@stuba.sk

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Rozvrhu výuky jar 2017

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Postavení a podoba servisu v moderním průmysluPostavení a podoba servisu v moderním průmyslu (95x)
Má-li současná podoba průmyslu nějaký výrazný atribut, pak je jím změna. Masová výroba miliónů shodných výrobků pomalu u...
Aplikace otěruvzdorného materiálu Eucor pro zařízení na čištění vysokopecního plynu z odtahu vysoké pece ThyssenKrupp v DuisburguAplikace otěruvzdorného materiálu Eucor pro zařízení na čištění vysokopecního plynu z odtahu vysoké pece ThyssenKrupp v Duisburgu (74x)
V průběhu června až srpna 2014 dodala firma EUTIT s. r. o., slévárna taveného čediče, otěruvzdorné obložení pro ThyssenK...
Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (70x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery